Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Karta Nauczyciela

  odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, o (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. 3. W przypadku, o którym (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  zamiejscowej jednostki organizacyjnej wraz z informacją o bazie materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki;   4) wyrażenia przez senat uczelni zgody, o której mowa w art. (...)

 • Porada prawna na temat ustawa o wolnym dla nauczycieli uczacych sie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa o wolnym dla nauczycieli uczacych sie , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli o których była mowa, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły (...)

 • Oświata po zmianach

  (druk nr 247) z dnia 06 lutego 2008 r. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 248) z dnia 08 lutego 2008 r. Mundurki (...)

 • Kierujący pojazdami

  zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9; 8) 21 lat - dla tramwaju; 9) 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego; 10) 10 lat - dla roweru; 11) 17 lat - dla roweru wieloosobowego, (...)

 • Kolejne podwyżki dla nauczycieli

  zwiększyła się o 27 975. Przypomnijmy, że w 2017 roku o prawie 12 000 (11 976,8) wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. (...)

 • Reforma edukacji

  ;wek doskonalenia nauczycieli. Następnie szkolenia dla nauczycieli. Przygotowuje się również dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów pakiety informacyjne (...)

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  zdecydowano o uchyleniu następujących ustaw: ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 357); ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o (...)

 • Czas pracy nauczyciela

  konsultacyjnych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów (...)

 • Jak będą finansowane zadania oświatowe?

  1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; ustawie (...)

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

  1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Jak mają być ustalane wynagrodzenia nauczycieli?

  dla pracowników sfery budżetowej od kwoty bazowej dla nauczycieli, co z kolei uniemożliwia wprowadzenie w ustawie budżetowej odrębnej, wyższej kwoty bazowej dla nauczycieli. (...)

 • Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

  : ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nie ma obywatelstwa UE lub EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze

 • Czas pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej

  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2007 r., Nr 176, poz. 1240); Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  dochodzić w terminie 5 lat, licząc od dnia, w którym zostały zaksięgowane. 8. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 7, zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, (...)

 • Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

  mężczyzny - 65 roku życia). Jeśli chodzi natomiast o wysokość świadczeń, które będą przyznawane po roku 2007 dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na zasadach określonych (...)

 • Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

  ; Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.); ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach (...)

 • Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

  pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem pracy. Wskazany art. 28 karty nauczyciela stanowi o odprawie dla osób: z którymi rozwiązano stosunek pracy z powodu (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  oświadczenie przedsiębiorcy o niezatrudnianiu pracowników. 2. Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 27a (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  ; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe; ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia (...)

 • Kodeks pracy

  organizacji, o których mowa w § 1, określa ustawa o związkach zawodowych, ustawa o organizacjach pracodawców oraz inne przepisy prawa. Art. 182.  Pracownicy uczestniczą (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • ślub z obywatelem Turcji

  Mam narzeczonego ,który jest obywatelem z Turcji.Planujemy ślub.Czy mam sie czegos obawiać?Może ktoś ma za męża Turka? (kaśka) Kasia mam dokładnie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane