Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kierujący pojazdami

  o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem odbywa się w formie: 1) kursu; 2) zajęć szkolnych - w zakresie uprawnienia (...)

 • Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

  specjalności; na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności. Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w (...)

 • Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

  UKE termin realizacji uprawnienia abonenta do zmiany przydzielonego numeru. Jeżeli jednak Prezes UKE w wyniku takiego postępowania wyda decyzję odmawiającą zawieszenia uprawnienia abonenta (...)

 • Porada prawna na temat uprawnienia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat uprawnienia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Emerytura a praca za granicą

  tytułu zgonu tej osoby (zgon nastąpił na terytorium Polski) ustali polska instytucja właściwa (ZUS). Uprawnienia do zasiłku pogrzebowego z Francji i z Hiszpanii wygasają. W celu uzyskania

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  , skarga do właściwego sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji z zakresu administracji publicznej stosuje się odpowiednio.  2. Uprawnienia ministra

 • Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

  zostały spełnione warunki określone w SIWZ. Z drugiej jednak strony możliwa jest argumentacja, że warunek określony w SIWZ oznaczał uprawnienia bez ograniczeń w rozumieniu potocznym, wtedy uprawnienia

 • Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

  egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej egzaminu. Izba określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do egzaminu na uprawnienia

 • Zmiany w samorządach prawniczych

  się przeciwko notariuszom. Przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do wglądu do akt i żądania informacji o wynikach tego postępowania, jak również do złożenia odwołania do Wyższego (...)

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

  sposób wyodrębniono prawa korporacyjne oraz inne uprawnienia. Uprawnienia korporacyjne Uprawnienia korporacyjne związane są z członkostwem w spółce. Należą do nich: prawo (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście. § 4. Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje (...)

 • Możesz zmienić operatora bez zmiany numeru telefonu

  w zakresie uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru w sieci tego samego operatora i przy zmianie operatora oraz do abonenta w zakresie wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  Uprawnienia i licencje zawodowe nadaje się każdemu, kto przeszedł z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne.  3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja

 • Kto rządzi Twoją spółdzielnią i jakie uprawnienia przysługują tym organom

  upoważnionych. Statut może przekazać również inne uprawnienia radzie, może także część lub wszystkie uprawnienia dotyczące planów gospodarczych, nabywania nieruchomości oraz zatwierdzania (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  gwarancji. Art. 580. § 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została

 • VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

  wymagania służby wojskowej.  Rozdział 73 Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze Art. 663. W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych uprawnienia i obowiązki procesowe

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

  uprawnienia organy państwa - strony Konwencji mogą stosować zatem wszelkie środki niezbędne do wyegzekwowania tego zakazu. Do takich środków niewątpliwie należy zaliczyć odmowę wymiany prawa (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

  mieszkaniowe. Sam wyrok eksmisyjny wskazywać będzie zatem jakie uprawnienia posiada Pana lokatorka. Jeżeli nie jest uprawniona do lokalu zamiennego bądź socjalnego sama będzie zmuszona zatroszczyć (...)

 • Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  , sędzia-komisarz może zastosować wobec niego upomnienie lub karę grzywny (taką samą, jak w przypadku syndyka), ale może go również usunąć – a zatem uprawnienia sędziego-komisarza (...)

 • Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

  sprzedawcę gwarancji, uprawnienia kupującego bowiem wynikają z treści dokumentu gwarancji.     1 Gawlik Z., Komentarz do art. 556(1) Kodeksu cywilnego[w:] Kidyba A. (red.), Gawlik Z., Janiak

 • Umowa leasingu a uprawnienia z rękojmi

  względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. Dzięki tej regulacji szczególnej korzystający samodzielnie wykonywać uprawnienia z tytułu (...)

 • Uprawnienia do kierowania budową a zmiana przepisów

  Witam jestem kierownikiem budowy. Zdobyłem uprawnienia w 1981 roku. Czy w związku ze zmianami przepisów powinienem zdobyć nowe uprawnienia? Wątpliwości dotyczące tego, iż nie posiada Pan

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  Policji lub innemu organowi dokonania określonych czynności dowodowych; 7) zachodzi możliwość wydania wyroku nakazowego; 8) zachodzi potrzeba wydania innego rozstrzygnięcia przekraczającego uprawnienia

 • Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

  uprawnienia przysługują kupującemu z tytułu rękojmi? W przypadku wady rzeczy, kupujący posiada wobec sprzedawcy uprawnienia, które wzajemnie się wyłączają: odstąpienie od umowy, żądanie (...)

 • Uprawnienia z rękojmi a uprawnienia z gwarancji

  rękojmi i gwarancji. Alternatywność wyboru nabywcy istnieje przez cały czas istnienia rękojmi i gwarancji i odnosi się do kwestii, w jakim reżimie nabywca będzie realizował uprawnienia dotyczące (...)

 • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

  mowa w art. 3. Art. 35. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. tłumacz przysięgły, uprawnienia, nabycie, utrata, odpowiedzialność zawodowa, zasady

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ?

  Mąż prowadził samochód w stanie nietrzeżwym . Zabrano mu prawo jazdy na dwa lata. Okres ten już minął . Moje pytanie brzmi - Czy oprócz tego , (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • zakup ziemi

  witam chcielibyśmy kupić ziemie, mamy takową na oku ale jest jeden problem. żeby kupić grunt o takim areale (6 ha) musimy, wg noweej ustawy spełniać (...)

 • Ochrona sklepowa

  Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze (...)

 • Uprawnienia banku

  W związku z przeterminowanym zadłużeniem na karcie kredytowej bank pobrał bez mojej wiedzy i zgody z mojego rachunku rozliczeniowo - oszczędnościowego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane