Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VAT od miejsca parkingowego

  części, tj. sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży miejsca parkingowego lub garażu. Jak już to uzasadniono wyżej, w opinii Sądu, mamy do czynienia tylko z jednym przedmiotem umowy sprzedaży

 • Podatek od spadku a zarejestrowanie pojazdu

  orzeczenia sądu sprzedałyśmy wspólnie za 8000 PLN samochód po tacie. Niestety nabywca samochodu ma problem z zarejestrowaniem auta, ponieważ oprócz umowy kupna-sprzedaży oraz prawomocnego (...)

 • Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  widać z powyższego, umowa leasingu operacyjnego nie może zostać zawarta na czas nieokreślony. Ponadto, czas oznaczony, na jaki musi być zawarta ta umowa, musi mieć określoną długość. Długość (...)

 • Porada prawna na temat umowa kupna sprzedaży samochodu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umowa kupna sprzedaży samochodu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zwrot nadpłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów

  rynkowej samochodu osobowego, zarejestrowanego na terytorium kraju, kiedy wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. § 2. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z (...)

 • Forma zawarcia umowy sprzedaży samochodu

  koniecznie na piśmie? Ustna jest nieważna? Umowa sprzedaży samochodu zawarta w innej formie niż pisemna, w tym w formie ustnej jest umową ważną. Przepisy nie przewidują ani formy pisemnej, (...)

 • Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

  etapu (bank wysyła swoich ekspertów na plac budowy, jeśli tak przewiduje umowa przedwstępna i umowa tzw. rachunku powierniczego) i wstrzymać przelew.Jest  korzystniejsza – decyzję (...)

 • Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

  ;ze względu na trudności z rejestracją samochodu przez nabywcę. Pamiętać też należy, że jeden z małżonków może się sprzeciwić sprzedaży samochodu przez drugiego. Czynność (...)

 • Zbycie przedmiotów nabytych w drodze spadkobrania

  prawem. Oczywiście można dokonać takiej operacji, ale umowa będzie nieistniejąca, albowiem zostanie zawarta przez podmiot, który już nie istnieje. Dodatkowo dojdzie do podrobienia podpisów. Ponadto (...)

 • Oszustwo przy nabyciu samochodu

  jakikolwiek sposób dochodzić swoich praw od człowieka, który mnie oszukał przy sprzedaży samochodu, czy też podpisanie klauzuli o nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do stanu technicznego auta (...)

 • PCC od kupna samochodu osobowego

  zasady obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowić będzie wartość rynkowa rzeczy, stawka podatku od umowy sprzedaży (...)

 • Zrzeczenie się spadku na korzyść innej osoby

  części współwłasności przez siostrę i matkę. Podczas sprzedaży tego samochodu innej osobie należy wykazać się dowodami własności a są to: umowa sprzedaży od poprzedniego (...)

 • Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  78.000 zł. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, zaś suma opłat zawartych w umowie, wraz z ceną wykupu, wynosi 92.000 zł. Dodatkowo, umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych

 • Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

  Moja firma zawarła z drugą firmą umowę kupna samochodu. Umowa została zawarta w trybie zapytania o cenę w wyniku zamówienia publicznego. W umowie został określony termin dostawy samochodu. (...)

 • Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

  wytoczenie powództwa. Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu zastępującego oświadczenie woli dewelopera, zawarta zostanie umowa przyrzeczona - w tym wypadku umowa sprzedaży (...)

 • Samochód w firmie a zastaw rejestrowy

  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie uważa się również za koszty odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej

 • Przechowywanie oryginału aktu notarialnego

  wszelkie inne dokumenty związane z pojazem (np. gwarancja, dowód ubezpieczenia samochodu). akt, notarialny, umowa, wypis, oryginał, akt notarialny

 • Sprzedaż samochodu firmowego

  ), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące

 • Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

  warunku lub terminu. Art. 155 § 1 k.c. ustanawia zasadę, iż umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości przenosi tę własność. Jest to umowa o tzw. podwójnym (...)

 • Umowa przedwstępna a podatek dochodowy

  dopiero w styczniu 2008 roku. Osoba chcąca kupić chciałaby się zabezpieczyć i sporządzić przedwstępną umowę kupna-sprzedaży z ostatecznym terminem sporządzenia umowy kupna-sprzedaży (...)

 • Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

  Czy mąż bez zgody i wiedzy żony może podpisać umowę kupna-sprzedaży samochodu, którego dowód rejestracyjny jest wystawiony tylko na żonę? Dodatkowo na samochodzie jest zastaw rejestrowy (...)

 • Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?

  zarówno w zakresie kupna/sprzedaży za walutę tradycyjną, jak i za inną kryptowalutę, ma być wyrażona w złotówkach (PLN).    Zob. też:  Niebezpieczne kryptowaluty Waluty

 • Sprzedaż używanego samochodu a VAT

  , ze zm.). Zgodnie z § 9 ust. 7 rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży towarów objętych stawką podatku niższą od 22%, sprzedaży towarów zwolnionych od podatku na podstawie (...)

 • Zakup mieszkania - zawartość aktu notarialnego

  zostanie zachowana, nie nastąpi przejście prawa własności na nabywcę. Umowa sprzedaży jest umową zobowiązującą. Zgodnie jednak z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi prawa własności (...)

 • Sprzedaż komisowa prywatnego samochodu

  umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane