Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Będą wyższe ulgi na dzieci

  wpływającym na zwiększenie dzietności jest wsparcie rodziców przy decyzji właśnie o trzecim dziecku. O ile bowiem sytuacja finansowa nie jest kluczowym kryterium w przypadku decyzji o (...)

 • Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2017 rok

  dziecka w szkole. Zgodnie z przepisami ustawy dziecko może kształcić się w szkole, o której mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w (...)

 • Ważne zmiany w PIT

  zrównanie sytuacji podatników rozpoczynających działalność i ją kontynuującym. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

 • Porada prawna na temat ustawa o uldze prorodzinnej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa o uldze prorodzinnej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ulga odsetkowa, ale nie za gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku – opinia prawna

  jednorodzinnego,b) w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 - umową, w formie aktu notarialnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu (...)

 • PIT przystępniejszy dla podatników?

  prorodzinnej, rozszerzając ją na opiekunów prawnych i rodziny zastępcze. Zmiany objęły mechanizm przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Rozszerzono zakres ulgi (...)

 • Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

  zeznania podatkowego w Polsce i nie wpłynie na wysokość podatku z uwagi na specjale rozwiązania przewidziane w ustawie o PIT. Osoby te będą bowiem mogły skorzystać z ulgi o której mowa (...)

 • Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

  w stosunku do nabycia w drodze zasiedzenia zostało wyłączone wskutek zmiany pkt 1 tego przepisu ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz

 • Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

  postanowieniem o podziale spadku, to z całą pewnością chodzi o wydane przez sąd postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku to (...)

 • Zmiany w uldze na dzieci, koniec ulgi internetowej

  ulgę internetową. Dzięki temu budżet zyska 424 miliony złotych. Zmiany dotyczące twórców to z kolei 164 miliony złotych, zaś zmiany w uldze na dzieci - 149 milionów w skali roku. ulga, ministerstwo

 • Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

  warto jeszcze zaznaczyć o uldze podatkowej jaką przyznaje art. 16 ustawy prawo podatkowe od spadku i darowizn. W przypadku mianowicie nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego

 • Za życiem dla rodzin

  samorządów w wypełnianiu zadań własnych na rzecz osób niepełnosprawnych; tworzenie prawa odpowiadającego potrzebom osób niepełnosprawnych i ich rodzinom. Ustawa o wsparciu (...)

 • Dłużej można przechodzić na wcześniejszą emeryturę

  Czego dotyczą proponowane przepisy? Z dniem 2 listapada 2007 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem nowelizacji ustawy (...)

 • „Konstytucja biznesu” wprowadza zmiany w ubezpieczeniach

  . przewidują także możliwość prowadzenia „działalności nieewidencjonowanej”. Taka działalność nie jest działalnością gospodarczą i nie jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji (...)

 • Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny

  opłaty  w wysokości 9,21 zł – wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31.12.2017 r. złożył wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę Dużej Rodziny, (...)

 • Dłużej będzie można przechodzić na wcześniejszą emeryturę

  prorodzinnej. Podstawa prawna: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (sejmowy druk nr 1733); Ustawa z dnia 17 grudnia (...)

 • Ewidencje na potrzeby podatku VAT

  , którzy będą nabywać kasy o wartości powyżej 1.400 zł. Projekt zmian zakłada również likwidację sankcji, o której mowa w punkcie wyżej.  Ewidencje w obrocie zagranicznym Ewidencje (...)

 • Pomoc dla repatriantów

  Czego dotyczą nowe przepisy? Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw ma usprawnić proces repatriacji, senatorowie przyjęli w wersji uchwalonej przez (...)

 • Ulga podatkowa 2012: rozliczenie PIT za internet

  : Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym (...)

 • PITY 2010: jak rozliczyć ulgę internetową

  ostatni będziemy dokumentowali wydatki na internet fakturami. Z odliczenia skorzystamy tylko wtedy, gdy spełnimy wszystkie warunki, o których mówi ustawa o PIT: 1) musimy ponieść (...)

 • Ulgi podatkowe w Sejmie. Kto straci, a kto zyska?

  powiększona o 50 procent, a na czwarte dziecko powiększona o 100 procent. Zmienią się też zasady odpisywania kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich. Nowy limit na 50 procentowy odpis, (...)

 • Dla kogo ulgi na przejazdy na legitymację w 2007 r.

  nieaktualne wpisy o przysługującej uldze 50% na przejazdy, z dniem 1 stycznia 2007 r. przestaną być ważnymi dokumentami poświadczającymi prawo ich posiadaczy do korzystania z ulg ustawowych. (...)

 • Jakiego urlopu macierzyńskiego możemy spodziewać się w następnych latach?

  projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (sejmowy druk nr 296);Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr (...)

 • Ulga internetowa 2013

  następujących deklaracji podatkowych: PIT-36, PIT-37 albo PIT-28. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. (...)

 • Urlop rodzicielski dla obojga rodziców. Prezydent podpisze ustawę

  Komorowski podpisze dokument dzisiaj o godzinie 12.30.

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane