Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przestępstwo stalkingu (nękania) jako przestępstwo umyślne

  to podstawowy motyw jego zachowania. nękanie, umyślność, przestępstwo

 • Umyślność i nieumyślność czynu zabronionego

  § 1 kk jest występkiem. Jego popełnienie nosi wyłącznie cechę umyślności, gdyż ustawa nie przewiduje możliwości popełnienia tego czynu nieumyślnie. umyślność, nieumyślność, czyn zabroniony, (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  CZĘŚĆ OGÓLNA Art. 1. § 1.  Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar (...)

 • Porada prawna na temat umyślność

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umyślność, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

  podobnego naruszenia, umyślność naruszenia. Możliwość rozłożenia kary pieniężnej na raty Prezes UOKiK może na wniosek przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej odroczyć uiszczenie kary pieniężnej (...)

 • Odpowiedzialność na podstawie art.156 kk

  wystąpienia takiego skutku u danego pacjenta, to wówczas dałoby się lekarzowi taką odpowiedzialność przypisać. odpowiedzialność karna, przestępstwo, zamiar, umyślność, nieumyślność

 • Kwalifikacja oszustwa jako zachowania nieumyślnego

  jeszcze skazania, ze względu na to, że sąd zbada również kwestie winy oraz inne okoliczności, które w danej sprawie mogą je wykluczyć. oskarżony, oszystwo, zamiar, umyślność, nieumyślność

 • Jak bronić się przed znęcaniem się?

  odpowiedzialności karnej za znęcanie się. Umyślność z zamiarem bezpośrednim – przestępstwo znęcanie się może być popełnione tylko w formie bezpośredniego zamiaru udręczenia drugiej (...)

 • Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

  obciążającymi są zaś: umyślność naruszenia, dokonanie uprzednio podob­nego naruszenia. Natomiast w przypadku wymierzania kary za opóźnienie w wykonaniu decyzji (do 10 (...)

 • Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  formalna ważność testamentu, lecz zamiar i umyślność jego przeróbki, podrobienia, ukrycia lub zniszczenia decydują o niegodności spadkobiercy. W przepisie tym przesłanką niegodności jest (...)

 • Naruszenie porządku publiczego poprzez głośne szczekanie psa

  Kiedy, w myśl przepisów Kodeksu wykroczeń, można mówić naruszeniu porządku publicznego, wywołanym głośnym szczekaniem psa ? Umyślność została uregulowana w art. 6 par. 1 k.w

 • Wybicie drzwi bez zgody współwłaścicieli

  przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. Należy jednak zwrócić uwagę, iż wymagana jest tu umyślność, (...)

 • Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

  . strony podmiotowej (umyślność, nieumyślność), podmiotu, czy też strony przedmiotowej (sama składka, czy też także inne dane).  Generalnie przestępstwo to jest skierowane przeciwko prawom (...)

 • Odszkodowanie od komornika

  umyślnie lub przez własne niedbalstwo. Dochodząc naprawienia szkody, należałoby więc udowodnić umyślność w wyrządzeniu szkody lub niedbalstwo. Konieczne jest również wykazanie wielkości szkody. (...)

 • Stawki kar za uszkodzenie mienia pracodawcy

  nie zachodzi jednak taka umyślność wtedy odpowiedzialność pracownika jest ograniczona do wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia

 • Nieumyślna szkoda w mieniu pracodawcy

  powstaje zarówno w przypadku umyślnego, jak i nieumyślnego działania pracownika - istotne jest samo powstanie szkody (umyślność zagrożona jest jednak zobowiązaniem pracownika do naprawienia szkody (...)

 • UOKiK daje szansę uczestnikom karteli

  czynników obciążających mogą być np. rola lidera lub inicjatora praktyki, umyślność naruszenia i wywieranie presji na inne podmioty. W takich okolicznościach przedsiębiorca powinien liczyć (...)

 • Nie trzeba przyjmować mandatu od fiskusa za drobne przewinienia

  przepisów podatkowych, które nakładają określone obowiązki i zakazy. Nieświadomość przepisów prawa podatkowego wyłącza więc umyślność i błąd taki nie wymaga usprawiedliwenia (nieświadomość (...)

 • Klauzule niedozwolone nadal groźne

  Konsumentów). Na zaostrzenie odpowiedzialności mają natomiast wpływ: umyślność naruszenia – od 50 % do 100% uprzednie stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, (...)

 • Jaka kara za naruszenie praw konsumentów?

  poszkodowanych niedozwoloną praktyką, jak i obciążające m.in. umyślność działania, ponowne naruszenie prawa oraz znaczne korzyści osiągnięte w nieuczciwy sposób. Wyjaśnienia w sprawie ustalania (...)

 • Prześladowanie przez byłego chłopaka

  1,5 tyś. złotych albo karze nagany. Takie uporczywe nękanie musi jednak spełniać dwa znamiona- umyślność i złośliwość.  Możliwe jest również zagrożenie chłopakowi, że zostanie (...)

 • Pomówienie w internecie

  forach, i nie chce zaniechać zamieszkania takich pomówień, jego sposób działania wskazuje na umyślność, złośliwość, premedytację i złą wolę. pomówienie, forum, internet

 • Wierzyciel może zapłacić odszkodowanie dłużnikowi

  sprawcy szkody. By mówić o winie wykazać należy:bezprawność zachowania, umyślność lub nieumyślność orazpoczytalność sprawcy. SN zauważył, że wszczęcie i popieranie przez wierzyciela (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 oraz Nr 160, poz.1083; Dz.U.1999 r. Nr 83, poz.931; Dz.U.2000 r. Nr 60, poz.701 i Nr 120,poz.1268; Dz.U.2001r. Nr 111, poz.1194, (...)

 • Kodeks wykroczeń

    Art. 1. § 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane