Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Sądowe ustalenie ojcostwa

  powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku.   Jakie okoliczności mają znaczenie przy sądowym ustaleniu ojcostwa? Wnosząc (...)

 • Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

  układów, nie pozwoliło na wykluczenie ojcostwa\". Po zakończeniu sprawy dotyczącej zaprzeczenia ojcostwa Pani męża konieczne będzie ustalenie ojcostwa biologicznego ojca. (...)

 • Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

  dotyczy to części orzekającej o roszczeniach alimentacyjnych (art. 458 K.p.c.). Powództwo wzajemne o ustalenie ojcostwa jest niedopuszczalne. W czasie trwania procesu o ustalenie (...)

 • Porada prawna na temat ustalenie ojcostwa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustalenie ojcostwa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Art. 72. § 1. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie (...)

 • Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

  po dojściu do pełnoletności powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, a następnie o ustalenie ojcostwa (przy czym ewentualna wcześniejsza sprawa rozwodowa nie wpłynie w żaden sposób na kwestię (...)

 • Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

  system prawa rodzinnego dopuszcza trzy drogi ustalenia ojcostwa dziecka: 1.ustalenie ojcostwa w drodze domniemania, że dziecko pochodzi od męża matki. Ten sposób ustalenia ojcostwa (...)

 • Zaprzeczenie ojcostwa po uznaniu dziecka - opinia prawna

  . W opisanym przez Pana stanie faktycznym uznanie dziecka nastąpiło podczas procesu o ustalenie ojcostwa poprzez dobrowolne złożenie przez Pana oświadczenia woli o tym, iż jest Pan ojcem dziecka

 • Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane

  mężczyzna, od którego dziecko pochodzi nie chce go uznać dobrowolnie, wówczas matka ma prawo wystąpić do sądu z roszczeniem tyczącym się ustalenia jego ojcostwa, gdyż sądowe ustalenie (...)

 • Ustalenie ojcostwa-gdzie złożyć wniosek?

  wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku. § 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie (...)

 • Ustalenie ojcostwa

  instytucji sądowego ustalenia ojcostwa tylko dla poniżenia matki dziecka, dla której ustalanie ojcostwa stanowi przecież bardzo poważną ingerencję w sferę życia prywatnego. Szykanowanie matki (...)

 • Pozew o ustalenie ojcostwa

  , a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy (art. 84 § 2 k.r.o.). Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, (...)

 • Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

  ustalenie ojcostwa może w opisywanym przypadku nastąpić również w drodze uznania dziecka, nawet, jeżeli się ono jeszcze nie urodziło.  A uznanie dziecka podlega prawu państwa, (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  urodzenia dziecka.§ 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku.§ 3. Obalenie domniemania ojcostwa (...)

 • Filiacja, czyli określenie pochodzenia dziecka od określonych rodziców

  . sądowe ustalenie ojcostwa może nastąpić jedynie, jeśli to ojcostwo nie zostało w żaden inny sposób ustalone.    Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem (...)

 • Uznanie dziecka a sądowe ustalenie ojcostwa

  ojcostwa. Takim sposobem jest również sądowe ustalenie ojcostwa. Jeżeli badania DNA wykazały, że jest Pan ojcem dziecka można powiedzieć ze 100% pewnością, że dojdzie do sądowego (...)

 • Ustalenie ojcostwa nienarodzonego dziecka

  Czy mogę ubiegać się o ustalenie ojcostwa jeśli dziecko jest spoza związku małżeńskiego i jest jeszcze nienarodzone? Czy jeśli wnioskuję o ustalenie ojcostwa w sądzie, to czy (...)

 • Ustalenie ojcostwa niezbędne dla nadania nazwiska

  , które mogą okazać się konieczne w trakcie postępowania sądowego) znajdzie Pani w artykule – Sądowe ustalenie ojcostwa. Wzór pozwu o ustalenie ojcostwa dostępny jest na (...)

 • Sądowe ustalenie ojcostwa

  w wyroku ustalającym ojcostwo. Sąd opiekuńczy może ojcu przyznać władzę także po ustaleniu ojcostwa. Poza tym proszę pamiętać, iż skoro postępowanie toczy się właśnie (postępowanie o ustalenie

 • Ustalenie ojcostwa konkubenta

  pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. W razie uznania dziecka ojcu przysługuje władza rodzicielska. Jeżeli jednak ustalenie ojcostwa następuje na skutek wniesienia pozwu, to ojciec ma (...)

 • Alimenty podczas ustalania ojcostwa

  będzie rozstrzygana przez sąd powszechny w procesie o ustalenie ojcostwa, równocześnie z ustaleniem ojcostwa może Pani domagać się zasądzenia alimentów, natomiast pozbawienie władzy (...)

 • Ustalenie ojcostwa obcokrajowca i alimenty

  znajduje. Na naszych stronach znajduje się wzór odpowiedniego pozwu: Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty Więcej informacji na powyższy temat zawiera artykuł Sądowe ustalenie (...)

 • Ustalenie ojcostwa a władza rodzicielska

  domniemanie, można wnosić o ustalenie ojcostwa innego mężczyzny. Zgodnie z kro, w razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługuje ojcu tylko wtedy, gdy przyzna mu ją (...)

 • Właściwy sąd w sprawie o ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

  Jaki sąd jest właściwy w sprawie o ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego? Sprawy o ustalenie ojcostwa objęte są postępowaniem odrębnym w sprawach ze (...)

 • Badania DNA - sposób na ustalenie ojcostwa

  dopuszczać dowody z urzędu, ale jest to raczej wyjątek niż zasada, nawet w procesach o ustalenie pokrewieństwa, gdzie bardzo ważne jest ustalenie prawdziwego stanu rzeczy. Warto tu przytoczyć (...)

 • Ustalenie ojcostwa, a obowiązek alimentacyjny

  , już po ustaleniu ojcostwa dziecka. ustalenie ojcostwa, roszczenie, alimenty, obowiązek alimentacyjny, dziecko, świadczenie, powództwo

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • Ustalenie ojcostwa

  Matka mojego nienarodzonego dziecka od 9 lat prowadzi spraę rozwodową .Prawdopodobnie do narodzin nie otrzyma rozwodu .Kto według prawa będzie ojcem (...)

 • zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych

  niedługo mam sprawę w sądzie o uwiarygodnienie ojcostwa. ojciec dziecka nie chce go uznac i mimo że mi obiecał że nie zostawi z dzieckiem to właśnie (...)

 • Proszę o pomoc!!!! Pilne!!!

  Mam 19 lat, 2 miesiące temu urodziłam córeczkę. Moja historia jest dość skomplikowana, ale nie chce żebyście mnie oceniali, bo wiem, że nie wypadnę (...)

 • USTALENIE OJCOSTWA A WŁADZA RODZICIELSKA

  Mam niedługo sprawę o ustalenie ojcostwa z przyznaniem alimentów. Proszę pomóżcie, co mam zrobić by ojcu dziecka nie została nadana przez sąd (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane