Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zmiany ustawy o Policji

  ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ponadto Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów ustaw: o Policji, Straży Granicznej, strażach gminnych, (...)

 • Niekonstytucyjne przeszukania

  kontrolę czynności stanowiących ingerencję w sferę dóbr osobistych człowieka. Druga grupa kontrolowanych regulacji objęła przepisy ustaw o: Policji, SG, ŻW, ABW i AW, CBA oraz (...)

 • Mundurowi stracą na tych zmianach. Zobacz ile

  br.Proponowane rozwiązania przewiduje projekt ustawy o zmianie ustaw o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze (...)

 • Porada prawna na temat ustaw o policji

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustaw o policji, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Szykują zmiany w zwolnieniach lekarskich dla mundurowych

  kolegów.Przedstawiane zmiany znajdują się w projekcie założeń ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  wniosek o skazanie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. § 2. Wniosek (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)

  stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  porozumień, o których mowa w dziale IIa - przechowuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. § 2. Informacje, o (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  kontroli skarbowej, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać kryteriom określonym w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, (...)

 • Jak uzyskać prawo jazdy?

  zostało wykonane zdjęcie, ustaw kolorystykę skanowania na sRGB, ustaw głębię kolorów na 24 bity, ustaw rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli, plik nie może być (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.5.  O wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku (...)

 • Kierujący pojazdami

  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie (...)

 • Zmiany w policji. Nowa jednostka do walki z mafią

  jednostki. CBŚP zostanie powołane na podstawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 9 października. Nowa jednostka zastąpi Centralne (...)

 • Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

  ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 r., Nr 192, poz. 1381); Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007 (...)

 • CBŚP zastąpi Centralne Biuro Śledcze KGP

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Zmiana przepisów przewiduje m.in. utworzenie nowej jednostki organizacyjnej – Centralnego Biura (...)

 • Zmiany w prokuraturach

  postępowania na dalszy czas oznaczony. Podstwa prawna: Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (...)

 • Będą policyjne jednostki kontrterrorystyczne?

  przewidziane w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Nowa służba w Polskiej Policji odpowiadająca za prowadzenie działań (...)

 • Jak zostać pracownikiem ochrony?

  pracowników ochrony powinno następować raz na trzy lata. Negatywna opinia o osobie ubiegającej się o licencję pracownika ochrony bądź o pracowniku ochrony jest podstawą (...)

 • System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

  celu zbierania danych, jest wykluczenie obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych (art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych) (...)

 • Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

  , o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych (art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych) jak również umożliwienie wykorzystywania tzw. sensytywnych danych (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  oświadczenie przedsiębiorcy o niezatrudnianiu pracowników. 2. Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 27a (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  lub organ, o którym mowa w art. 34, o przysługującym uprawnieniu. Przepis art. 14 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, jest wolne (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  rodzaju świadczenia, o które aktualnie występuje, oraz od rodzaju wcześniej przyznanego świadczenia. W zależności od tego, czy wnioskodawca starasz się o emeryturę, czy o (...)

 • Kodeks wykroczeń

  . § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku,podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia o

 • Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

  emeryturę. Już ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela przedłużono o rok, tj. do dnia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane