Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Uprowadzenie dziecka za granicę

  : Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. 1995 r. Nr 108, poz. 528, ze zm.) dziecko, uprowadzenie, porwanie, (...)

 • Odebranie dziecka uprowadzonego za granicę

  je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia (art. 13 ust. 1 lit b Konwencji). dziecko, uprowadzenie, wywiezienie, za granicę

 • Uprowadzenie dziecka przez rodzica

  - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka uprowadzenie dziecka, przestępstwo

 • Porada prawna na temat uprowadzenie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat uprowadzenie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Uprowadzenie dziecka w rozumieniu Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

  wspólnie lub indywidualnie albo byłyby tak wykonywane, gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie. Prawo do opieki określone w punkcie a) może wynikać w szczególności z mocy samego (...)

 • Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

  ; 2)   w art. 211 k.k. (uprowadzenie lub zatrzymanie osoby małoletniej poniżej lat 15 lub nieporadnej) sankcję w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3, zastąpiono karą pozbawienia

 • Prawo do wychowania i opieki nad dziećmi

  , uprowadzenie

 • Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

  uprowadzenie lub zatrzymanie. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego dnia 19 grudnia 2000 r., III CKN 1254/2000, fakt, że rodzic, który dopuścił się uprowadzenia dziecka za granicę (...)

 • Uprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 przez jego rodzica

  przestępstwa z art. 211 kk będzie mogła być mowa w przypadku gdy sąd orzeknie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego z rodziców.     uprowadzenie, małoletniego, (...)

 • Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

  , przywłaszczenie, zniszczenie, oszustwo, przeciwko rodzinie i opiece — na przykład znęcanie się, niepłacenie alimentów, porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie, przeciwko wolności — (...)

 • Uniemożliwienie wywiezienia dziecka z kraju

  dochodzić wyłącznie przed sądem opiekuńczym. Fakt wywiezienie dziecka przez matkę w w/w sposób, nie zawiera znamion porwania. Informacje na ten temat zawiera odpowiedź Uprowadzenie dziecka przez (...)

 • Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

  ) niemożność dokonania stosunku małżeńskiego uprzednia i trwała jeżeli nie ustało poprzednie małżeństwo brak chrztu bycie osobą duchowną pokrewieństwo i powinowactwo uprowadzenie kobiety zabicie

 • Wymuszenie spłaty długu

  , jeśli wpływa to także na pokrzywdzonego. Jako przykład podaje się tu  uprowadzenie pielęgniarki opiekującej się obłożnie chorym (tak K. Daszkiewicz: Przestępstwa popełnione przemocą w (...)

 • Porwanie polskiego obywatela w Pakistanie

  października Porwanie polskiego obywatela w Pakistanie - aktualizacja 2 października Porwanie polskiego obywatela w Pakistanie - aktualizacja 1 paźdzerrnikaŹródło: www.msz.gov.pl terroryści, uprowadzenie

 • W sprawie powołania komisji śledczej do zbadania sprawy Krzysztofa Olewnika

  2009 r   Źródło: www.rpo.gov.pl komisja śledcza, postępowanie karne, uprowadzenie, zabójstwo, Krzysztof Olewnik

 • Ochrona polskich dzieci

  wydanie dziecka za granicę.  ##baner## Polska jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej z 1980 r. dotyczącej uprowadzenia dzieci za granicę. Akt ten uznaje za uprowadzenie każdy przypadek, gdy ojciec (...)

 • Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

  organów ścigania. Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zaostrzone zostały kary m.in. za zatrzymanie, uprowadzenie, porzucenie dziecka, a także w przypadku, kiedy (...)

 • Większa ochrona małoletnich

  przestępców m.in. za zatrzymanie, uprowadzenie, porzucenie, okaleczenie dziecka czy handel dziećmi. Po zmianach, każdy kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo (...)

 • Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

  wskazywało orzecznictwo sądów apelacyjnych). Ponadto w stosunku do najcięższych przestępstw takich jak zabójstwo, uprowadzenie, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, (...)

 • Znęcał się nad rodziną

  psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się - art. 210 k.k., i. uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny

 • Nadzwyczajna współpraca przy odnajdowaniu zaginionych dzieci

  wpisane do protokołu sesji 2 września br oraz przekazane Radzie i rządom państw członkowskich UE. W oświadczeniu posłowie podkreślają, że uprowadzenie dziecka należy do najbardziej nieludzkich (...)

 • W sprawie wprowadzenia do Kodeksu karnego definicji "handlu ludźmi"

  nie są zaliczani do kategorii nieporadnych, a wyrazili zgodę na uprowadzenie lub zatrzymanie wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru nad nimi, znajdują się poza ochroną Kodeksu karnego i w

 • Odmowa zarządzenia powrotu dziecka, uprowadzonego przez jego rodzica

  prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania albo zgodził się lub później wyraził zgodę na uprowadzenie lub zatrzymanie; lub b) istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby

 • Uproszczone postępowanie karne

  przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, - przewidziane w art. 159 (bójka lub pobicie) , 189 § 1 (uwięzienie), art. 204 § 3 (zwabienie lub uprowadzenie osoby w celu uprawniania prostytucji za granicą), (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane