Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  nieznacznych ilości napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu: dla członków załogi w czasie wolnym od służby - w dniach uroczystości i jubileuszów (...)

 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (sejmowy druk nr 1625); Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  których mowa w ust. 4; 2) danych, o których mowa w ust. 7. 10. Z wykazu skreśla się osobę, jeżeli: 1) nie spełnia wymogów, o których mowa w (...)

 • Porada prawna na temat ustawa o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  , placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów." Czy w świetle tego przepisu właściciel sklepu powinien wywiesić (...)

 • Kodeks karny

  , pozbawienie praw publicznych oraz zakazy i nakaz wymienione w art. 39 pkt 2, 2d, 2e i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a i (...)

 • Kierujący pojazdami

  pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E; 16) kategorii C+E i D - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E. 2. Zespołem pojazdów, (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  określonych w § 3.Art. 43. § 1.  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek lub zakazy wymienione w art. 39:1) pkt 2 i 3 orzeka (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  środki przymusu bezpośredniego na zasadach, w trybie i w sposób określony w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego. Art. 204b. W zakładach, o których mowa w (...)

 • Kodeks wykroczeń

  wtedy, gdy może to mieć znaczenie wychowawcze.§ 2. Kara określona w § 1 polega na ogłoszeniu orzeczenia w zakładzie pracy, w uczelni, w miejscu zamieszkania ukaranego, (...)

 • Bezpieczne stadiony. Konferencja prasowa szefa MSWiA

  wprowadzenie ustawy pod obrady Sejmu. Nowa ustawa trafi do parlamentu już w przyszłym tygodniu.Wicepremier zaprezentował główne założenia i cele ustawy, w tym walkę z anonimowością (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  . mieszkańców liczba dozwolonych salonów gier zwiększa się o 1. 3. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  CZĘŚĆ OGÓLNA Art. 1. § 1.  Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:1) orzeczenia o niepełnosprawności,2) (...)

 • Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym a mandat

  . Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  . Kontrolowany jest obowiązany, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2a, w ciągu 30 dni po upływie terminu określonego w ust. 1 pkt 7, poinformować organ kontroli skarbowej (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  towarów i zamierza prowadzić w tym zakresie skład podatkowy, to musi dodatkowo wykazać, że minimalna wartość rynkowa tych towarów w roku kalendarzowym będzie (...)

 • Jak zapobiec ekscesom pseudokibiców na EURO 2012?

  artystycznych przy zachowaniu ściśle określonych zasad i warunków bezpieczeństwa. Co ciekawe, ustawa wprowadza możliwość spożywania przez kibiców alkoholu (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  , a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.  Instruktor w (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  dyrektora, powództwo o ustalenie, że należność nie istnieje w całości lub w części.§ 3. Ściągnięcie należności następuje w trybie przewidzianym w przepisach o (...)

 • Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

  litrów, Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  , spędzać powinni 2-3 godziny w ciągu dnia w miejscach klimatyzowanych (np. budynkach publicznych, centrach handlowych itp.). Jeśli musisz przebywać w terenie otwartym Ogranicz (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  niemusujące - 4 litry, i piwa - 16 litrów; Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów (...)

 • Kara pozbawienia wolności na wolności

  obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, jak również obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  czynności na rzecz kontrolowanego w miejscu wszczęcia kontroli. § 2.  W przypadkach, o którym mowa w § 1 i § 1a, kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  ) kwalifikowanie skazanego, o którym mowa w art. 88 § 4, jako wymagającego osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane