Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  wprowadzeniu programów pilotażowych, określonych w art. 5 ust. 1a 1b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  tych czynności, w całości lub w części.3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703). Art. 16. Właściwość rzeczową organów podatkowych ustala się według przepisów (...)

 • Porada prawna na temat ustawa o urzędach i izbach skarbowych

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa o urzędach i izbach skarbowych, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Stosowanie ustawy o STIR

  przez 5 lat i po tym okresie, poza wyjątkowymi przypadkami, są usuwane (art. 119zu § 3 i 4 Ordynacji podatkowej - w skrócie: O.p.). Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku (...)

 • Właściwość specjalnych urzędów skarbowych

  . 15 ustawy z dnia 27.06.2006 o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych? Zgodnie z art. 5 ust. 9a ustawy o urzędach i izbach skarbowych, terytorialny zasięg (...)

 • Ustawa o Służbie celnej znowelizowana

  Prezydent podpisał wczoraj nowelizację ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona ustawa ma na celu (...)

 • Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

  obowiązków dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego do czasu powołania wyłonionego w konkursie dyrektora lub naczelnika (art. 5 ust. 5C ustawy o urzędach i izbach (...)

 • Prawo podatkowe w Polsce jest nieprzejrzyste

  podatkowe;3) wypracowanie i wdrożenie mierników oceny realizacji zadań przez dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych.Źródło: nik.gov.pl

 • Lepsza jakość i większa skuteczność pracy urzędów celnych

  urzędami – takie mają być efekty przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Nowe rozwiązania (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  mieszkańcami.Art. 34. 1. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o (...)

 • Trybunał zabrał przywileje kontrolerom skarbowym

  dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Ponadto TK orzekł, że art. 8 pkt 27 ustawy z dnia 27 czerwca (...)

 • Właściwość urzędu skarbowego

  dysponuje co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu (art. 5 ust. 9b pkt 7 lit c ustawy o urzędach i izbach skarbowych). Zgodnie z art. (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 53a.§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 33b stosuje się (...)

 • Za błędy urzędnik zapłaci z własnej kieszeni

  decyzji. Będą to np. funkcjonariusze celni, pracownicy samorządowi czy ci zatrudnieni w urzędach i izbach skarbowych. Rażące naruszenie prawa – prawo nie definiuje tego pojęcia, (...)

 • Państwowy zasób kadrowy

  ., Nr 170, poz. 1217); Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. 2001 r., Nr 128, poz. 1403, ze zm.); Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. (...)

 • NIK krytykuje polskie urzędy. Zarzuca im dyskryminację

  wojewódzkich, urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach skarbowych, a także w oddziałach ZUS i komendach policji. W dniu rozpoczęcia kontroli, czyli ponad dwa i (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  § 1 i 3, art. 79, art. 80 § 1 i 3, art. 81-83, art. 85, art. 86 § 1a, 2 i 3, art. 87, art. 88, art. 89 § 1, 1a i 3, art. 90, art. 92-98, art. 103 § 1, art. 106-108, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  przełożonym, naczelnikowi urzędu skarbowego oraz naczelnikowi urzędu celnego;  2) organom i pracownikom organów, o których mowa w art. 305c, właściwym w zakresie udzielania (...)

 • Karta Nauczyciela

  placówkach oświatowo-wychowawczych wojskowych i resortu spraw wewnętrznych i administracji;   2) wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem i resortem spraw (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  Objęcie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym weszła w życie z dniem (...)

 • Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

  zmianami) ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535) ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń (...)

 • Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

  , ze zm.); Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 r., Nr 202, poz. 1956, ze zm.); Ustawa (...)

 • Zmiany w kontroli skarbowej

  postępowania kontrolnego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia podlegają niezwłocznemu, (...)

 • Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną

  101, poz. 1178);Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74);Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3.6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • Malzenstwo z cudzoziemcem

  1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od (...)

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane