Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie:   1)  ich nazwisk lub adresu;  2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy (...)

 • Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  spadkowym polega na zapewnieniu określonym w ustawie osobom pewnej korzyści pieniężnej ze spadku. Korzyść ta stanowi równowartość części udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu, (...)

 • Czy przedmiot darowizny ma znaczenie dla obliczenia zachowku? - opinia prawna

  kolejności przysługuje uprawnionemu przeciwko spadkobiercy, ponieważ jednak w tej sytuacji prawdopodobnie wszyscy spadkobiercy będą uprawnieni i nie będzie możliwe aby jeden od drugiego otrzymał (...)

 • Porada prawna na temat uprawnionemu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat uprawnionemu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • A co jeśli przysługuje Ci kilka świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? Zbieg prawa do kilku świadczeń z FUS

  , uprawnionemu wypłaca się wyższe świadczenie w całości i połowę drugiego świadczenia. Natomiast w razie zbiegu prawa do: emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników (...)

 • Wyłączenia z masy upadłości

  uprawnionemu podlega ogłoszeniu. Jeżeli postanowienie uwzględni wniosek uprawnionego i wyłączy mienie z masy upadłości, może być ono zaskarżone w postaci zażalenia przez upadłego jak i przez (...)

 • Likwidacja niepodjętych depozytów

  dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania. Co istotne, do likwidacji niepodjętych depozytów istniejących w dniu wej­ścia w życie projektowanej ustawy mają już znaleźć

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  spółkę, które uległy zniszczeniu lub utracie przez akcjonariusza, spółka powinna wydać uprawnionemu nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia po umorzeniu zniszczonego (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  . Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Art. 62. § 1. W czasie trwania (...)

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

  nieoznaczony wówczas wypowiedzenie jej następuje w drodze oświadczenia woli złożonego pozostałym wspólnikom lub wspólnikowi uprawnionemu do prowadzenia spraw spółki z zachowaniem

 • Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

  uprawnionemu z tytułu ubezpieczenia osobowego;Suma przypadająca uprawnionemu z tytułu ubezpieczenia osobowego nie należy do spadku po ubezpieczonym. Uprawnione do jej otrzymania są wyłącznie (...)

 • Dostęp do dokumentów szkodowych

  . Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób

 • Zakaz dalszego obrotu towaru z zastrzeżonym znakiem towarowym

  względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności, jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów

 • Przewlekłość egzekucji z nieruchomości

  terminie 4 dni przekazać uprawnionemu wyegzekwowane należności, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki od kwot otrzymanych i nierozliczonych (...)

 • Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

  określonej osobie. Należy podkreślić, że w tym wypadku uprawnionemu z zapisu nie będzie przysługiwała premia gwarancyjna, nawet jeżeli zdecydowałby się na zakup mieszkania ze zgromadzonych środków. (...)

 • Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

  potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 kro). Właśnie zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego są górną granicą przysługujących uprawnionemu

 • Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

  prostej czy też o dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. O ile w tym pierwszym wypadku świadczenia alimentacyjne mają zapewnić uprawnionemu godziwe warunki bytowania z

 • Gdy przedsiębiorca chce skorzystać z gwarancji na sprzęt... - opinia prawna

  jego naprawy  i przywrócenia uprawnionemu z gwarancji możność niezakłóconego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Równocześnie może Pan wystąpić o odszkodowanie za szkody jakie (...)

 • Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

  dostarczenia uprawnionemu z gwarancji rzeczy na swój koszt do wskazanego miejsca. Gdy gwarant, w ramach swoich obowiązków, dostarcza uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej (...)

 • Roszczenie z prawa odkupu a prawo pierwokupu

  nabyła nieruchomość od pierwotnie zobowiązanego z prawa odkupu. Wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o dokonanie prawa odkupu służy uprawnionemu z tego roszczenia. Natomiast po wygaśnięciu

 • Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego lokalu

  do lokalu spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu nie może być wyższa od kwoty, (...)

 • Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

  od wielkości udziału spadkowego, który by danemu uprawnionemu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, a następnie od wartości spadku, do którego dolicza się określone darowizny uczynione

 • Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

  uprawnionemu lub wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej, o czym niżej.   Na czym ma polegać likwidacja niepodjętego depozytu i jakie będzie mieć skutki? Likwidacja ta będzie

 • Wypłata sumy wyegzekwowanej

  tygodniowym przekazać (nie musi to być przelew na rachunek bankowy) uprawnionemu wyegzekwowane należności, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki (...)

 • Zwrot alimentów po upadku zabezpieczenia

  wytoczył powództwa, sąd zwraca uprawnionemu, na jego wniosek, kaucję złożoną na zabezpieczenie tego roszczenia.  Może Pan już w chwili obecnej skierować roszczenie do żony. Będzie ono (...)

 • Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

  standardzie może zapobiec szkodzie w określonej wysokości. Jak wskazono wyżej odszkodowanie wypłacane uprawnionemu ma pokryć szkodę jaka została mu wyrządzona ruchem pojazdu mechaniczengo. W efekcie 

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • BŁAGAM O POMOC:(

  Witam serdecznie. Mam ogromny przynajmniej dla mnie problem, który dotyczy alimentów. Ojciec mojego 16 miesięcznego dziecka, nie jest moim mężem. (...)

 • Komu wpłacać alimenty - uprawnionemu czy jego matce?

  Płacę comiesięczne alimenty na syna. W sierpniu bieżącego roku syn skończył 18 lat i nadal pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z jego matką (...)

 • polecenie ustanowienia sluzebnosci

  Witam, W 2010r. Umarla osoba, ktora zapisala mnie caly swoj majatek ruchomy i nieruchomy w tym wlasnosciowe mieszkanie spoldzielcze w bloku. W testamencie (...)

 • jak wysokie alimenty?

  Jak wysokich alimentów mogę się domagać ?? Jeżeli ojciec dziecka zarabia 10 razy więcej ode mnie, to czy mogę wnosić o wyższe alimenty aby dziecku (...)

 • Komornik oszukuje

  Witam Mam pytanie czy jest to zgodne z prawem, aby komornik z alimnetów dla mojego syna potrącał kwotę dla siebie?Z góry dziękuję (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane