Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nowe prawo zwiększy bezpieczeństwo działania ubezpieczycieli

  ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym. Szersze uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego Komisja będzie mieć prawo do monitorowania rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, (...)

 • Prawo bankowe

  Komisji Nadzoru Bankowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.2. Od decyzji Komisji Nadzoru Bankowego rozstrzygającej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy podmiot uznany za podmiot dominujący (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  funduszy inwestycyjnych i nadzór Komisji Nadzoru Finansowego Zmiana tytułu działu X ustawy jest zmianą o charakterze porządkowym i ma na celu ujednolicenie terminologiczne po zastąpieniu (...)

 • Porada prawna na temat uprawnienia komisji nadzoru finansowego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat uprawnienia komisji nadzoru finansowego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  memorandum informacyjnego w przedmiotowym przypadku. Obowiązujący poprzednio tryb zawiadomienia z możliwością zgłoszenia sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego w praktyce uniemożliwiał (...)

 • Nadzór nad rynkiem kapitałowym

  , Przewodniczący Komisji, upoważnieni przedstawiciele Komisji oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo dostępu do: informacji poufnych w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami (...)

 • Nadzór nad rynkiem finansowym

  odpowiednie stosowanie do decyzji Komisji art. 127 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego.   Jaki jest skład Komisji Nadzoru Finansowego?  W skład Komisji (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz recenzentom, uwzględniając zasadę, że zwrot kosztów podróży będzie dokonywany (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  Komisji Nadzoru Finansowego.9. Komisja Nadzoru Finansowego jest zobowiązana niezwłocznie powiadamiać ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zmianach: (...)

 • Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  komisji rewizyjnej Kodeks spółek handlowych określa obowiązki komisji rewizyjnej. Pokrywają się one z obowiązkami rady nadzorczej, a więc obejmują dokonywanie oceny sprawozdań zarządu (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorom kontroli skarbowej, pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego lub uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje. 3. Minister

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  stanu majątku spółki.§ 5. Każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Art. 220. Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia (...)

 • Kary dla menedżerów

  edukacyjne w tym zakresie. Dzięki nowelizacji, usprawni się wymiana informacji między organami administracji, ponieważ prezes UOKiK został członkiem Komisji Nadzoru Finansowego i będzie (...)

 • Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

  komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej nie powinno być wyższe niż określone w omawianym nowym rozporządzeniu. Do czego uprawniają poszczególne

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  , 3) szczególne uprawnienia, jeżeli uchwała przewiduje przyznanie takich uprawnień akcjom nowej emisji, 4) cenę emisyjną nowych akcji lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej (...)

 • Instytucje finansowe zarządzające środkami PPK

  funduszach inwestycyjnych); zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty. Aby znaleźć się w ewidencji PPK, instytucja powinna złożyć do PFR S.A. oraz do Komisji (...)

 • Rynek finansowy bez afer?

  Funduszu Edukacji Finansowej oraz pieniędzy, które były przedmiotem przepadku orzeczonego przez sąd. Zaproponowano zmiany dotyczące Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędu (...)

 • Zmiany w prokuraturach

  rozporządzenia mają być stosowane również odpowiednio do wewnętrznego urzędowania Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz oddziałowych komisji ścigania (...)

 • Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

  ;określa: szczegółowe zasady i tryb setOstatni( '11' ); prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (zwaną dalej „organem nadzoru”) setOstatni( '12' );  rejestru setOstatni( (...)

 • Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

  ramach nadzoru, Komisji Nadzoru Finansowego będą przysługiwały wszystkie uprawnienia nadzorcze określone odpowiednio w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy (...)

 • Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

  nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:  nie mogą (...)

 • Niebezpieczeństwa związane z inwestowaniem w tzw. monety czy tokeny

  Nadzoru Finansowego, która dążąc do zapewnienia stabilnego i bezpiecznego rozwoju innowacji finansowych, będzie mogła dokonać oceny konkretnego przypadku. Ponadto KNF wyjaśniła, (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  ;Uprawnienia, o których mowa w ust. 2, nie przysługują w razie ponownego odrzucenia sprzeciwu.Art. 258. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, sprzeciw może (...)

 • Udzielenie absolutorium procedury i konsekwencje prawne

  wpisowi podlega uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działalności. W praktyce uchwały w przedmiocie zatwierdzenia

 • Unia Europejska w walce z kryzysem finansowym

  kraje znajdujące się w trudnej sytuacji i w pełni wykonywać swoje zadania w zakresie nadzoru makroekonomicznego.  Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl Unia Europejska, kryzys finansowy

 • Krajowy Rejestr Karny

  lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, organom wykonującym orzeczenia w (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • wyłudzenie wymuszenie pzrestepstwo co to jest

  Witam. Posiadam oszczędności sprzed małżeństwa. Żona o nich nie wie gdyz poznając jej rodziców i ich wzajemne relacje nie powiedziałem jej o tym. Teściu (...)

 • Jaki fundusz emerytalny???

  Witam! Mam prośbę do wszystkich, którzy się na tym troche znają, bo ja na razie się nie orientuję w temacie. Pomózcie wybrać mi jakiś dobry fundusz (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane