Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  odróżnianie znaków w obrocie. W przeciwnym wypadku Urząd Patentowy wyda decyzję o odmowie udzielenia praw ochronnych.  2. W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy może wskazać, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  scalonych, a także w postępowaniu w sprawie dokonywania wpisów w rejestrach prowadzonych przez Urząd Patentowy, o których mowa w art. 228 ust. 1, Urząd Patentowy wyznacza stronie do dokonania (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)

  zgłoszeniu, a zgłaszający nie ograniczy zakresu żądanej ochrony, Urząd Patentowy w pierwszej kolejności odmawia udzielenia patentu na te wynalazki. Po uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie Urząd (...)

 • Porada prawna na temat urząd

  Nie szukaj dłużej informacji na temat urząd, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy; niezaleganie ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy oraz pożyczki (...)

 • Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

  podstawie wniosku i informacji od płatników urząd skarbowy przygotuje dla podatnika rozliczenie za rok 2017, które można zaakceptować albo odrzucić. Urząd zrobi to w ciągu (...)

 • Nowy, stary rząd

  Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra GLIŃSKIEGO – na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego i przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego Jarosława

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  odpowiednio. Urząd Patentowy nie sprawdza jednak podstawy udzielenia pierwszeństwa w zakresie, o którym mowa w art. 48 pkt 4. Art. 110. 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  własności przemysłowej jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 260. 1. Urząd Patentowy podlega Radzie Ministrów. Nadzór nad działalnością Urzędu Patentowego sprawuje (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  uzupełnienia. Jeżeli zaś ten nie odpowie w terminie 7 dni, to urząd pozostawi sprawę bez rozpatrzenia. 3. Urząd celno-skarbowy sprawdzi miejsce, w którym ma być prowadzony skład podatkowy Urzędowe

 • Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

  , poz. 2069). ordyacja podatkowa, urzędowa interpretacja przepisów podatkowych, urząd skarbowy, zapytanie do urzędu skarbowego, decyzja, zobowiązanie podatkowe

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  podstawie art. 90 ust. 11 przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu

 • Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

  ;żnianie znaków w obrocie. W przeciwnym wypadku Urząd Patentowy wyda decyzję o odmowie udzielenia praw ochronnych. W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy może wskazać, kto ze zgłaszających

 • Elektronizacja zamówień publicznych

  zakresie badania konfliktu interesów. W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi zgłaszanymi przez uczestników rynku zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych (...)

 • UOKIK bada umowy klubów fitness, pływalni i szkół tańca. Są nieprawidłowości

  jak m. in. rezerwacja hotelu czy podróży). Niedozwolone klauzule Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadza regularne kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami. Postanowienia

 • Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

  ? Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, iż nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku w trybie postępowania spornego, wydaje w tej sprawie postanowienie. Jeśli wnioskodawca wycofał wniosek przed rozprawą, (...)

 • Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

  ustalonym przez sąd.   4. Jeśli urząd nie dotrzyma tego terminu (nie wykona wyroku), to składamy skargę do sądu administracyjnego o ukaranie grzywną.   . Jaka kara spotka (...)

 • Niebezpieczne kryptowaluty

  ;w zgromadzonych w wirtualnej „walucie” w Polsce będzie postępowanie karne, bowiem żadne polskie instytucje ochrony inwestorów czy konsumentów (Urząd Ochrony Konkurencji i

 • Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji - opinia prawna

  egzekucji wobec naszego dłużnika czyli Gminy. Wniosku tego Urząd Skarbowy nie rozpatrzył, lecz wszczął egzekucję w Gminie w dniu 05.02.2002 r. Gmina odmówiła U.S. zapłaty, a więc ten Urząd (...)

 • Działalność UOKiK w 2008

  instytucji rzecznika konsumentów.  Sprawozdanie z działalności UOKiK 2008Źródło: www.uokik.gov.pl działalność UOKiK, 2008 rok, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  instytucję, a także swojego obrońcę. Tymczasowo aresztowany cudzoziemiec ma ponadto prawo powiadomić właściwy urząd konsularny, a w razie braku takiego urzędu - właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne.§ (...)

 • Teraz całego PIT-a wypełni urząd, a nie podatnik

  ;z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.). PIT, urząd skarbowy, podatnik, zeznanie, rozliczenie roczne

 • Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

  ;rej znajduje się urząd/instytucja, do której chce złożyć wniosek. wybrać z listy właściwą dla siebie instytucję/urząd, do której wniosek zostanie złożony. Musi to być urząd (...)

 • Jak uzyskać prawo jazdy?

  prawny musi podpisać taki dokument przy urzędniku. Dlatego odwiedź wcześniej urząd wraz z rodzicem albo opiekunem prawnym i w obecności urzędnika podpiszcie taką zgodę, skan orzeczenia

 • Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  2002-05-17 20 000,00 DEC.US-SPP/594/2/01 6. Urząd Skarbowy Art. 48 § 1 Ord. podatk - rozłożenie na raty podatku 2002-08-30 35 000,00 DEC.US-SPP/349/2/02 7. Urząd (...)

 • Rejestracja wzoru przemysłowego

  wypowiedzenia się co do jej zasadności Prezes Urzędu Patentowego przekazuje do rozpatrzenia w Izbie Odwoławczej. Urząd Patentowy udziela informacji o zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Nieścisłości w akcie notarialnym z 1947r.

  Nietypowa sprawa więc na wstępie od razu nadmieniam, iż trochę się rozpiszę aby przedstawić sprawę w jak najmniej zawoalowany sposób. Witam Sprawa (...)

 • dotyczy druku PCC

  Kupiłem auto i w urzędzie skarbowym dowiedziałem się o konieczności wypełnienia druku PCC. Mój problem polega na tym, że nie mam kontaktu ze sprzedającym (...)

 • Sprzedaż na Allegro i kłopoty

  1. W 2004 r. za posrednictwem portalu Allegro sprzedałem 14 szt. nowych telefonow komorkowych. Telefony te kupowalem za 315 zł w Salonie (faktury VAT (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane