Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przygotuj się na wakacje

  tego, że sprzedawca płaci należny podatek do budżetu państwa, a nie do własnej kieszeni. Jest to również niezbędny warunek do budowania w naszym kraju uczciwej konkurencji. Czy (...)

 • Kodeks cywilny

  ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.Art. 72.  § 1. Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle (...)

 • Porada prawna na temat upowaznienie do przewozu dziecka za granice

  Nie szukaj dłużej informacji na temat upowaznienie do przewozu dziecka za granice, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

  możesz się ubiegać, skorzystaj z Tabeli frankfurckiej. Przykładowo za brak balkonu możemy żądać do 10 proc., za hałas w nocy do 40 proc., a za brak wyżywienia do (...)

 • Kontrola przewozu produktów leczniczych

  lecznicze za granicę, poza zgłoszeniem zamiaru wywozu lub zbycia poza terytorium kraju, musi przekazać zgłoszenie do Rejestru Zgłoszeń Przewozu Towarów (SENT). Informacje na temat (...)

 • Kodeks karny

  . Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu (...)

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

  ;w higienicznych i biurowych. O te materiały powinien zadbać organ prowadzący. Gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania o szkołę dziecka? Informacje o funkcjonowaniu szkoły swojego dziecka (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  spełniają jeden z warunków:  a) osiągnęli wiek emerytalny,  b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy (Obecnie: osobami o całkowitej niezdolności do pracy oraz (...)

 • Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

  oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.  Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  kosztów sądowych w postępowaniu wieczysto księgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej. Jeżeli wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

  dziecka. Ta ostatnia zasada ma zastosowanie pomimo, iż w opisanym przypadku mamy do czynienia z osobą pełnoletnią.  Osobiste starania rodziców o utrzymanie lub wychowanie dziecka (...)

 • Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

  terytorium Polski.Wizy polskie, wydane przed dniem wejścia Polski do strefy Schengen nie stają się automatycznie wizami Schengen i nie upoważniają do poruszania się po całym obszarze Schengen, (...)

 • Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

  określonych. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje minister właściwy do spraw transportu na okres do 5 lat. Zaświadczenie (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  dla wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów    połowa opłaty pobranej od wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o wykreślenie (...)

 • Nowy taryfikator mandatów

  przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne 2 0 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez (...)

 • Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

  pełnoletniości z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i (...)

 • Prawo do wychowania i opieki nad dziećmi

  sądowym ustaleniu ojcostwa. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. (...)

 • Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

  ;cić (podobnie jak wyżej) do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody przez sąd. Jak wynika z opisu sytuacji niezbędne będą wnioski o wyrażenie przez sąd zgody na wyjazd dziecka za granicę (...)

 • Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna?

  rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga (...)

 • Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

  będzie należał do powoda. W razie, gdy w toku postępowania sądowego w sprawie z powództwa podmiotu odpowiedzialnego o odszkodowanie dojdzie do wstąpienia osoby wezwanej w miejsce pozwanego lub (...)

 • Zgoda na zagraniczny wyjazd dziecka

  Ojciec mojego dziecka nie chciał oddać paszportu. W związku z tym wystąpiłam do sądu, który zezwolił na wyjazd dziecka oraz nakazał przekazanie mi paszportu. Niestety ojciec dziecka (...)

 • Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

  zagranicznej, związanej z adopcją dzieci polskich z przemieszczeniem poza granice kraju, wymagane dokumenty: - Wniosek rodziców do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Warszawie/ podanie o przysposobienie (...)

 • Rzeczy, które możesz wwieźć na teren Polski nie obawiając się cła na granicy - stan prawny do 30 kwietnia 2004 r.

  i artykuły sanitarne przeznaczone do badań naukowych i rejestracyjnych. Samochód lub inny środek transportu otrzymany w zamian za taki pojazd zniszczony w wypadku albo kupiony za (...)

 • Ustalone opłaty za pobyt dziecka w świetlicy czy mieszkanie w bursie

  wynagrodzenia a należy je wnieść z góry do 15. dnia każdego miesiąca. Ile zatem możesz zapłacić za pobyt Twojego dziecka w schronisku młodzieżowym? Opłaty za korzystanie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • Wysokość alimentów

  Czy matka nieślubnego dziecka ma prawo żądać od ojca 35% jego dochodów mimo że sama zarabia tyle co on? Ojciec ma rodzinę (żonę i syna) jest jej (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane