Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nowelizacja ustawy o odpadach podpisana

  ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz 145 lub 148 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawa o odpadach, nowelizacja, bronisław komorowski, (...)

 • Nowelizacja ustawy o odpadach już obowiązuje

  Wczoraj weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach. Daje ona możliwość zmiany decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, wydanych na podstawie obowiązującej do stycznia 2013 r. ustawy (...)

 • Nakładanie kar administracyjnych

  systemach oceny zgodności i nadzoru rynku nie pobiera się po upływie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary – nie stosuje się przepisów o przedaw­nieniu (...)

 • Porada prawna na temat ustawa o odpadach

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa o odpadach, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Mycie samochodu w miejscu publicznym

  wiedzą jakie środki należy powziąć i które powinny być powzięte- podstawową taką jednostką jest gmina. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku „O samorządzie gminnym” w art.7 (...)

 • Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

  mogą też inaczej zdefiniować użyte w umowie pojęcia,  mogą ich również użyć w potocznym  rozumieniu. W tym ostatnim znaczeniu można mówić o śmieciach komunalnych jako (...)

 • Wypalanie liści na działce

  negatoryjne o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem (tak: art. 222 § 2 k.c.). Z kolei ustawa o odpadach w art. 31 ust. 7 dopuszcza możliwość spalania (...)

 • Jakie wymogi dotyczą opakowań i odpadów opakowaniowych?

  , mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska, a także przepisami prawa nałożono obowiązki dotyczące składania informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o sposobach (...)

 • Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

  prowadzić taką ewidencję  z określeniem miejsca przeznaczenia odpadów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie (...)

 • Zmiany w ustawie o odpadach

  strefą”. Zgodnie z nowelizacją m.in., w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), oprócz rejestru posiadaczy odpadów i gromadzenia danych o (...)

 • Kto i na jakich zasadach ma obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych?

  11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Chodzi tu o: przedsiębiorców, (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  oświadczenie przedsiębiorcy o niezatrudnianiu pracowników. 2. Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 27a (...)

 • Odpady pod większą kontrolą

  nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy (...)

 • Lepsza gospodarka odpadami

  instalacji przemysłowych. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach ma służyć weryfikacji pozwoleń zintegrowanych (...)

 • Demontaż pojazdów

  (Dz. U. 2005 r., Nr 25, poz. 202); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.); Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. (...)

 • Zmiany w opłatach produktowych i opłatach depozytowych

  wprowadza ustawa nowelizująca? Do tej pory zakres podmiotowy był w taki sposób określony w ustawie, iż ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami (...)

 • Nowelizacja ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

  nabycia, eksportera, dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawyZmiany weszły w życie 1 maja 2004 r.Źródło:Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustaw o opakowaniach i odpadach (...)

 • Ustawa śmieciowa do zmiany. Oto propozycje

  odpady. Zespół przekazał również rekomendacje dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie dotyczącym kwestii związanych z odpadami komunalnymi, w szczególności

 • Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

  zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów; ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; rozporządzenie Ministra Środowiska z (...)

 • Sprzedaż używnego sprzętu komputerowego

  sprzętem elektronicznym. Kwestie te reguluje ustawa o zużytym sprzęcie elektronicznym. Ustawa ta określa wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zasady (...)

 • Co zmieniło się po 1 maja? - sprawdź!

  . ”promesę” - o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Źródło: Dz. U. 2004 Nr 62, poz.576 Ustawa o opakowaniach i odpadach (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  . § 2. Jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, zawiadamia się o tym ujawnionych pokrzywdzonych oraz osobę, o której mowa w (...)

 • Wybieranie torfu

  obowiązków, o których mowa wyżej. W przypadku zatem zauważonych nieprawidłowości należy zawiadomić zatem organ nadzoru budowlanego. Ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (...)

 • Jakie odpady można przekazywać podmiotom niebędącym przedsiębiorcami?

  kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 r., Nr 62, poz. 628, ze zm.); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  czynności z udziałem oskarżonego, o którym mowa w § 1.§ 3. Oskarżonemu, o którym mowa w § 1, postanowienie o przedstawieniu, uzupełnieniu lub zmianie zarzutów, akt oskarżenia oraz (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika;  art. 96 ust. 9j ustawy o VAT - jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, udowodni że prowadzone przez (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Palenie śmieci na własnej posesji?

  Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet (...)

 • Likwidacja sprzętu komputerowego

  Interesuje mnie następujący problem: skoro wprowadzono przepis, w myśl którego osoba fizyczna nie może wyrzucić na śmietnik lodówki, czy pralki, (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane