Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

    ) członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1, spełniającego warunki do uzyskania renty rodzinnej - przysługuje zasiłek pogrzebowy na zasadach i w wysokości określonych wustawie o (...)

  • Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

    oraz prowadzenie rejestru obejmującego dane o kandydatach na rodziców zastępczych oraz o dzieciach oczekujących na umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej. W celu (...)

  • Kiedy wdowcy mają prawo do renty rodzinnej?

    przez wdowę na podstawie tego przepisu oparte byłoby na założeniu, że „skoro w trakcie pozostawania w związku małżeńskim żona nie występuje o „alimenty” które (...)

  • Opinia prawna na temat ustawa o zarobkach na rencie rodzinnej

    Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa o zarobkach na rencie rodzinnej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

  • Renta socjalna

    socjalnej. Chodzi tu oczywiście o jednostkę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o rentę socjalną. Istotnym jest, iż w przypadku, gdy uprawnienia (...)

  • Nowa ustawa o rencie socjalnej

    w życie ustawy o rencie socjalnej, renta socjalna przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, (...)

  • Kodeks pracy

    nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę. Art. 291.  § 1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii (...)

  • Wypłata renty niezależna od zarobków!?

    rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (sejmowy druk nr 1678);Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. 2003 r., Nr 135, poz. 1268, ze (...)

  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

    . U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.(840) )- pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).2. Za stypendia, o (...)

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

    wypłacały ośrodki pomocy społecznej, c) osobom ubiegającym się o dodatki, o których mowa w Art. 10-12, lub o świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w Art. 17, d) osobom zatrudnionym (...)

  • Kodeks pracy (art. 1-93)

    na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nie określony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane