Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

 • Prokuratoria Generalna

  takiego aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonuje Prokuratoria Generalna. W sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  zawieszonego postępowania przez sąd wyższej instancji powoduje uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia, z wyjątkiem spraw o unieważnienie małżeństwa lub o rozwód oraz o (...)

 • Porada prawna na temat umowa o zastępstwo procesowe

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umowa o zastępstwo procesowe, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  własnego lub czeku.Oddział 3. Właściwość wyłącznaArt. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo (...)

 • Opłata za usługi adwokata

  , który podjął się prowadzenia sprawy, uzyskał moje pełnomocnictwo i przyjął ustaloną kwotę za zastępstwo procesowe ma prawo żądać dodatkowej opłaty za stawienie się na rozprawie swojego (...)

 • Pełnomocnictwo procesowe sprawowane przez zleceniobiorcę

  innymi odnośnie możliwości sporządzenia skargi kasacyjnej. O dotychczasowych uregulowaniach i pozostałych pełnomocnikach procesowych przeczytać można w artykułach: Pełnomocnictwo procesowe Pełnomocnicy

 • Urlop przy umowie o zastępstwo

  Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowę o zastępstwo. Umowa o zastępstwo jest na określony czas. Kolejna umowa jest zawierana z tym samym pracodawca na czas określony, (...)

 • Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje prawo pracy?

  musi być poddane wcześniejszej kontroli związków zawodowych (gdy związki zawodowe działają u danego pracodawcy). Umowa na zastępstwo Umowa na zastępstwo to rodzaj umowy (...)

 • Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

  , wnoszę o zawezwanie XY do próby ugodowej w sprawie o itd.), podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników. Gdy pismo procesowe (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  wniosek o skazanie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. § 2. Wniosek (...)

 • Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

  (a nie całości) kosztów. koszty, zwrot, zastępstwo procesowe, strony, przegrany, powód, pozwany, pełnomocnik, pełnomocnictwo procesowe

 • Pełnomocnictwo procesowe

  ., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).  pełnomocnictwo; pełnomocnik; zastępstwo procesowe; upoważnienie; adwokat; reprezentant; radca prawny; proces; postępowanie sądowe; sąd; rozprawa; adwokat (...)

 • Sprawa przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym

  Spółka pozwała kancelarię adwokacką o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy o zastępstwo procesowe. Sąd Rejonowy rozpoznał sprawę w postępowaniu uproszczonym. (...)

 • Umowa na czas zastępstwa pracownika

  jaki przysługuje (w trakcie całego czasu trwania umowy) okres wypowiedzenia? Umowa o pracę na zastępstwo jest typem umowy na czas określony, obejmujący czas nieobecności osoby zastępowanej. (...)

 • Umowa na zastępstwo

  ciągu ekspedientki, bo ta nie wróci z chorobowego do pracy aż do porodu i być może dłużej. Jak miałaby wyglądać umowa z następną pracownicą Y ( umowa na zastępstwo której pracownicy?) (...)

 • Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

  skargi kasacyjnej, o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia czy o wznowienie postępowania, wniosek o przywrócenie terminu (który wnosi się jednocześnie (...)

 • Nowa Ordynacja podatkowa

  funkcjonowały w naszym systemie podatkowym, jak np. umowa podatkowa czy umowa o współdziałanie. To budowanie nowych, pozytywnych relacji pomiędzy urzędami skarbowymi a podatnikami” (...)

 • Zmiana rodzaju umowy o pracę

  czas określony i zawarcie umowy na zastępstwo? Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, (...)

 • Warunki umowy o pracę na zastępstwo

  firmy. Zachodzi konieczność zastępstwa pracownika, któremu udzielono urlopu bezpłatnego. Czy zatrudniając inną osobę, musimy zawrzeć z nią: 1) umowę o pracę na zastępstwo z takimi samymi (...)

 • Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

  określony (w tym na zastępstwo nieobecnego pracownika), umowa na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny Umowa na okres próbny może poprzedzać zawarcie pozostałych (...)

 • Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

  wypowiedzenia, bądź zadecydować o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.Wypowiedzieć umowę o pracę może jednostronnie zarówno pracodawca, jak i pracownik. Okres wypowiedzenia (...)

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadziła m.in. nową procedurę: o stwierdzenie niezgodności (...)

 • Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

  karą grzywny od 1000 zł. do 30.000 zł. Czy umowa o pracę zawarta na czas określony może zostać wcześniej wypowiedziana i z jakim okresem wypowiedzenia? Umowa o pracę na (...)

 • Koszty postępowania sądowego

  zastępstwo procesowe pozwanego. W tej sprawie uiściłam wpis początkowo w kwocie np. 100 zł, a potem jeszcze w kwocie np. 200 zł. Czy w związku z tym Sąd zwróci mi całą kwotę po potrąceniu (...)

 • Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

  obowiązuje bowiem zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, a w sprawach własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych. Zastępstwo to dotyczy także (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane