Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  naczelnik urzędu celnego może wystąpić po uprzednim wezwaniu do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upoważnienia odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego - pracownikom tego urzędu;  1a)  naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  wybranego przez siebie urzędu oraz do urzędu, który zgodnie z opisanymi powyżej zasadami był właściwy dla podatnika (w druku AKC-R zakreśl pole A.5.3). Zgłoszenie rejestracyjne (...)

 • Porada prawna na temat upoważnienie do odbioru dokumentów z urzędu skarbowego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat upoważnienie do odbioru dokumentów z urzędu skarbowego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  urzędu kontroli skarbowej może wystąpić również w związku z postępowaniem kontrolnym, po uprzednim wezwaniu kontrolowanego do udzielenia informacji z tego zakresu albo do (...)

 • Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

  karnego za wykroczenia skarbowe są uprawnieni: Upoważnienie do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego wydają: upoważnieni pracownicy urzędów skarbowych naczelnik właściwego (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  , które dotyczą zmiany, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego jeden egzemplarz wniosku z załącznikami pozostawi u siebie, (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  z wyboru, prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu. § 2. Na uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego obrońcy prezes sądu właściwego do (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. § 3. Metryka sprawy, wraz z dokumentami (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  , mogą ponownie skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zawiadomią pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przed początkiem miesiąca, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla płatnika naczelnik urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące. Jeżeli z (...)

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  jest dla naczelnika urzędu skarbowego podstawą do wykreślenia cię z rejestru jako podatnika VAT oraz VAT UE. Spis z natury dla celów VAT i deklaracje VAT przy zakończeniu (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  skarbowego naczelnik urzędu skarbowego zawiadamia podatnika, płatnika lub inkasenta, następcę prawnego lub osobę trzecią odpowiadającą za zaległości podatkowe, z zastrzeżeniem (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  skarbowego podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT-UE. Kiedy naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru podatników VAT-UE? Przepisy (...)

 • Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

  Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osobom małoletnim można przyznać pomoc (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  oraz naczelnikowi urzędu skarbowego i dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej właściwym dla wnioskodawcy oraz właściwym dla podmiotów krajowych powiązanych z wnioskodawcą będących (...)

 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn

  ) wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia (...)

 • Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

  okazaniu legitymacji służbowej. Kontrolowanemu należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia podjęcia kontroli, okazać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  , musza być zgłoszeni do urzędu skarbowego na formularzu UPL-1. Formularz UPL1 musi być podpisany zgodnie z reprezentacją spółki wynikającą z KRS. Zaletą rozwiązania (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  nieodwracalne skutki prawne. 4. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. (...)

 • Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

  prawa ma następować w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu.  Termin do odbioru depozytu wynosi zaś 3 lata od dnia doręczenia (...)

 • Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

  wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.) zmierzających do usprawnienia działania Krajowej (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  księgi protokołów.§ 3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi (...)

 • Rekrutując do przedszkoli łamią przepisy o ochronie danych osobowych?

  jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono (...)

 • Likwidacja niepodjętych depozytów

  właściwego urzędu skarbowego. Kiedy będzie konieczne wezwanie upraw­nionego do odbioru depozytu? Przechowujący depozyt ma mieć obowiązek wezwać upraw­nionego do (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane