Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

  nie może samodzielnie dysponować uprawnieniami. Art. 47712 wprost zabrania zawierania ugody w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nie można również zawrzeć ugody w sprawach, (...)

 • Ugoda pozasądowa

  , postanowienia ugody są częściej wykonywane niż orzeczenia sądowe. Jedakże z drugiej strony, należy pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do ugody sądowej, nie stanowi ona tytułu egzekucyjnego. (...)

 • Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

  ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą, jeżeli strona wykaże, że: nie było  zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według (...)

 • Porada prawna na temat umowa ugody platniczej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umowa ugody platniczej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Hipoteka umowna przed sądem

  ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności wynikłej z zawartej przed sądem ugody. Umowa taka może być zawarta zarówno przed zawarciem ugody (wówczas będzie to (...)

 • Można zakończyć spory w wyniku mediacji...

  po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem. Zatem ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody sądowej dopiero po jej zatwierdzeniu przez sąd. Jeśli więc 

 • Ugoda między wierzycielem a dłużnikiem

  windykacyjne wytoczyło powództwo o spełnienie tego świadczenia, dłużnik może podnieść zarzut, iż doszło do modyfikacji w drodze ugody treści zobowiązania umownego, a następnie jego wykonania (...)

 • Projekt zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów

  postanowieniami projektu, propozycja zawarcia ugody musi wyjść od lokatora. Jeżeli lokator nie wyjdzie z propozycją ugody, może zostać skutecznie wypowiedziany stosunek najmu. Jeżeli jednak (...)

 • Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  . Zamiar ten musiałby wystąpić już w momencie podpisywania ugody. Przy czym korzyścią taką nie może być comiesięczne wynagrodzenie, gdyż pracownicy jednostki otrzymaliby je niezależnie od tego, (...)

 • Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

  zadłużenia i jednocześnie zmieniające wysokość tego zadłużenia, będzie nosiło znamiona ugody i umowy odnowienia. Umowa ugody w zasadzie nie wymaga szczególnej formy, jednakże, podobnie (...)

 • Planowane zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego

  będzie rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd. Wszczęcie postępowania (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  ;Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem (...)

 • Kodeks cywilny

  umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.§ 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia (...)

 • Dział spadku a dopuszczenie do współposiadania - opinia prawna

  skonfliktowane. W jaki sposób można doprowadzić do zawarcia ugody między siostrami? Zawarcie ugody między siostrami jest prawnie dopuszczalne nawet na etapie postępowania sądowego (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

  nie zaproponuje lokatorowi zawarcia ugody w sprawie zapłaty zaległych i bieżących należności. Treść takiej ugody powinna zawierać co najmniej: 1) postanowienie o rozłożeniu spłaty zadłużenia (...)

 • Wspólnota mieszkaniowa - ugoda sądowa

  podpisują wszyscy współwłaściciele. Protokół ugody ze stemplem Sądu jest podstawą do złożenia wniosku do Sądu o dokonanie odpowiednio nowych wpisów w księgach wieczystych. W wyniku zawartej (...)

 • Będzie możliwość zakończenia sporu w wyniku mediacji

  , któremu przekazano protokół, na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd (...)

 • Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba zapłacić od pożyczki?

  , umowa, notariusz, podatek od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku, pożyczkobiorca

 • Ugoda z bankiem podczas postępowania egzekucyjnego

  można ponadto zmusić do zawarcia ugody. Jej zawarcie spowoduje ten skutek, że wierzytelność banku będzie ściągana wedle postanowień ugody. Jeśli wierzyciel nie będzie się wywiązywał (...)

 • Alimenty i manipulowanie córką

  jedynie ustną formą ugody, pojawić się mogą problemy dowodowe.  Odnosząc się wprost do pytania czy była żona mogła wznowić umorzoną egzekucję alimentów, należy niestety odpowiedzieć (...)

 • Ugoda z państwowym zakładem budżetowym

  Czy państwowy zakład budżetowy może przystąpić do ugody sądowej z firmą, na rzecz której świadczył usługi? Przystąpienie do ugody byłoby podyktowane trudnościami dowodowymi co do pełnej (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  ich substancję, chyba że w decyzji o przekazaniu gruntu inaczej zastrzeżono. Art. 276. (skreślony). Art. 277. § 1. Jeżeli statut rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub umowa z członkiem

 • Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

  państwa członkowskiego UE lub EFTA – z dniem uprawomocnienia się decyzji w tej sprawie; jeżeli zainteresowany zamieszka poza granicami Polski. Umowa nie może być rozwiązana z datą (...)

 • Ugoda a reprezentacja w spółce cywilnej

  samodzielnie podejmować zobowiązań przekraczających kwotę 10000 zł, to nie stwarza to ograniczenia w reprezentacji do zawarcia ugody przez jednego wspólnika. Gdyby umowa ograniczała reprezentację (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  skutek. Art. 85. 1. Jeżeli umowa ramowa, której jedną ze stron jest upadły, zastrzega, że poszczególne umowy szczegółowe, których przedmiotem są terminowe operacje

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Ugoda administracyjna

  Poszukuję materiałów dotyczących podanego tematu (Arni) JA TAKŻE POSZUKUJĘ MATERIAŁÓW O UGODZIE, MOGĘ PODAĆ SWÓJ INTERNETOWY ADRES TO NAWIĄŻEMY (...)

 • Waloryzacja polisy PZU

  Witam. Mam polisę założoną przez rodziców w '84r. (ubezpieczenie uposażenia dzieci). Powinienem dostać teraz znaczną kwotę z PZU, lecz oni oferują (...)

 • niepozni kupujacy

  Witam i posze o porade. W pazdzierniku 2009 moi rodzice zawarli przedstepna umowe sprzedazy nieruchomosci. Pobrali zadatek wliczony w poczet naleznosci, (...)

 • Wypowiedzenie kredytu. Pomocy

  Wiatm Sytuacja koszmarna... Pewnie wiekszosc tu takich niestety. Prosze o pomoc bo czuje ze jestem chyba przed otruciem sie albo cos. Mam w pko kredyt (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane