Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

  wyjaśniliśmy w artykule Zasiłek chorobowy 2011: więcej o 59 zł. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  ;rych mowa w art. 113 ustawy zmienianej w art. 8 (ustawa o Sądzie Najwyższym), stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 5 (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa) (...)

 • Uprawnienia osób niepełnosprawnych

  stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast gwarantuje wyborcom niepełnosprawnym ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks (...)

 • Porada prawna na temat ustawa chorobowa 2011

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa chorobowa 2011, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

  26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  zdecydowano o uchyleniu następujących ustaw: ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 357); ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych (...)

 • Drobni przedsiębiorcy, a zwolnienie z podatku od towarów i usług

  pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r.   Czy można zrezygnować ze zwolnienia? Zarówno podatnicy kontynuujący wykonywanie

 • Etat, czy samozatrudnienie?

  przypadku samozatrudnienia, składka chorobowa jest dobrowolna. Jeżeli dobrowolnie pryedsibiorca nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego i zachoruje, to nie będzie mu przysługiwał zasiłek chorobowy (...)

 • Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

  stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Mimo tego, że akt ten nosi datę z 2011 roku, wszedł w życie dopiero w 2013 roku natomiast część jego przepisów jeszcze nie obowiązuje. Ustawa (...)

 • Pakiet Przyjazne Prawo

  przepisów jest ograniczenie zbędnych i nadmiernych obciążeń regulacyjnych, co umożliwi wygenerowanie oszczędności po stronie obywateli i przedsiębiorców. W związku z tym, ustawa (...)

 • Składki na ZUS a podatki

  . 2003 r., Nr 45, poz. 391), Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami). składki, ZUS, podatek, odliczanie składek, podstawa

 • Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

  . 353 ze zmianami), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 93 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie

 • Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

  odzwierciedlenie w postanowieniach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. poz. 112, z późn. zm. – dalej powoływana, jako: "Kodeks wyborczy"). Kodeks wyborczy (...)

 • Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

  Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto ustawa ta określa organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie odbiega (...)

 • Ustawa kominowa

  wynagrodzeń za 2011 rok - ustawodawca zdecydował się wówczas na równoległe wprowadzenie dwóch ograniczeń. Po pierwsze, dla ustalania maksymalnego wynagrodzenia w 2011 roku (...)

 • Kto jest \"małym podatnikiem\" VAT?

  kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. W 2012 r. warunki te zostaną spełnione, jeśli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia nie przekroczyła w 2011 r. kwoty 200.000 zł. Należy

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  . Zasady jej ustalania reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do (...)

 • Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

  .   Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 i 846, ze zm.; tzw. "ustawa o VAT"); rozporządzenie Ministra Finansów (...)

 • Zgłoś się do „małego ZUS”

  : ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Na (...)

 • Świadczenie rehabilitacyjne

  świadczenia jest wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożony na druku ZUS Np-7. O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 (...)

 • Składki na ZUS w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i wykonujących dzieło

  rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 r., Nr 137, poz. 887

 • Umowa cywilnoprawna a wypadek przy pracy

  pracowników. Ustawa o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ma jednak szersze zastosowanie, bowiem stosuje się ją do wszystkich osób, które są objęte obowiązkiem ubezpieczenia

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

  (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 i 650); ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650); ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 • W jaki sposób prawidłowo zaliczyć zaliczkę jako koszt uzyskania przychodu?

  wykonana w styczniu 2012. Natomiast od sierpnia 2011 roku przedsiębiorca płaci miesięczne zaliczki na poczet wykonania tej usługi. Zaliczki te są dokumentowane fakturami VAT. W roku 2011 przedsiębiorca (...)

 • „Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

  2016 r. poz. 930, z późn. zm.);  ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157, z późn. zm.);  ustawa z dnia 5 grudnia (...)

 • Jak potwierdzić tożsamość smartfonem?

  dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1452, z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Renta chorobowa

  Mój syn ma przyznaną I grupe inwalidzką a nigdy nie pracował , czy należy mu się świadczenie z ZUSu i na jakiej podstawie . (ropzio) też jestem (...)

 • Nowe zasiłki przedemerytalne

  Prosze o pilną wypowiedz kiedy wchodzi w zycie ustawa z nowymi zasadami przyznawania zasiłków przedemerytalnych.Pracuje w zakładzie w którym przy (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Zmiana kierunku studiów.

  Jeżeli w przyszłym roku akademickim (2013/2014) chcę zmienić kierunek studiów (zrezygnować z obecnego i podjąć nowy) to czy będzie się on kwalifikował (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane