Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu

  dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.22); 20) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11 poz. (...)

 • Milionowa kara za sprzedaż dopalaczy

  przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1396). Za sugerowanie klientom, że zawarte w dopalaczach składniki powodują stany euforyczne (...)

 • Samo zażywanie narkotyku nie jest karalne

  o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ta nie zakazuje samego zażywania narkotyków przez sprawcę. Karalne jest posiadanie środka narkotycznego w chwili stwierdzenia tego czynu. (...)

 • Porada prawna na temat ustawa o narkomanii 2010

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa o narkomanii 2010, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  oświadczenie przedsiębiorcy o niezatrudnianiu pracowników. 2. Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 27a (...)

 • Kodeks cywilny

  niej kuratora. § 2. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację.  Art. 43. Przepisy o ochronie dóbr osobistych (...)

 • Kto podlega karze za jazdę w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środka odurzającego?

  odurzającego.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r. Nr 179, poz. 1485);  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks (...)

 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (sejmowy druk nr 1625); Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  . 2001 r., Nr 60, poz. 614);Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 r., Nr 35, poz. 230, ze zm.);Ustawa z dnia 29 lipca (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  , oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu. Art. 104. Jednostronna czynność (...)

 • Kierujący pojazdami

  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie (...)

 • Ostrzejsza walka z dopalaczami

  będzie grozić do 3 lat więzienia, a za handel - nawet 12 lat. Co przewiduje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?  Celem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy (...)

 • Każde posiadanie środków narkotycznych jest przestępstwem

  ;w karnych nie oznaczał więc dopuszczalności jakiegokolwiek posiadania takich  środków. Kolejna ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr (...)

 • Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

  wyjaśniliśmy w artykule Zasiłek chorobowy 2011: więcej o 59 zł. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  zniesieniu separacji sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.Art. 567[5]. Z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie separacji zawiesza się z urzędu postępowanie w sprawie o eksmisję (...)

 • W jakim postępowaniu dokonuje się ubezwłasnowolnienia?

  dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Ustawodawca, chcąc chronić przed pochopnym składaniem wniosków o ubezwłasnowolnienie, wprowadził regulacje, zgodnie z którymi ten, kto zgłosił (...)

 • Czy jazda pod wpływem psychotropów stanowi przestępstwo?

  , niezależnie od przyczyny”. Dodając jeszcze, że chodzi nie tylko o zakłócenie czynności psychomotorycznych sensu stricto, lecz także o zakłócenie procesów psychicznych, powodujące (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  aktem prawnym w zakresie emerytur i rent jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.). Do

 • Mienie PKP

  faktycznym stanowiącym podstawę stosowania art. 5 Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przedsiębiorstwo PKP legitymowało (...)

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  nauce? Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwana dalej „PSWN”) zastępuje cztery ustawy: ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, (...)

 • Pakiet Przyjazne Prawo

  -kredytowych, ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawę (...)

 • Jak wprowadzano GMO do Polski?

  do 12 lat więzienia, tylko kara mandatu i zaorania uprawy, o ile zostanie to dowiedzione". Wynikiem prac PO-PSL jest: Ustawa (PO-PSL) z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. (...)

 • Ostrzejsze kary za handel dopalaczami i za ich posiadanie

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (...)

 • Druga ustawa o innowacyjności gotowa

  30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach (...)

 • Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

  kosztów uzyskania przychodów. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT albo art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT.     Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , o których mowa w art. 123a § 1, 2 i 3, są okresami składkowymi na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.§ 2. Skazany zwalniany z zakładu karnego

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane