Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Działalność konkurencyjna udziałowca

  konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej (...)

 • Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

  warunków podpisanych umów z tą Firmą. Po wywiązaniu się z tych umów nastąpi ponowne przewłaszczenie na rzecz Spółki (środek trwały ponownie stanie się majątkiem Spółki). Czy zarząd (...)

 • Aport w spółce cywilnej

  jednakowej wartości wkładów z art. 861 §2 k.c. Podstawą przeniesienia własności rzeczy (stanowiących wkład wspólnika) na spółkę jest sama umowa spółki. Prosimy również o zapoznanie (...)

 • Porada prawna na temat umowa spółki

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umowa spółki, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki, wpisu do rejestru. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. (...)

 • Obowiązki związane z likwidacją spółki cywilnej

  o likwidacji (rozwiązaniu) spółki. Uchwała może wywrzeć skutek natychmiast albo wywołać skutek odroczony w czasie w zależności od woli wspólników. Wreszcie umowa spółki może (...)

 • Zmiana prezesa w spółce z o.o.

  spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli (...)

 • Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  członka zarządu nie złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Należy podkreślić, że kwestia ta wymaga wnikliwej analizy sytuacji finansowej spółki jak i kwoty zadłużenia. Podsumowując (...)

 • Osoba reprezentująca pracodawcę w sp. z o.o.

  przypadku może jednoosobowo reprezentować spółkę jako pracodawcę w myśl art. 3[1] kodeksu pracy skoro ani umowa spółki nie reguluje tej sprawy ani też regulamin pracy tej spółki? (...)

 • Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

  jednocześnie w imieniu własnym i jako dyrektor przedsiębiorstwa państwowego.  2. Nie jest ważna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i umowa spółki akcyjnej (...)

 • Pismo do ogłoszeń spółki

  stanowi, iż umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) wysokość kapitału zakładowego, (...)

 • Uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału

  , Tom III, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2 wydanie, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005 r., s. 291). Jeśli więc umowa spółki zawiera postanowienie, o którym mowa powyższej, nie (...)

 • Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki jawnej

  roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego. (...)

 • Zmiany w zarządzie spółki z o.o.

  bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej - zgodnie z treścią pytania warunek ten został spełniony. Jako że kwestia powołania członka zarządu jest sprawą (...)

 • Stan prawny spółki z o.o.

  spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Umowa spółki może (...)

 • Podział zysku w spółce partnerskiej

  będzie miał w tej sprawie art. 51 ksh. Zgodnie z nim każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Jeśli umowa

 • Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej i wystąpienie wspólnika

  Wypowiedzenie umowy Wspólnik spółki cywilnej może wypowiedzieć umowę spółki zawartą na czas nieoznaczony wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. (...)

 • Pozostawienie zysku w spółce

  późniejsze przekazanie na kapitał rezerwowy spółki. Udziałowiec większościowy (51%) nie dopuszcza do żadnych zmian umowy spółki. Czy w takiej sytuacji, gdy niemożliwe jest utworzenie kapitału (...)

 • Udział w spółce z o.o. a kapitał zakładowy

  umowa spółki może to modyfikować) wpływ na określenie udziału wspólnika w majątku zlikwidowanej spółki. Wkłady te nie mogą być zwracane wspólnikom w czasie trwania spółki, (...)

 • Ucieczka dłużnika z majątkiem do spółki cywilnej

  spółki lub jej rozwiązania może wypowiedzieć jego udział w spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony (jeśli umowa spółki przewiduje krótszy (...)

 • Kompetencje prokurenta

  Umowa spółki z o.o. stanowi, że skład zarządu jest jedno lub wieloosobowy. W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu uprawniony jest do jednoosobowego reprezentowania spółki. (...)

 • Zarząd spółki z o.o. a czynności zwykłego zarządu

  ograniczeniom wobec spółki. Ograniczenia te wynikać mogą zarówno z ustawy jaką jest kodeks spółek handlowych, jak również mogą być zawarte w umowie spółki oraz, jeżeli umowa (...)

 • Zmiana składu osobowego w spółce cywilnej

  istnienie spółki jednoosobowej, zatem upływ czasu pomiędzy wystąpieniem dawnego, a wstąpieniem nowego wspólnika spowoduje unicestwienie spółki. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 21 (...)

 • Zmiany w spółce z o.o - formularze

  udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,   czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.   Z powyższego wynka, że umowa spółki nie musi zawierać imion i nazwisk (...)

 • Wprowadzenie do spółki jawnej nowego wspólnika

  jest rozwiązanie spółki, a jedynie dochodzi do wykreślenia spółki z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zatem w tym ostatnim przypadku umowa najmu wygaśnie z powodu (...)

 • Wybór prezesa zarządu w spółce z o.o.

  bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy ksh lub umowa spółki nie stanowią inaczej. Z treści powołanych wyżej przepisów prawa wyciągnąć można następujące wnioski. Po pierwsze, (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane