Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  upoważnienia, o których mowa w pkt 1 lub 2, albo  4) udzielił informacji, które wymagają uzupełnienia lub porównania z informacjami pochodzącymi z instytucji finansowej. 2. Żądanie, (...)

 • Upoważnienie kadry kierowniczej przez byłego wójta

  dla kadry kierowniczej zachowują ważność, czy też nowy wójt musi wydać nowe upoważnienia? Czy nowy wójt musi wydać nowe upoważnienia dla kadry kierowniczej urzędu, czy też upoważnienia (...)

 • Kradzież upoważnienia in blanco

  pełnomocnik zawrzeć umowę w Pana imieniu o fakcie kradzieży i np. o tym, że do zawarcia umów w Pana imieniu upoważnił Pan osobę X, a nie jakąś inną (jeżeli Pan udzieli upoważnienia takiej (...)

 • Porada prawna na temat upoważnienia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat upoważnienia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

  ;Zgoda na odstępstwo od obowiązujących przepisów powinna być udzielona przez wydaniem pozwolenia na budowę. Cała usługa jest bezpłatna. Przepisy nie przewidują możliwości odwołania od upoważnienia

 • Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

  nim nadal wójt) oraz podpis upoważnionej osoby z zaznaczeniem, iż działa "z upoważnienia Wójta Gminy X". Brak zaznaczenia działania z upoważnienia powinien skutkować uchyleniem danego aktu, (...)

 • Oświata po zmianach

  wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy o systemie oświaty dostosowane zostało do wymogów art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, przez uzupełnienie treści upoważnienia o stosowne

 • Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

  wewnątrzwspólnotowe nie może nastąpić przed dniem 1 stycznia 2009 r. Na wniosek podatnika wydanie decyzji w sprawie wydania, sprzedaży banderol na wyroby spirytusowe lub winiarskie, wydania upoważnienia (...)

 • Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

  jest wykonywana jednoosobowo lub przez zespół osób, po okazaniu legitymacji służbowych i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.  Legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzania (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  . 286. § 1. Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:  1) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego

 • Kontrole u przedsiębiorcy

  .   Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują:   oznaczenie organu kontroli; oznaczenie upoważnienia do kontroli;   zakres przedmiotowy

 • Pełnomocnictwo do przetwarzania danych osobowych

  jakie miały te osoby, to zasadniczo wypowiedzenie tych umów oznacza cofnięcie upoważnienia, choćby w sposób dorozumiany. Dla bezpieczeństwa można pisemnie odwołać upoważnienia, (...)

 • Zasady kontroli z inspekcji pracy

  przeprowadzenie kontroli. W razie więc pojawienia się inspektora pracy w miejscu kontroli, pracodawca ma prawo żądać okazania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Można więc przyjąć, że w (...)

 • Zasady poświadczania złożonego podpisu

  wystarczy jeśli dostanie kopię takiego upoważnienia od firmy X? Czy kopia takiego upoważnienia powinna być potwierdzona za zgodność przez kogoś z firmy X?  Zgodnie z odpowiednimi przepisami, (...)

 • Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

  legitymację upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej należy doręczyć kontrolowanemu bez zbędnej zwłoki. Przepisy te zmierzają do eliminowania przypadków unikania doręczenia upoważnienia

 • Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

  trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności).-Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  informacje te dotyczą, w terminie 30 dni od dnia udzielenia tego upoważnienia. Art. 48. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7 ust. 1 pkt 13, który wchodzi (...)

 • Upoważnienie do przetwarzania danych

  . Administrator danych osobowych powinien obligatoryjnie sprecyzować dokładnie zakres upoważnienia, tak aby był wystarczający dla wykonywania obowiązków przez upoważnioną do tego osobę. Wobec tego (...)

 • Elementy upoważnienia

  /upoważnienia podlega interpretacji z punktu widzenia osoby trzeciej. Dlatego udzielając pełnomocnictwa/upoważnienia należy pamiętać, aby dokonać go tak, aby osoby trzecie mogły bez żadnych (...)

 • Odwołanie upoważnienia

  Skradziono mi upoważnienie na dowolne dysponowanie moim ruchomym majątkiem. Jakie są formy unieważnienia upoważnienia? Pełnomocnictwo/upoważnienie może być w każdym czasie odwołane przez mocodawcę

 • Zlecenie zadania innemu podwykonawcy

  będzie wykonanie czynności na koszt dłużnika bez sądowego upoważnienia. Przy czym tutaj wierzyciel działa na własne ryzyko, jeśli więc nagłość wypadku w rzeczywistości by nie występowała (...)

 • Kiedy jest dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

  uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W przypadku więc gdy właściwy organ wystąpi z wnioskiem do ministra, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, (...)

 • Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  przepisu jest zbyt wąski. Ogranicza się on jedynie do: czynności przekraczających zakres kontroli (powinno być: zakres przedmiotowy kontroli) albo wykonywane bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem, (...)

 • Nadzór nad rynkiem kapitałowym

  ;  osoby trzeciej, której podmiot nadzorowany powierzył, w granicach upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie niektórych czynności z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  Ustawaz dnia 15 września 2000 r.Kodeks spółek handlowychDz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Dz.U. 2001 r. Nr 102, poz. 1037, Dz.U. 2003 r. Nr 49, poz. 408, Dz.U. 2003 r. Nr 229, poz. 2276, Dz.U. 2005 r. Nr (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  nieprzekraczający 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.  3. Cofnięcie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie decyzji.  4. Od decyzji, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Wzór upoważnienia

  Czy ktos posiada moze wzor upowaznienia dla osoby przesyłającej dane, oraz zaświadczeń lub dokumentów do występowania w imieniu pracodawcy?? Prosze (...)

 • Odwołanie od zasądzonych alimentów

  Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła (...)

 • Kasacja auta bez upoważnienia

  Dawny kierownik pewnej fundacji bez upoważnienia Zarządu fundacji oddał samochód należący do tejże fundacji do kasacji. Czy można to traktować (...)

 • anulowanie notarialnego upoważnienia???

  Witam, żona złożyła wniosek o rozwód, a jakiś czas temu poprosiła mnie o upoważnienie podbite przez notariusza, że może wyrobić paszport dziecku (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane