Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

  obowiązków alimentacyjnych. Odwołania darowizny dokonuje się przez złożenie obdarowanemu oświadczenia woli o jej odwołaniu w formie pisemnej. Podatek od darowizny  Zobacz:  Podatek (...)

 • Ubiegaj się o dofinansowanie samochodu lub prawa jazdy z PFRON!

  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązał się do systematycznego powiększania grupy adresatów programu uprawnionych do pomocy w zakupie samochodu - poprzez modyfikację zasad

 • Darowanie samochodu w trakcie rozwodu

  samochodu? Czy ta umowa musi być spisana przed notariuszem? Ile od 5000 zł będzie trzeba zapłacić podatku? Czy podatek płaci tylko obdarowany, czy darczyńca również? Zgodnie z przepisem (...)

 • Porada prawna na temat umowa darowizny samochodu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umowa darowizny samochodu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wydanie nieruchomości obdarowanemu

  , wchodzić może w grę stan wykonania umowy darowizny (zgodnie z podwójnym skutkiem umowy darowizny). W zakresie odwołania umowy darowizny, która została wykonana, odwołanie (...)

 • Jak zawrzeć dobrą umowę?

  najmu, umowa zlecenia. Gdy zawieramy umowę pisemną, typ zawieranej umowy powinniśmy umieścić w jej tytule. Następnie określamy: czas zawarcia umowy (np. umowa zawarta w dniu 23.9.2015 roku), (...)

 • Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

  krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Zamieszczenie w umowie darowizny polecenia nie pozbawia możliwości odliczania darowizny od podstawy opodatkowania.  W przypadku zwrotu dokonanej

 • Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży samochodu.

  zakupie - umowa darowizny). Sprzedając ten samochód 10% dochodu będzie rozliczone u mnie, a 95% dochodu u mojej żony. W dacie sprzedaży chcielibyśmy zarachować w koszty wartość niezamortyzowaną (...)

 • Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

  ubezpieczyciela 21.01.2010r., załączając umowę darowizny. W odpowiedzi Towarzystwo Ubezpieczeniowe napisało, że umowa nie została rozwiązana bowiem w sytuacji, gdy do końca okresu ochrony (...)

 • Zwrot nadpłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów

  rynkowej samochodu osobowego, zarejestrowanego na terytorium kraju, kiedy wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu

 • Zbycie przedmiotów nabytych w drodze spadkobrania

  prawem. Oczywiście można dokonać takiej operacji, ale umowa będzie nieistniejąca, albowiem zostanie zawarta przez podmiot, który już nie istnieje. Dodatkowo dojdzie do podrobienia podpisów. Ponadto (...)

 • Forma umowy darowizny

  to zawarta w formie aktu notarialnego czy w innej formie jest dopuszczalna i niezależna od wartości przedmiotu darowizny, przepisy nie określają bowiem granicznej wartości powyżej, której umowa (...)

 • Darowizna na rzecz syna

  formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Tak więc oświadczenie darowizny (...)

 • Samochód dla fundacji

  samochód fundacji używał go co najmniej pół roku i nie odliczył VAT przy jego nabyciu, to może go sprzedać fundacji bez VAT.Niezależnie od tego, czy umowa sprzedaży samochodu (...)

 • Współwłasność łączna małżeńska

  fiskalnymi (podatek od darowizny, podatek od czynności cywilno-prawnej). Z kolei ta pierwsza umowa może być nie do strawienia przez urzędników gminnych. Pomocne w tym względzie byłoby skorzystanie (...)

 • Umowa darowizny, a majątki małżonków

  zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego, staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Tak więc umowa (...)

 • Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

  jak i nie. Istnieją jednak przepisy umożliwiające pokrzywdzonemu właścicielowi domaganie się o unieważnienie względem niego takiej umowy darowizny. Czy w każdym wypadku własność rzeczy, która (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy darowizny. Czy Prezydent

 • Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

  substrat zachowku składa się czysta wartość spadku (aktywa spadkowe minus długi spadkowe) zwiększona o darowizny podlegające doliczeniu. Zasadą jest, iż doliczeniu podlegają wszystkie darowizny (...)

 • Opodatkowanie zniesienia współwłasności samochodu

  przypadku odpłatnego zniesienia współwłasności – zawsze, z wyjątkiem sytuacji, gdy przy nabyciu samochodu spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, a samochód był używany przez (...)

 • Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

  zamawiałem w firmie usługi przywiezienia samochodu, tylko zakupu samochodu, a umowa przedwstępna mówi o przyrzeczeniu przez sprzedającego sprzedaży samochodu. Biorąc więc wszystkie (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  .  Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów (...)

 • Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

  prawna 1. Darowizna Instytucja darowizny uregulowana jest w kodeksie cywilnym w art. 888 – 902. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  . 900. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Art. 901. § 1. Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania umowy darowizny (...)

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  ; 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do zbycia spadku przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły.§ 2. Jeżeli zawarcie umowy (...)

 • Rejestracja samochodu w Polsce

  szczególności jeden z następujących dokumentów:   1) umowa sprzedaży,   2) umowa zamiany,   3) umowa darowizny,   4) umowa o dożywocie, (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane