Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  Granicznej, Służbie Więziennej i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o

 • Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

  upoważnienie jest ważne.  Upoważnienie to powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone odciskiem pieczęci urzędowej.   Jak należy zapłacić mandat? Mandat (...)

 • Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

  jest obowiązany okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.5. Członek lokalnej komisji etycznej wykonujący czynności kontrolne sporządza protokół tych czynności.6. Protokół podpisuje (...)

 • Porada prawna na temat upoważnienie wzór

  Nie szukaj dłużej informacji na temat upoważnienie wzór, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  kontrolnego oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio art. 284a § 3-6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

 • Upoważnienie do przetwarzania danych

  zbioru danych oraz prawach osób, których dane osobowe są zbierane. ochrona danych osobowych, upoważnienie, zakres, pracownik

 • Forma upoważnienia administracyjnego

  jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa nieposiadającej osobowości prawnej, nie ma obowiązku udzielać upoważnienia w formie decyzji administracyjnej, może tego dokonać w dowolnej formie pisemnej. upoważnienie

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  wejścia w życie.2. O ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy może wystąpić do biura wyłącznie ten, kto posiada upoważnienie osoby, której

 • Nowy wzór wezwania/zaproszenia do urzędu skarbowego

  się również pełnomocnik podatnika posiadający stosowne upoważnienie do działania w imieniu podatnika.Nowy wzór zaproszenia/wezwania został opracowany w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia (...)

 • USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  : 1) wzór oferty, o której mowa w Art. 11 ust. 2 i Art. 12 ust. 1, 2) ramowy wzór umowy, o której mowa w Art. 16 ust. 1, 3) wzór sprawozdania, o którym mowa w Art. 18 ust. 1 - uwzględniając (...)

 • Uchwała o zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego

  przykładowy wzór protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. spółka, handlowe, podwyższenie, kapitał, uchwała, (...)

 • Treść pełnomocnictwa wspólnego

  osobie, to w dokumencie obejmującym treść tego pełnomocnictwa powinno znaleźć się postanowienie, że: X, Y, Z, W udziela pełnomocnictwa np. A. Przykładowy wzór pełnomocnictwa jest dostępny na (...)

 • Upoważnienie do kontroli wykorzystywania zwolnienia chorobowego

  Dokument ten zawiera wzór upoważnienia do kontroli wykorzystywania zwolnienia chorobowego przez pracownika. Wzór ten zgodny jest z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

 • Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

  wniesienia przez niego uwag. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga właściwa (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku, którego wzór określi, w drodze rozporządzenia

 • Upoważnienie do otrzymania informacji komorniczych

  pisemnego pełnomocnictwa będzie mógł Pana reprezentować. Wzór pełnomocnictwa, które może Pan wykorzystać po jego odpowiednim dostosowaniu znajduje pod linkiem PEŁNOMOCNITWO informacje komornicze

 • Pełnomocnictwo w sprawach z zakresu prawa pracy

  o pracę. Czy mam przygotować upoważnienie czy pełnomocnictwo? Czy jest jakiś wzór upoważnienia lub pełnomocnictwa? Zgodnie z art. 3[1] kodeksu pracy, za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną

 • Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

  określony okres czasu, na jedno zgromadzenie lub kilka zgromadzeń i dotyczyć może tylko wybranych zagadnień. Wzór znajduje się na stronie Pełnomocnictwo do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu (...)

 • Nowy wzór dowodu osobistego od stycznia 2015 roku

  międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zatem ostateczny kształt projektowanych rozwiązań jeszcze może ulec zmianom w wyniku prowadzonych uzgodnień. Rozporządzenie wykonuje upoważnienie (...)

 • Projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  badania profilaktyczne? Z treści projektu wynika, że tak, gdyż dokonano obniżenia wieku kobiet w ciąży podlegających badaniom profilaktycznym. Nadto wprowadzono: przepis zawierający upoważnienie (...)

 • Projekt zmian w ustawie o aktach stanu cywilnego

  porozumieniu z ministrem administracji publicznej, określił wzór formularza:zgłoszenia urodzenia dzieckazaświadczenia urodzenia dziecka.Propozycja zmiany art. 12 i art. 54 zmierza do zrównania obywateli (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • upoważnienie wzór

  W upoważnieniu trzeba wyraźnie wskazać osobę upoważniającą i upoważnioną. Miejscowość, data, dane osoby udzielającej upoważnienia (imię, (...)

 • Wzór upoważnienia

  Czy ktos posiada moze wzor upowaznienia dla osoby przesyłającej dane, oraz zaświadczeń lub dokumentów do występowania w imieniu pracodawcy?? Prosze (...)

 • Wzór na upoważnienie

  Witam, jak napisać upoważnienie tak aby było ważne we wszystkich urzędach? Każdy urząd wymaga innych danych i formy, nie ma jednego wzoru, który (...)

 • PEŁNOMOCNICTWO

  Czy wymagane jest pełnomocnictwo notarialne w przpadku korzystania ze świadczeń z wypłacanych z pomocy społecznej? Bądź podpisywania wywiadów środowiskowych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane