Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo zatwierdzanym memorandum informacyjnym może zawierać upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do określenia

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  osobowych. Osobie udającej się na kontrolę pracodawca wystawia imienne upoważnienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia 27 lipca 1999 r. Upoważnienie jest ważne (...)

 • Kradzież upoważnienia in blanco

  Z samochodu skradziono mi dokumenty, w tym upoważnienie na dowolne dysponowanie "moim ruchomym majątkiem". Upoważnienie miało mój podpis, nie miało daty, ani wpisanej upoważnionej osoby (puste

 • Porada prawna na temat upoważnienie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat upoważnienie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  Granicznej, Służbie Więziennej i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o

 • Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

  Żandarmerii Wojskowej Ponadto do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe zostają uprawnieni: inspektorzy kontroli skarbowej.   Jak powinno wyglądać upoważnienie (...)

 • Uchylenie się od skutów zawartej umowy

  upoważnienie może zostać udzielone w każdym momencie i ma na uwadze cele praktyczne, tzn. wykonawca w celu wywiązania się z umowy musi mieć dostęp do obiektu. Upoważnienie może być wydane (...)

 • Upoważnie do korzystania z konta

  Czy upoważnienie, nawet kogoś z rodziny, do korzystania z konta można traktować jako akt darowizny? Samo upoważnienie do korzystania z konta nie świadczy jeszcze o darowiźnie. Upoważnienie

 • Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

  legitymację upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej należy doręczyć kontrolowanemu bez zbędnej zwłoki. Przepisy te zmierzają do eliminowania przypadków unikania doręczenia (...)

 • Upoważnienie do podpisywania faktur

  dowodowych udzielone w formie pisemnej (bez jakiejkolwiek szczególnej formy). faktury, podpisywanie faktur, upoważnienie

 • Upoważnienie do prowadzenia samochodu firmy

  leasingowanych, można spotkać w praktyce. Na ogół mają one formę pisemnego upoważnienia na dokumencie wielkości dowodu rejestracyjnego. ruch drogowy, środek trwały, samochód, upoważnienie, kierowanie, (...)

 • Upoważnienie do wypełnienia weksla in blanco

  , dodatkowo zwraca uwagę na podobieństwo tej czynności upoważniającej do pełnomocnictwa, które jednak może być w każdej chwili odwołane ze względu na fakt, iż upoważnienie pełnomocnika do działania (...)

 • Doręczanie pism sądowych osobie upoważnionej

  jest wskazane, że mieszka ona w Polsce a w pełnomocnictwie, że we Francji. Może to powodować pewne wątpliwości sądu. doręczenie, upoważnienie, pisma sądowe, doręczenia, pełnomocnik

 • Kontrole NIK

  przeprowadzić postępowanie kontrolne lub poszczególne jego czynności w siedzibie NIK. Akta kontroli Ustalenia kontroli dokumentowane są w aktach kontroli. Akta zawierają m.in. upoważnienie do

 • Odwołanie upoważnienia

  pełnomocnictwo/upoważnienie ustaje z chwilą śmierci mocodawcy. Strony mogą uzgodnić także inne przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa/umocowania. pełnomocnictwo, upoważnienie, odwołanie, (...)

 • Kontrola UOKiK

  protokole. Kontrola UOKiK, uprawnienia kontrolowanego, upoważnienie, sposób przeprowadzenia kontroli, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, kontrola urzędu

 • Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

  okazaniu legitymacji służbowej. Kontrolowanemu należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia podjęcia kontroli, okazać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie (...)

 • Upoważnienie do przetwarzania danych

  zbioru danych oraz prawach osób, których dane osobowe są zbierane. ochrona danych osobowych, upoważnienie, zakres, pracownik

 • Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

  czynności wstępnych, uzupełnia upoważnienie w formie uproszczonej o ustaloną nazwę jednostki kontrolowanej, okres kontroli i przystępuje do kontroli.   Do czego uprawnieni są przeprowadzający

 • Upoważnienie a pełnomocnictwo

  upoważniających, zagadnienie to należy do bardzo kontrowersyjnych. czynność prawna, upoważniająca, pełnomocnictwo, uzupełnienie weksla in blanco, upoważnienie

 • Upoważnienie a pełnomocnictwo

  upoważnienie. Przyjmuje się, że upoważnienie oznacza pisemny dokument, z którego wynikają uprawnienia przedstawicielskie. Terminy te mogą być używane zamiennie. Dotyczy to zarówno pełnomocnictwa (...)

 • Dostęp do akt osobowych pracownika

  ? (część I) pracownik, praca, akta osobowe, dane, dostęp, upoważnienie, tajemnica, obowiązek, zachowanie, administrator, zabezpieczenie

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  zwrotu poniesionych wydatków i odpowiedzialny jest za powstałą szkodę). pełnomocnictwo, upoważnienie, pełnomocnik, przedsiębiorca, KRS, prokura, CEIDG, działalność gospodarcza

 • Elementy upoważnienia

  Skradziono mi upoważnienie na dowolne dysponowanie moim ruchomym majątkiem. Czy są określone obligatoryjne dane, których brak w upoważnieniu może powodować jego nieważność np. wystawiam upoważnienie

 • Zwoływanie zgromadzenia wspólników przez wspólnika

  , wspólnicy, upoważnienie, sąd

 • Wystawianie faktur bez podpisu

  ........... do wystawiania faktur bez mojego podpisu” z podpisem oraz datą. faktury, podpis na fakturze, upoważnienie do wystawiania faktur bez podpisu

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • pełnomocnictwo, dyspozycja na wypadek śmierci, apostille

  Witam i na początku bardzo proszę o pomoc. Najpierw może przedstawie swoją sytuacje. Na początku grudnia 2005 roku zostałam upoważniona jednorazowo (...)

 • Upoważnienie

  Witam, mój konkubent przebywa w zakładzie karnym. Będzie tam jeszcze przez dłuższy czas. Ja mam za to problemy z załatwieniem wielu spraw, czy to (...)

 • Jak udzielić żonie upoważnienia do reprezentowania w urzędach???

  Witam, na co dzień mieszkam za granicą, tutaj pracuję na kontrakcie, ale zameldowany jestem w Polsce. Tutaj mam żonę i dziecko. Do domu przyjeżdżam (...)

 • Upoważnienie stałe

  Witam, można powiedzieć, że jestem tu nowy więc za ewentualne niezgodności z góry przepraszam. Piszę tutaj bo nie znalazłem w sieci odpowiedzi (...)

 • Wzór na upoważnienie

  Witam, jak napisać upoważnienie tak aby było ważne we wszystkich urzędach? Każdy urząd wymaga innych danych i formy, nie ma jednego wzoru, który (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane