Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  na czas nieoznaczony. Okres, na jaki umowa na czas oznaczony była zawarta, uwzględnia się przy ustalaniu terminu wypowiedzenia. Art. 764[2]. § 1. Umowa agencyjna, chociażby (...)

 • Umowa zlecenia a regulacje kodeksu pracy

  naprawdę umową o pracę, a Pana z pańskim zleceniodawcą tak naprawdę łączy stosunek pracy.   umowa zlecenie, czas pracy, kodeks pracy, przepisy prawa pracy, (...)

 • Kodeks pracy

  dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. § 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, (...)

 • Porada prawna na temat umowa zlecenie a czas pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umowa zlecenie a czas pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa (...)

 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - opinia prawna

  przyjmujący zlecenie odpłatne, bez ważnego powodu, odpowiada wobec drugiej strony za powstałą z tego tytułu szkodę. Jakie są cechy charakterystyczne umowy o dzieło? Umowa o dzieło, podobnie (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  powinna zawierać umowa uaktywniająca? Niania zatrudniana jest przez rodziców dziecka na podstawie umowy uaktywniającej, zawieranej w formie pisemnej. Umowa uaktywniająca to umowa (...)

 • Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

  umowa o świadczenie usług (np. umowa zlecenia). Zmiany nie przewidują wykazywania w raporcie informacyjnym ZUS RIA danych o okresach pracy górniczej, pracy równorzędnej (...)

 • Kontrola przestrzegania prawa pracy

  Inspektor Pracy przy pomocy zastępców. Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy, 16 okręgowych inspektoratów pracy (...)

 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy, podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa-zlecenie (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  usług (art. 861 § 1 k.c.), w zysku wypracowanym przez innych wspólników, nie jest wykonywaniem pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, o którym mowa (...)

 • Umowa agencyjna

  zastosowanie do umowy zawartej na czas oznaczony, a przekształconej w umowę zawartą na czas nieoznaczony. Okres, na jaki umowa na czas oznaczony była zawarta, uwzględnia się przy (...)

 • Młodzież sobie dorabia

  przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut. Jest ona wliczana do czasu pracy. Jakie dostanę wynagrodzenie? Prawo pracy nie przewiduje żadnych szczególnych regulacji dotyczących (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  że umowa stanowi inaczej.  2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji (...)

 • Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

  przeprowadzonego postępowania procesowego. zakaz konkurencji, samozatrudnienie, umowa zlecenia, zlecenie, umowa o pracę, stosunek pracy, klauzula, działania konkurencyjne

 • Umowy śmieciowe – przekleństwo czy dobrodziejstwo

  .1964.16.93 z późn. zm.) Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.1998.21.94 z późn. zm.) Michał Włodarczyke-prawnik.pl umowa śmieciowa, praca, umowa, zatrudnienie, zlecenie, (...)

 • Kodeks cywilny

  ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. § 2. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, (...)

 • Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

  wykonywania określonego rodzaju pracy. Kodeks pracy wyróżnia zatem następujące podstawowe rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas (...)

 • Umowny zakaz konkurencji - opinia prawna

  stwierdzić, że umowa taka jest umową terminową. Umowa, która zostanie zawarta na czas nieokreślony, jest nieważna jako sprzeczna z prawem (art. 58 k.c.). Zapis, który zawarli (...)

 • Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje prawo pracy?

    Prawo pracy przewiduje następujące rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, na czas określony, na czas nieokreślony, na (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  skutek. Art. 85. 1. Jeżeli umowa ramowa, której jedną ze stron jest upadły, zastrzega, że poszczególne umowy szczegółowe, których przedmiotem są terminowe operacje

 • Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

  odnoszą się do sytuacji konkretnej osoby, w szczególności czy podstawą świadczenia pracy była umowa o pracę czy raczej umowa o świadczenie usług (np. umowa zlecenia). Zmiany (...)

 • Zmiana umowy zlecenia w umowę o pracę

  postaci ewidencji czasu pracy, wówczas niewątpliwie umowa nazwana zleceniem była umową o pracę.     zlecenie czynności pracownikowi, zlecenie, zleceniobiorca, zleceniodawca

 • Kiedy stosunek pracy ustaje?

  warunkach. Przywracając do pracy, sąd orzeka również o wynagrodzeniu za czas pozostawania bez pracy nie więcej niż za 3 miesiące i nie mniej niż za miesiąc. Wynagrodzenie przysługuje (...)

 • Karta Nauczyciela

  , dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Umowa zlecenie

  Chcę zatrudnić osoby do zberania wpisów do katalogu. Jest kilka rodzajów wpisów a co za tym idzie różne prowizje od nich (liczbowa a nie procentowa). (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • Praca na umowę zlecenie a zwolnienie w ciąży

  Witam! Potrzebuję radydotyczącej mojej sytuacji gdyż staram się o dziecko i chciałabym mieć jasność. Pracuję na pełny etet i na umowę o pracę, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane