Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Fundacja a zwolnienie od podatku od nieruchomości

  Jesteśmy fundacją. Wiemy, że fundacje są zwolnione z opłaty podatku od nieruchomości (płaconego do urzędu miasta) wykorzystywanej na cele statutowe (ustawa o fundacjach i stowarzyszeniach). (...)

 • Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

  Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS? Ustawa o fundacjach stanowi, że zmiany dokonywane w statutach tych organizacji (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; 2) wierzytelności o wydanie mienia, o którym mowa w art. (...)

 • Porada prawna na temat ustawa o fundacjach

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa o fundacjach, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • W jakim zakresie można zmienić statut fundacji?

  fundacji w zakresie jego postanowień dodatkowych, a wykraczających poza wymogi stawiane w art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 (...)

 • Procedury budowlane

  oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz (...)

 • Jakie sprawozdanie ze swojej działalności powinna składać fundacja?

  fundacjach).  Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (...)

 • Fundacja - jak ją założyć i co się z tym wiąże?

  : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie (...)

 • Likwidacja fundacji - opinia prawna

  fundację powinien o takiej potrzebie poinformować ministra lub wojewodę. Czy członkowie zarządu fundacji odpowiadają za jej zobowiązania?  Jeśli chodzi zaś o zadłużenie fundacji to (...)

 • Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

  fundacji prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Wniosek o dokonanie wpisu fundacji powinien złożyć fundator lub zarząd fundacji. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dokładne dane (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  . § 2. Jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, zawiadamia się o tym ujawnionych pokrzywdzonych oraz osobę, o której mowa w (...)

 • Preferencje podatkowe dla organizacji pozarządowych

  określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w tej ustawie, lub równoważnym organizacjom, (...)

 • Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

  . ##baner## Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest wynikiem realizacji projektu Polska Platforma Przemysłu 4.0, ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wskazuje (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  czynności z udziałem oskarżonego, o którym mowa w § 1.§ 3. Oskarżonemu, o którym mowa w § 1, postanowienie o przedstawieniu, uzupełnieniu lub zmianie zarzutów, akt oskarżenia oraz (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika;  art. 96 ust. 9j ustawy o VAT - jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, udowodni że prowadzone przez (...)

 • Zbiórki publiczne po nowemu. Ministerstwo ujawnia szczegóły

  organizacji, zawarte zwłaszcza w ustawie działalności pożytku publicznego, ustawie o fundacjach i Prawie o stowarzyszeniach. Nadzór taki jest realizowany przez ministra pracy i polityki (...)

 • Sposób głosowania w stowarzyszeniu

  głosowaniu jawnym lub tajnym? Czy może wystarczy jak walne zebranie członków ustnie ustali w jaki sposób chce głosować (głosowanie będzie jawne)? Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  4-7 [ustawy o CIT]”. Prawa i wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT Przepis art. 16b, do którego odsyła art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o (...)

 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

  rekomendowanych przez zespoły robocze KWRiST. Decyzją Komisji zdjęto z porządku obrad: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz (...)

 • Procedura zakładania fundacji

  założeniem fundacji? Kwestie związane z działalnością, tworzeniem i likwidacją fundacji reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Podmiot taki może być ustanowiony do (...)

 • Co to jest sprawa gospodarcza?

  we własnym imieniu działalność gospodarczą.  Należy wskazać, że art. 5 i 11 ustawy o fundacjach pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji zadań statutowych. Z (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  zachowawczych, umowy o pracę wygasają z dniem wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, chyba że strony uzgodniły wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. Jeśli (...)

 • Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne z większymi uprawnieniami?

  Czego dotyczy rządowy projekt ustawy o europejskich partiach i fundacjach politycznych? Przyjęty przez Radę Ministrów, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, projekt ustawy o

 • Kodeks pracy

  organizacji, o których mowa w § 1, określa ustawa o związkach zawodowych, ustawa o organizacjach pracodawców oraz inne przepisy prawa. Art. 182.  Pracownicy uczestniczą (...)

 • Zmiana zarządu fundacji

  , żeby była zgodna z prawem? Zgodnie z ustawą o fundacjach, zarząd jest jedynym obligatoryjnym organem fundacji. Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane