Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo celne - Kodeks celny

  towaru następuje w drodze postanowienia, które może być w każdym czasie uchylone lub zmienione.4. Na postanowienie w sprawie zajęcia towaru przysługuje zażalenie.5. W sprawach o zajęcie (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  ;4) przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego. 5. Nie uważa się za używanie znaku w sposób rzeczywisty używania znaku w reklamie towaru, który (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  towaru nie przekracza 5 zł.5. (skreślony)6. (skreślony)7. Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię (...)

 • Porada prawna na temat umowa przekazania towaru

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umowa przekazania towaru, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dokumentowanie sprzedaży komisowej

  była wystawiana przez komisanta po dokonaniu sprzedaży towaru. Również komitent rozliczał podatek VAT od sprzedanego towaru w dacie jego sprzedaży. W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 (...)

 • Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

  . Jakie zmiany nastąpiły w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów i usług? Nowelizacja wniosła ulepszenie przepisów dotyczących nieodpłatnego przekazania towarów i prezentów małej wartości. (...)

 • Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

  towaru i celu jego nabycia. Jak zaznaczono powyżej, fakt niezgodności towaru z umową musi być udowodniony przez kupującego. Jednakże jeżeli w ciągu 14 dni od zgłoszenia sprzedawcy jednego (...)

 • VAT od towaru od sponsora

  zwycięzcy konkursu ciąży na nas obowiązek odprowadzenia VAT od tego przekazania i czy możemy odliczyć VAT z otrzymanej od Sponsora faktury VAT? W umowach sponsoringu, zwłaszcza jeśli nie jest to (...)

 • Rewolucja w przepisach e-commerce - problem dla sprzedawców

  wstrzymania się ze zwrotem do czasu otrzymania towaru. Kolejną zmianą korzystną dla przedsiębiorców jest uregulowanie wysokości kosztów dostawy towaru, jaką przedsiębiorca powinien (...)

 • Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

  naprawę bądź wymianę wadliwego towaru, niezgodnego z umową. Dopiero wówczas na sprzedawcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia i wskazanie, kiedy nastąpiło uszkodzenia towaru (przesyłki) (...)

 • Użyczenie lokalu a VAT

  wynagrodzenia przenoszą prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, a oddanie towaru do używania na pewien czas, nie spełnia tego kryterium. Oddanie towaru do używania na podstawie umowy (...)

 • Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

  towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Zawiadomienie

 • Zgodność towaru z umową

  . Rozkład ciężaru dowodu   Prawo „przerzuca” ciężar dowodu z konsumenta na sprzedawcę wtedy, gdy konsument stwierdzi niezgodność towaru z umową w ciągu 6 miesięcy od nabycia (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, (...)

 • Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

  , o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane (...)

 • "Towary używane" zwolnione z VAT

  przypadku nabycia w drodze darowizny, spadku czy w inny nieodpłatny sposób (chyba, że odpowiednia umowa określa tę wartość na poziomie niższym od wartości rynkowej), wartość poszczególnych środków (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  sprawie, może zarządzić wykonanie kary tylko za te przestępstwa, które stanowiły podstawę przekazania osoby ściganej. W posiedzeniu sądu mają prawo wziąć udział prokurator i osoba ścigana. (...)

 • Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

  dostawę towaru podlegającą VAT, czy też pozostające poza jego zakresem jako zbycie przedsiębiorstwa (lub ZCP). Należy uznać, że dla celów ustalenia skutków podatkowych transakcji nie (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  których mowa w art. 3 ust. 1 3, rozumie się odpłatne zbycie towarów polskim odbiorcom bez względu na miejsce zawarcia umowy.4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli umowa (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  ;udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 3 (...)

 • Należyta staranność w VAT

  danego towaru). Dlatego standardowo nie powinien uzyskiwać dużego rabatu z uwagi na poziom obrotów – od producenta lub dystrybutora tego towaru – który uzasadniałby niską (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  działalności (niezależnie od przyczyny). Koszty przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika Umowa przenosząca ryzyko niewypłacalności dłużnika to m.in. umowa sklasyfikowana pod pozycją (...)

 • Przekazanie towaru handlowego na potrzeby firmy

  handlowych i materiałów wg cen zakupu. Dnia 10 kwietnia br. dokonał Pan tzw. przekazania towaru na potrzeby utrzymania czystości w kiosku, innymi słowy nastąpiła zmiana kwalifikacji zakupionego (...)

 • Wystawianie faktur

  określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o VAT oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą. Kiedy można wystawić notę korygującą? Nabywca towaru lub usługi, który (...)

 • Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

  umów z serwisantami. Sporządzana pisemna umowa pomiędzy podatnikiem a serwisem na obsługę urządzeń powinna zabezpieczać interesy podatnika, a w szczególności: zapewnienie prawidłowego (...)

 • Wniesienie roszczenia z tytułu gwarancji

  sprawie będzie wybór powoda (może on pozwać zarówno producenta jak i serwisanta). prawo cywilne, sprzedaż, gwarancja, umowa, zawarcie umowy, odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Komunalne mieszkanie

  Na podstawie umowy najmu zajmuję mieszkanie komunalne. Problem polega na tym, że kiedy je wynająłem był to budynek gospodarczy. Wyremontowałem go (...)

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)

 • Darowizna

  Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac (...)

 • NOTA OBCIAżENIOWA - czy słusznie zostałam obciązona kosztami?

  Witam, Pracowałam w dużej ogólnopolskiej firmie, w dziale Handlu na stanowisku Kasjer - Fakturzysta. Umowa o pracę zawarta na czas określony (10 lat) (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.