Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Chwila powstania obowiązku opłacania składek do KRUS

  od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje od dnia, w którym ustało ubezpieczenie. Obowiązek opłacania składek ustaje z ostatnim dniem kwartału, w którym ustało

 • Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych

  ,karalność popełnionego przez niego wykroczenia skarbowego ustaje z upływem 2 lat od zakończenia okresu podstawowego przedawnienia wykroczenia skarbowego.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 września

 • Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  opieki jest płatna; obowiązek zapłaty wynagrodzenia obciąża przede wszystkim osobę, dla której została ustanowiona. Kuratela ustaje w chwili, kiedy odpadnie przyczyna, dla której została

 • Porada prawna na temat ustaje

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustaje, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kiedy władza rodzicielska ustaje?

  ; oznacza to, że władza rodzicielska ustaje z mocy prawa z chwilą osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. Osoba pełnoletnia może samodzielnie dokonywać wszelkich czynności, gdyż uzyskuje pełną (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  niego przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 1 ustaje z upływem 5 lat, a przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 2 - z upływem 10 lat od zakończenia tego okresu.§ 6. W (...)

 • Okres przedawnienia mandatów i grzywien

  profesjonalistę w zakresie prowadzonej przez niego działalności. W przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia jednorocznego (...)

 • Kiedy wygasa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i jakie są tego następstwa?

  . Kiedy zatem poza śmiercią ustaje członkostwo spółdzielni? Członkostwo spółdzielni ustaje na skutek wystąpienia ze spółdzielni członka za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie (...)

 • Ubezpieczenie społeczne rolników

  ubezpieczenie, zaś ustaje – z ostatnim dniem kwartału, w którym ustało ubezpieczenie. Ubezpieczenie, społeczne, rolnik, przesłanki

 • Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

  ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe. Podobnie w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, ustaje również kuratela. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna/kuratora (...)

 • Przedawnienie postawienia zarzutu karnego

  ), karalność popełnionego przez nią przestępstwa ustaje z upływem 10 lat od zakończenia tych okresów; 5 - gdy chodzi o pozostałe występki (jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie przeciwko (...)

 • Przedawnienie w prawie karnym a prawo cywilne

  na czas prowadzenia rozprawy, lecz podlega wydłużeniu w sposób opisany powyżej. Po upływie tych terminów, karalność przestępstwa ustaje, a zatem nie można skazać oskarżonego. przedawnienie, (...)

 • Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

  zmianami). spółdzielnia, mieszkaniowa, członkostwo, członkostwa, ustanie, ustaje, kiedy

 • Kiedy stosunek pracy ustaje?

  Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi (...)

 • Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

  ; rozwód – wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego; śmierć jednego z małżonków albo obojga małżonków; uprawomocnienie się wyroku unieważniającego

 • Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku

  sytuacji dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Pana X ustaje od 1 grudnia 2017 r. Prawo do zasiłków Jeżeli Twoje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustało, oznacza to, że nie masz prawa do zasiłkó

 • Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

  małżeństwo uważane jest przez prawo jako w ogóle nie zawarte. Powinowactwo nie ustaje wskutek śmierci jednego z małżonków, orzeczenia rozwodu czy separacji. Trwa nadal pomimo wystąpienia (...)

 • Wypadek komunikacyjny przedawnienie

  określonego w pkt. 1-4 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Dysponując przedstawionymi w pytaniu danymi nie możemy stwierdzić w jakim (...)

 • Ustanie karalności przestępstwa skarbowego

  określonego w § 1 pkt 1 ustaje z upływem 5 lat, a przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 2 - z upływem 10 lat od zakończenia tego okresu. Przepis ten do dnia 17.12.2005 mówił o tym, że (...)

 • Okresy podlegania ubezpieczeniom dobrowolnym

  chorobowy, ubezpieczenie ustaje od dnia nastepującego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje. Przykładowo, w miesiącu październiku ubezpieczony zapomniał uiścic składkę na ubezpieczenie (...)

 • Powstanie i ustanie prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.   Kiedy ustaje prawo do świadczeń? Powody do ustania prawa do (...)

 • Przedawnienie karalności przestępstwa

  wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Nie można zaś wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia (...)

 • Alimenty po zakończeniu studiów

  studiach wieczorowych (psychologię) i jest w tej chwili na II roku. Kiedy ustaje - w jej przypadku - obowiązek alimentacyjny? Czy ustaje on automatycznie, czy musi ona ,,załatwić" jakieś formalności (...)

 • Przedawnienie karalności przestępstwa

  odpowiedzi będą to pkt 1-4) ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Wszczęcie postępowania przeciwko osobie następuje z chwilą (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  USTAWAz dnia 6 czerwca 1997 r.Kodeks KarnyDz.U. 1997 Nr 88, poz. 553; Dz.U. 1997 Nr 128, poz. 840; Dz.U. 1999 Nr 64, poz. 729; Dz.U.99.83.931; Dz.U. 2000 Nr 48, poz. 548; Dz.U.00 Nr 48, poz. 548; Dz.U. 2000 Nr 93, (...)

 • Kodeks karny

  Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • usiłowanie spożycia alkoholu

  Dostałem mandat od starzy miejskiej za "usiłowanie spożycia alkoholu w miejscu publicznym". Moje pytanie jest następujące: czy traktuje się to jako (...)

 • alimenty

  alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet (...)

 • ustanie kurateli

  Hej, mam takie pytanie kiedy ustaje dokładnie kuratela? Nie mogę tego znaleźć czy w momencie kiedy ustaje z chwilą ukończenia tej sprawy czy w innym (...)

 • alimenty na byłą żonę

  witam, od 3 lat jestem po rozwodzie (sąd orzekł, że wina leży po mojej stronie), płacę regularnie alimenty na dziecko 450zł/m-c przy zarobkach 2100zł (...)

 • prawa rodzicielskie

  Byla zona chce mnie pozbawic praw rodzicielskich nad naszym synem jaki z tym wiaza sie konsekwencje czy ustaje obowiazek alimentacyjny czy moj syn bedzie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane