Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o drogach publicznych zmieniona

  Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych ma na celu kontynuowanie założeń przyjętych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (...)

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego

  W związku z udzielona przez Państwa opinią prawna o braku możliwości poboru opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach niezaliczonych do danej kategorii drogi, w myśl ustawy o drogach (...)

 • Zmiany w ustawie o drogach publicznych

  płatnej („spółki koncesyjne"), zwrotu środków finansowych (tzw. „rekompensat") z tego tytułu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o (...)

 • Porada prawna na temat ustawa o drogach

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa o drogach, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Przydrożna zieleń a ustawa o drogach publicznych

  Jakie obowiązki na zarządców dróg publicznych w zakresie utrzymywania przydrożnej zieleni, nakłada ustawa o drogach publicznych? Do obowiązków zarządcy drogi (...)

 • Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

  , Zaborniak Paweł Ustawa o drogach publicznych. Komentarz; Warszawa 2010 LexisNexis wydanie I ss. 541: Obowiązek posiadania zezwolenia dotyczy czynności odpowiadających zajęciu pasa drogowego, (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:1) orzeczenia o niepełnosprawności,2) (...)

 • Odmowna decyzja na lokalizację drogi

  W jakich przypadkach zarządca drogi wojewódzkiej może odmówić zgody na lokalizację wjazdu z ww. drogi na posesję, na której obecnie buduję dom, czy może się nie zgodzić? Ustawa o drogach (...)

 • Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

  funkcji w sieci drogowej Polski. Ustawa o drogach publicznych wyróżnia następujące kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Droga zaliczona do jednej (...)

 • Droga wewnętrzna

  jest publiczną? Definicja drogi publicznej została podana w odpowiedzi: z dnia 28.01.2004 r.  Ustawa o drogach publicznych wyszczególnia jakie drogi mogą należeć do poszczególnych (...)

 • Nowelizacja ustawy o drogach zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

  rządowym. Trybunał Konstytucyjny, zaskarżył , nowelizacja, ustawa o drogach publicznych

 • Wymagania w stosunku do budowy zjazdu z drogi publicznej

  Jakie wymagania w stosunku do budowy zjazdu z drogi publicznej do danej nieruchomości, nakłada ustawa o drogach publicznych? Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, (...)

 • Pojęcie drogi wewnętrznej

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej? Wskazać należy, iż w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, drogą wewnętrzną (...)

 • Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

  . zieleń przydrożna. Ustawa o drogach publicznych przez zieleń przydrożną rozumie roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w szczególności ochronę użytkowników (...)

 • Jakie wymagania techniczne musi spełniać obiekt budowlany?

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej? Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany wraz ze związanymi (...)

 • Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

  Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie (...)

 • Kierujący pojazdami

  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie (...)

 • Kodeks wykroczeń

  . § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku,podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia o

 • Procedury budowlane

  oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz (...)

 • Inwestycje publiczno-prywatne bardziej wydajne

  z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych czy ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Najważniejsze

 • Prawo celne - Kodeks celny

  dochodzić w terminie 5 lat, licząc od dnia, w którym zostały zaksięgowane. 8. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 7, zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, (...)

 • Inspekcja Transportu Drogowego przejmie pobór opłat na autostradach

  elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a (...)

 • Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

  ; jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10 000 m2,  wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2;  salach widowiskowych i sportowych (...)

 • Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

  budowlanym, takim jak: jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle (...)

 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

  elektrycznym we flocie części organów administracji centralnej. Czemu ma służyć ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych?  Celem opracowanej przez Ministerstwo Energii (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  samodzielnej egzystencji albo   o całkowitej niezdolności do pracy, stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Mandat za Viatoll

  Witam. Ostatnio znajomy ciągnął moim samochodem przyczepkę. Miał zainstalowany viabox. Niestety, na skutek błędnego działania urządzenia, mimo (...)

 • Legalizacja miękkich narkotyków

  Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz (...)

 • Palenie śmieci na własnej posesji?

  Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane