Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

  państwowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną. Organami KRUS są: Zarząd KRUS, którego przewodniczącym jest Prezes KRUS oraz Rada Nadzorcza KRUS. Prezes KRUS (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  wojewódzkich. Osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności mogą zostać skierowane na badania specjalistyczne do wojewódzkiego (...)

 • Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  . Wypełnia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04 - o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, 05, 06.1 - o ile posiada numer PESEL, 06.2 - o ile posiada numer NIP oraz (...)

 • Porada prawna na temat ustawa o krus

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa o krus, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  zakończeniu pracy przez cudzoziemca (np. od pracodawcy) należy wszcząć postępowanie z urzędu, zawiadamiając o tym pracodawcę (art. 61 § 4 K.p.a.) i ew. wydać decyzję o uchyleniu zezwolenia. (...)

 • Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

  , by nadal opłacać składki KRUS, a nie ZUS.Pierwszym warunkiem jest to, by rolnik podlegał  w pełnym zakresie z mocy ustawy ubezpieczeniu KRUS. Ubezpieczeniu podlega z mocy ustawy rolnik (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  aktem prawnym w zakresie emerytur i rent jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.). Do

 • Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

  ). Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990r.reguluje ubezpieczenia emerytalno-rentowe rolników i stanowi, że ubezpieczenia ralizuje Kasa rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...)

 • Przejście z ZUS do KRUS

  przedsiębiorca. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez utraty ubezpieczenia w KRUS. Jest to jednak informacja raczej (...)

 • Rok 2008 – pozytywne zmiany w cieniu kryzysu

  warunek,- nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym - obowiązująca ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest martwym prawem i jednym z większych bubli prawnych - na podstawie (...)

 • KRUS czy ZUS rolnika z działalnością twórczą

  . U. 1998 r., Nr 144, poz. 930). Regulacje dotyczące podlegania ubezpieczeniu przez rolników znajdują się w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  rodzaju świadczenia, o które aktualnie występuje, oraz od rodzaju wcześniej przyznanego świadczenia. W zależności od tego, czy wnioskodawca starasz się o emeryturę, czy o (...)

 • Cyberbezpieczeństwo wdrożone

  oraz decyzji przewodniczącego Kolegium. Więcej o systemie cyberbezpieczeństwa Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  . § 2. Jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, zawiadamia się o tym ujawnionych pokrzywdzonych oraz osobę, o której mowa w (...)

 • Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

  opisywanym przypadku, przejście na KRUS wymagałoby zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Wprawdzie ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje możliwość prowadzenia (...)

 • Ubezpieczenie z KRUS małżonka

  nieuiszczenia składki przez męża. Według przepisu art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o (...)

 • Ubezpieczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, będącej małżonkiem rolnika - opinia prawna

  co najmniej 1 rok, podejmuje pozarolniczą działalność gospodarczą nie będąc pracownikiem i nie pozostając w stosunku służbowym. Chodzi zatem o rolnika, który już podlega ubezpieczeniu w KRUS (...)

 • Renta rodzinna a posiadanie gospodarstwa rolnego

  ubezpieczeniu w KRUS, nie jest osobą, o której mowa w ust. 4. Po pierwsze, nie można tej osoby uznać za niepodlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w ZUS, dlatego, że prowadzi działalność (...)

 • Sądowa egzekucja ZUS i US z nieruchomości

  , a także należności pieniężnych wynikających z tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 44 ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa.  W opisanym przypadku (...)

 • Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2017 rok

  dziecka w szkole. Zgodnie z przepisami ustawy dziecko może kształcić się w szkole, o której mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  czynności z udziałem oskarżonego, o którym mowa w § 1.§ 3. Oskarżonemu, o którym mowa w § 1, postanowienie o przedstawieniu, uzupełnieniu lub zmianie zarzutów, akt oskarżenia oraz (...)

 • Ubezpieczenie z KRUS a inne podstawy ubezpieczenia

  poinformować KRUS o wysokości podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ubezpieczony traci prawo objęcia go ubezpieczeniem społecznym rolników. Zgodnie z ustawą o (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  ;zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka, o okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego oraz o stawce (...)

 • Jak odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu PIT za 2017 r.?

  podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika;  art. 96 ust. 9j ustawy o VAT - jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, udowodni że prowadzone przez (...)

 • Dla kogo renta strukturalna?

  własność gospodarstwa o powierzchni co najmniej 3 ha użytków rolnych, renta zostanie zwiększona o 50 % kwoty najniższej emerytury. Natomiast za każdy pełny hektar aż do granicy 20 (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kruz A ZUS opłaty

  Czy można będąc rolnikiem nie płacić Zusu z pensji szeregowego pracownika - tj osoby fizycznej. (214235) Trzeba zlikwidować kruz. Bla dobra wszystkich (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • staram sie o zasiłek rodzinny w Holandii i opłacam w PL KRUS...

  Staram sie o zasiłek rodzinny w Holandii,spełniam wszystkie kryteria obowiązujące W NL,jednakże w Pl opłacam KRUS(Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane