Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  których mowa w art. 3 ust. 1 3, rozumie się odpłatne zbycie towarów polskim odbiorcom bez względu na miejsce zawarcia umowy.4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli umowa (...)

 • Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

  obowiązków alimentacyjnych. Odwołania darowizny dokonuje się przez złożenie obdarowanemu oświadczenia woli o jej odwołaniu w formie pisemnej. Podatek od darowizny  Zobacz:  Podatek (...)

 • Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

  księdze trzeciej, tytule XVII, dziale II Kodeksu cywilnego. Pomimo bliskich związków z prawem cywilnym umowa dzierżawy obwodu łowieckiego jest jednak klasycznym przypadkiem tzw. umowy administracyjnej

 • Porada prawna na temat umowa darowizny psa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umowa darowizny psa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

  umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego wymagania pociąga za sobą nieważność umowy. Umowa (...)

 • Wydanie nieruchomości obdarowanemu

  , wchodzić może w grę stan wykonania umowy darowizny (zgodnie z podwójnym skutkiem umowy darowizny). W zakresie odwołania umowy darowizny, która została wykonana, odwołanie (...)

 • Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

  krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Zamieszczenie w umowie darowizny polecenia nie pozbawia możliwości odliczania darowizny od podstawy opodatkowania.  W przypadku zwrotu dokonanej

 • Forma umowy darowizny

  to zawarta w formie aktu notarialnego czy w innej formie jest dopuszczalna i niezależna od wartości przedmiotu darowizny, przepisy nie określają bowiem granicznej wartości powyżej, której umowa (...)

 • Darowizna na rzecz syna

  formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Tak więc oświadczenie darowizny (...)

 • Umowa darowizny, a majątki małżonków

  zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego, staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Tak więc umowa (...)

 • Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

  substrat zachowku składa się czysta wartość spadku (aktywa spadkowe minus długi spadkowe) zwiększona o darowizny podlegające doliczeniu. Zasadą jest, iż doliczeniu podlegają wszystkie darowizny (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  .  Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów (...)

 • Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

  prawna 1. Darowizna Instytucja darowizny uregulowana jest w kodeksie cywilnym w art. 888 – 902. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  ; 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do zbycia spadku przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły.§ 2. Jeżeli zawarcie umowy (...)

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  . 900. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Art. 901. § 1. Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania umowy darowizny (...)

 • Forma umowy darowizny udziałów w spółce

  będzie skutkował nieważnością czynności (J.Strzępka, Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, Warszawa 2005, komentarz do art. 182, publ. Legalis). darowizna, umowa darowizny, forma czynności (...)

 • Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

  aktu notarialne pod rygorem nieważności. Dotyczy to również umowy darowizny. Jeśli zatem umowa darowizny nie została dokonana w tej formie, własność mieszkania nie przeszła (...)

 • Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

  przez Pani rodziców na Pani rzecz „pożyczka” w rzeczywistości ma charakter darowizny, zostanie wydana decyzja, przewidująca obowiązek zapłaty podatku od darowizny wraz z odsetkami (...)

 • Darowizna z majątku wspólnego małżonków

  darowizny omówiona została w opinii prawnej: Kiedy i jak można odwołać darowiznę. Co do oceny przez sąd w razie ewentualnego procesu rozwodowego, to skoro mąż wyraził zgodę na dokonanie (...)

 • PIT 2011: Zmiany w ulgach podatkowych

  życiowych uważa się m.in. utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa

 • Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  darczyńcę przy składaniu oświadczenia o zobowiązaniu się do przysporzenia obdarowanemu korzyści majątkowej formy aktu notarialnego pociąga w zasadzie nieważność umowy, jednakże umowa darowizny (...)

 • Ograniczenie zbycia udziałów spółki w umowie

  podpisami notarialnie poświadczonymi. Ważną umową będzie również umowa zawarta w formie aktu notarialnego, umowa taka spełnia bowiem warunki podpisów notarialnie poświadczonych. (...)

 • Darowizna pieniężna

  darczyńcy? Czy środki pieniężne nabyte w drodze darowizny podlegają egzekucji alimentacyjnej? Na jakich zasadach obdarowany rozlicza się z otrzymanej darowizny z US i jakie dodatkowe koszty (...)

 • Majątek wspólny małżonków

  dokonane w stosunku do jednego z małżonków, także w stosunku do tego, który nie brał udziału w zawarciu umowy darowizny. W razie odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków

 • Kwota zwolniona od podatku od spadków i darowizn

  , jeżeli tak to gdzie i w jakim czasie od spisania umowy? Czy umowa pożyczki na kwotę, od której trzeba zapłacić podatek 2% wymaga formy notarialnej? Jeśli wystarczy pisemna umowa zawarta pomiędzy

 • Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

  sytuacjach występowały jeszcze dodatkowe elementy dotyczące umowy darowizny, wskazujące na sztuczność tej transakcji. Umowy darowizny i sprzedaży nie tylko zawierano w tym samym okresie, ale (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Darowizna

  Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac (...)

 • Darowizna mieszkania

  Mama moja ponad 5 lat temu zapisała mi mieszkanie w formie darowizny u notariusza mieszkanie społdzielczo-własnosciowe.Nie mam rodzenstwa,poniewaz moj (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • zachowek

  Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, (...)

 • zachowek POMOCY!!!

  Witam! dzidkowie darowali dom z działką( mojej ciotce a siostrze ojca) z dożywotnim mieszkaniem tam. Ojciec niedawno zginął,czy jako jedynemu synowi (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.