Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  wykonanie prac związanych z budową mostu, wraz z dojazdami. Z tego względu nie będzie w stanie wykonać zleconych przez podatnika A usług, „podzleca” więc wykonanie usługi (...)

 • Jak zapewnić sobie wyłączność współpracy z kontrahentem? – opinia prawna

  Firmie). Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podwykonawca zawarł umowę bezpośrednio z klientem Firmy, pomimo zobowiązania się w umowie z Firmą do powstrzymania się (...)

 • Umowy trójstronne

  czasu uiszczenia pełnej kwoty w/w pozostają odpowiedzialni. prawo cywilne, roboty budowlane, umowa, umowa roboty budowlane, inwestor, wykonawca, podwykonawca

 • Porada prawna na temat umowa z podwykonawca

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umowa z podwykonawca, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Niewywiązywanie się z zawartej umowy

  Wykonuję prace budowlane jako podwykonawca. Mam problemy z otrzymaniem umówionej zaliczki z racji wykonanych prac budowlanych. Czy mam prawo rozwiązać umowę z głównym wykonawcą (...)

 • Rozliczenia między wykonawcą a podwykonawcą

  uznać ten, zgodnie z którym tego typu umowy są umowami o roboty budowlane. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca (w tym wypadku będą to po prostu inwestor i wykonawca) (...)

 • Związanie przedłożoną ofertą handlową

  kompetencji sądu rozstrzygającego konflikt między stonami. Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że wycofanie się zamawiającego z zawartej umowy z tego powodu, że zrezygnował z (...)

 • Podwykonawcy w procesie inwestycyjno-budowlanym.

  wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, (...)

 • Podwykonawca zagraniczny

  Polska firma budowlana wykonuje kontrakt krajowy i zamierza zlecić część robót podwykonawcy zagranicznemu - firmie z Ukrainy. W wyniku zawarcia takiego kontraktu fachowcy z Ukrainy wykonywać (...)

 • Kodeks cywilny

  czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć.Art. 106. Pełnomocnik (...)

 • Umowa o roboty budowlane

  do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą konieczna jest zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą (...)

 • ROK NA DROGACH - podstawowe informacje na temat realizowanych inwestycji

  10 000 zł na pokrycie dodatkowych wydatków np. związanych z poszukiwaniem nowej nieruchomości, podatkami i opłatami związanymi z jej nabyciem czy przeprowadzką. Ustawa wprowadza również

 • Wybrane formy zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji w umowie o roboty budowlane.

  przypadku, gdy podwykonawca nie przekaże zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. Wartość zabezpieczenia może zostać zatrzymana jednorazowo. W takiej sytuacji podwykonawca po wystawieniu (...)

 • Zlecenie wykonania zamówienia podwykonawcy

  ekipy, metody pracy, technologie, urządzenia jakimi on nie dysponuje. Ponieważ umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umową cywilnoprawną, zastosowanie znajdzie art. 356 kc, zgodnie z

 • Zerwanie umowy a kara umowna

  umowa jest nadal wiążąca.W takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie odpowiedzialności odszkodowawczej od kontrahenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zgodnie (...)

 • Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

  się brakiem zgłoszenia na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.   Przepisy ogólne Rozdział 1 Art. 95. § 1. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem (...)

 • Zmiany w podof od 1 stycznia 2007 r.

  działalnością gospodarczą. Podwykonawca, w stosunku do zlecającego wykonanie tych usług, ponosi ryzyko gospodarcze związane chociażby z jakością świadczonych usług.(…)” Z (...)

 • Odstąpienie od umowy o dzieło a wynagrodzenie

  oszczędności, o których mowa w powołanym przepisie.  Wykonawca poniesie bowiem koszty wynikające z jego umowy z podwykonawca. Zamawiający, aby zmniejszyć wynagrodzenie płacone (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks CywilnyDz.U. z 64 Nr 16, poz. 93; Dz. U. z 1971 Nr 27, poz. 252; Dz. U. z 1976 Nr 19, poz. 122; Dz. U. z 1982 Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. (...)

 • Od 24 kwietnia zmiany w umowie o roboty budowlane

  zastrzeżeń. Podobnie, zgoda inwestora i głównego wykonawcy jest wymagana, gdy podwykonawca zawiera kolejną umowę z innym podwykonawcą. Każda umowa o podwykonawstwo musi być zawarta (...)

 • Projekt zmian w regulacji umowy o roboty budowlane

  głównego wykonawcy jest wymagana, gdy podwykonawca zawiera kolejną umowę z innym podwykonawcą. Każda umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 151-200)

  . Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "spółka z o.o." lub "sp. z o.o." Art. 161. § 1. Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  rozpoczynającym się cyframi 04 30, z rozliczonymi składkami od podstawy wymiaru nie przekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz  z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się (...)

 • Kodeks pracy

  ; § 1. Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu § 3. § 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Umowa zlecenie i podwykonawca

  Witam, Sytuacja wygląda tak: ja podpisuję umowę zlecenie z klientem na wykonanie konkretnej usługi. Umowna kwota stanowi całość zapłaty za usługę. (...)

 • Sky Tower umowa zlecenie z pośrednikiem

  Proszę o wyrażenie swojej opinii na temat poniższej umowy. Zleceniodawcą jest pośrednik który podpisał umowę z głównym wykonawcą na pewien etap (...)

 • Umowa przedwstepna o roboty budowlane

  Witam:) Mam pytanie, czy mogę podpisać umowe przedwstępną z firmą budowlana o wykonanie robót budowlanych"był bym jako podwykonawca" nie mając (...)

 • Wykonanie zobowiazania przez inna firme

  Mam nastepujacy problem: Zamierzam zlecic dokonczenie prac budowlanych innemu wykonawcy, po (bezskutecznym) wezwaniu dotychczasowego do zakonczenia prac (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane