Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  aresztu śledczego lub zakładu karnego.§ 5. Organ, o którym mowa w § 1, zawiadamia sąd o przystąpieniu do wykonania orzeczenia oraz o zakończeniu jego wykonywania. Art. 12. O (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  zawieszonego postępowania przez sąd wyższej instancji powoduje uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia, z wyjątkiem spraw o unieważnienie małżeństwa lub o rozwód oraz o (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  sprawę w granicach środka odwoławczego, a w zakresie szerszym o tyle, o ile ustawa to przewiduje. § 2. Sąd odwoławczy jest obowiązany rozważyć wszystkie wnioski i zarzuty wskazane (...)

 • Porada prawna na temat ustawa o policji aktualna

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa o policji aktualna, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dosyć tortur na policji!

  ogłoszeniu wyroku złożył wniosek o zastosowanie wobec oskarżonych środków zapobiegawczych w postaci: zawieszenia w wykonywaniu zawodu funkcjonariusza Policji, nałożenia obowiązku dozoru (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , o których mowa w art. 123a § 1, 2 i 3, są okresami składkowymi na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.§ 2. Skazany zwalniany z zakładu karnego

 • Zmiany w policji. Nowa jednostka do walki z mafią

  związane z funkcjonowaniem CBŚP będą ujmowane w planie finansowym Komendy Głównej Policji oraz odpowiednich komend wojewódzkich. Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz (...)

 • Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

  Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie (...)

 • CBŚP zastąpi Centralne Biuro Śledcze KGP

  udostępnienie danych telekomunikacyjnych oraz danych osób korzystających z usług pocztowych. Inne zmiany w ustawie o Policji Ustawa ma także na celu uzupełnienie obowiązujących przepisów (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  wymogi i stopnie zawodowe, czyli: wymóg wykształcenia, zaświadczeń o posiadaniu zdolności prawnych oraz o niekaralności, posiadania licencji pośrednika pracy lub stażu pracy, zaświadczeń (...)

 • Bezpieczne stadiony. Konferencja prasowa szefa MSWiA

  przez Komendanta Głównego Policji informacji o wszystkich imprezach masowych, a nie jedynie o masowych imprezach sportowych. Obecnie obowiązująca ustawa nacechowana jest ułomnością (...)

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

  dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym ("ustawy o KRK"). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o KRK, prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  uzyskać z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem. O wszczęciu egzekucji komornik niezwłocznie (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  zniesieniu separacji sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.Art. 567[5]. Z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie separacji zawiesza się z urzędu postępowanie w sprawie o eksmisję (...)

 • Kodeks wykroczeń

  . § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku,podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia o

 • Jakie podejrzany ma prawa?

  lub jego obrońca muszą złożyć wniosek o końcowe zaznajomienie.  Termin zaznajomienia nie może przypadać wcześniej niż w 7 dni od zawiadomienia o nim. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo

 • Posiadanie broni

  wypadkach potrzebna jest zgoda komendanta powiatowego Policji. Ponadto każdy, kto stara się o pozwolenie na broń musi przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenie lekarskie i psychologiczne

 • Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

  , zaświadczenie o numerze REGON, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na rzecz ZUS (o ile dotyczy) – w przypadku (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie, 3) jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W warunkach krajowych "budynek o niemal zerowym zużyciu energii" jest utożsamiany i określany jako "budynek o (...)

 • Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

  postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub o umorzeniu postępowania; na bezczynność organu, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia zawiadomienia o przestępstwie nie dostał (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  działalności gospodarczej nie rozwiązuje umowy, o której mowa w art. 6, w terminie, o którym mowa w art. 12, podlega grzywnie do 30 000 złotych. Art. 39. Kto występuje do biura o ujawnienie (...)

 • Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

  ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2002 r., Nr 175, poz. 1440, ze zm.);  Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz (...)

 • Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

  . Zespół ten przygotowuje plan pomocy pokrzywdzonej osobie, wspiera ją i dba o jej bezpieczeństwo. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa to informacja o sytuacji, (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  lub organ, o którym mowa w art. 34, o przysługującym uprawnieniu. Przepis art. 14 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, jest wolne (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:1) orzeczenia o niepełnosprawności,2) (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

  siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, (...)

 • ILE TRWA ROZWÓD ???

  Bardzo proszę, powiedzcie mi ile czasu trwa rozwód, jeśli zarówno ja jak i mój mąż jestesmy zgodni co do rozwodu i nie mamy dzieci.. Z góry dziękuje.. (Stella) (...)

 • Policyjne mieszkanie - mam problem z wykupem -WAŻNE!

  Uprzedzam, sprawa jest dość skomplikowana (a może mi się tak wydaje). Problem polega na tym, że chciałabym wykupić mieszkanie w którym zamieszkuję. (...)

 • Mieszkanie w dyspozycji policji

  Mam ogromny problem z "moim" mieszkaniem,zajmuję lokal tzw.policyjny (ojciec pracował w policji)jestem tam zameldowana od zawsze,niestety po (...)

 • wynajęte mieszkanie

  Mam takie pyta nie, jak prawnie wygląda sprawa z wchodzeniem do własnego mieszkania jesli sie je wynajmuje? Czy można bez zawiadomienia przyjść do (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane