Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks pracy

  , uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.  Oddział 2Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. § (...)

 • Nie unikniesz abonamentu RTV!

  płatnej telewizji przekażą także jednorazowo Poczcie Polskiej informację o dotychczasowych swoich odbiorcach oraz podadzą swoim klientom komunikat, że umowa o dostarczenie płatnej telewizji (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, 5) zwrot dopłat, 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7. Art. 229. Umowa o nabycie (...)

 • Porada prawna na temat umowa o abonament

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umowa o abonament, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  niedbalstwa spedytora. Art. 802. § 1. Dla zabezpieczenia roszczeń o przewoźne oraz roszczeń o prowizję, o zwrot wydatków i innych należności wynikłych ze zleceń spedycyjnych, (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  rejestrowy orzeka o rozwiązaniu spółki. § 4. Z powodu braków, o których mowa w § 1, spółka nie może być rozwiązana, jeżeli od jej wpisu do rejestru upłynęło pięć lat. § 5. O (...)

 • Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

  lat od przyjęcia utworu. Zarówno umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak i umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencją", obejmują pola eksploatacji (...)

 • Zawarcie umowy z abonamentem promocyjnym - opinia prawna

  zostało to przedstawione, okazało się, że umowa o tej treści została zawarta po upływie okresu obowiązywania oferty promocyjnej. Z uwagi na treść art. 66 kodeksu cywilnego (w brzemieniu (...)

 • Wysokość kary umownej

  . Czy pani x może odwołać się do jakiejś instytucji o niewspółmierną wysokość kary umownej, że jest zbyt wysoka? Czy w przypadku gdyby operator tel. podał sprawę do Sądu do postępowania nakazowego (...)

 • Sprzedaż mieszkania i nierozwiązana umowa RTV

  prosimy także o zapoznanie się z artykułem Opłaty abonamentowe za radio i telewizor abonamet, TV, RTV, radio, umowa, zmiana

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  ] i 2[2].  7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  . Dział IIIPrzepisy o postępowaniu Art. 26. 1. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik.2. O (...)

 • Ustalenie danych osobowych strony umowy

  wciąż jest zobowiązana – musi płacić abonament. prawo cywilne, kodeks cywilny, umowa o świadczenie usług, zlecenie, wypowiedzenie

 • Korzystne zmiany w prawie telekomunikacyjnym

  powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej), który w nowym brzmieniu stanowi, iż umowa powinna (...)

 • Rozliczenie umowy promocyjnej

  . Wysokość tego przychodu jest równa cenie stosowanej wobec innych odbiorców (por. art. 11 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000 r., Nr (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  , obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy. Umowa uaktywniająca (...)

 • Udostępnienie danych osobowych firmie windykacyjnej

  . Zatem nadal wiążąca jest zawarta umowa z poprzednim operatorem. W takiej sytuacji skoro nadal wiązała Pana umowa, a nie opłacał Pan abonamentu, powstała zaległość za ten okres. Dla operatora (...)

 • Konsekwencje niezapłacenia rachunku telefonicznego

  prawdopodobnie umowa ta postanawia, że ma to być na 30 dni przed upływem okresu rozliczeniowego. Tzn. jeśli oświadczenie o wypowiedzeniu zostało doręczone usługodawcy 29 stycznia, to umowa (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  wniosek o skazanie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. § 2. Wniosek (...)

 • Abonament RTV 2011: drożej za radio i TV

  Miesięczna opłata za używanie telewizora i radia wyniesie od stycznia 17,15 zł, czyli będzie wyższa o 15 groszy. Gdy mamy tylko radio, to zapłacimy 5,35 zł, co oznacza wzrost o 5 groszy. Za

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  że umowa stanowi inaczej.  2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje (...)

 • Podwyżka abonamentu RTV

  gospodarce w roku poprzedzającym, - spełniające kryteria dochodowe o przyznaniu świadczenia rodzinnego, czyli osoby, których dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę lub dochód (...)

 • Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

  (pobierz przykładowy wniosek o umorzenie zaległości abonamentowych). Jeżeli KRRiT przychyli się do wniosku, wydany zostanie odpowiedni dokument, który należy następnie złożyć w urzędzie (...)

 • W pułapce umów telewizji cyfrowej

  cały okres, na który została zawarta, a my jesteśmy zobowiązani do płacenia wysokich rachunków. Ważne, abyśmy pamiętali o złożeniu odpowiedniego oświadczenie o wypowiedzeniu (...)

 • Nierzetelne postępowanie operatora

  to termin rażąco krótki, w Pańskim interesie jest, aby go dochować składając operatorowi stosowne pisemne oświadczenie. Z całą pewnością należy jednak uznać, iż jednostronne oświadczenie operatora (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  instytucji finansowej przyjmującej wpłatę;4) o wysokości i datach wypłat transferowych przyjętych na IKE oszczędzającego oraz o nazwie instytucji finansowej lub o danych zarządzającego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Ratunku Kruk ściga PILNE

  Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane