Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  ubezpieczeniowej.§ 5.  Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, ubezpieczyciel może ją wypowiedzieć jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych (...)

 • Kodeks cywilny

  pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.Art. 79. Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  ustawa. W związku z tym, że skuteczność umowy nie jest uzależniona od zachowania szczególnej formy, umowa może być zawarta w każdej dopuszczalnej prawem formie. (...)

 • Porada prawna na temat umowa w formie niepisemnej kiedy jest dozwolona

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umowa w formie niepisemnej kiedy jest dozwolona, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks pracy

  zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. § 11.  Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  powinna zawierać umowa uaktywniająca? Niania zatrudniana jest przez rodziców dziecka na podstawie umowy uaktywniającej, zawieranej w formie pisemnej. Umowa (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy. Art. 70[1]. § 1. Umowa może być zawarta w (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  określonych w tym oświadczeniu. jest obywatelem państwa innego, niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2, wykonującego pracę w zawodach określonych (...)

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  ;w ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.  Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  w formie elektronicznej niezbędne jest specjalne pełnomocnictwo UPL-1. Składa się je w formie papierowej w urzędzie skarbowym właściwym dla ewidencji płatników (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  informację, czy i w jakim wymiarze pracownik będzie wykonywał pracę w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego – w przypadku pracownika, któremu zasiłek macierzyński (...)

 • Skorzystaj z e-faktury!

  natychmiastowy. W jaki sposób dochodzi do przesłania e-faktury i od kiedy jest to możliwe? Faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  . Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. § 3. Umowa spółki może zwolnić wspólnika (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania. § 3. Jeżeli żądający wydania korzyści jest zobowiązany do zwrotu nakładów, sąd może zamiast wydania korzyści w (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytułów określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie - w części przeznaczonej wyłącznie na realizację (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu (...)

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

  jest prawem. Nie powinien też być utożsamiany z udziałem wspólnika w majątku spółki. Suma udziałów kapitałowych wspólników, ewentualnie powiększona (...)

 • Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

  kręgu odbiorców Zleceniodawcy. Ponadto strony w umowie wskazały, iż udział w firmach jest jako działalność konkurencyjna. Prowadzenie oraz udział w firmach zostały (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  wydanie zezwolenia na pracę. W postępowaniu administracyjnym dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają w zasadzie tłumaczenia. Nostryfikacja dyplomu nie jest potrzebna w (...)

 • Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

  doręczonej pracownikom. Kiedy praca w niedziele i święta jest zabroniona a kiedy dozwolona?   Przepis zezwalający na pracę w niedzielę i święta, jest (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze. Wynikające z przepisów ograniczenie w zaliczaniu wskazanych kosztów do kosztów (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne (...)

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  spadkobiercami.§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, (...)

 • Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  17.05.2002 r. w wysokości 20 tys. € i pomoc udzielona w dniu 10.02.2003 r. w wysokości 10 tys. €. W związku z tym przedsiębiorca na dzień złożenia wniosku otrzymał (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane