Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej (...)

 • Kodeks wykroczeń

  , na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu (...)

 • Kodeks pracy

  skierowanego do tej pracy na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej. § 2. Pracodawca, o którym mowa w § 1, kierujący (...)

 • Porada prawna na temat ulga podatkowa na dojazd do pracy poza miejscem zamieszkania

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ulga podatkowa na dojazd do pracy poza miejscem zamieszkania, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Przygotuj się na wakacje

  , jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu (tj. na własne potrzeby). Przywóz żywności na własny użytek Ze względu na ryzyko wprowadzenia (...)

 • Jak udokumentować wyższe koszty uzyskania przychodu? - opinia prawna

  przesiadkami) z miejscem pracy gwarantujące dojazd na godzinę 7.00 Połączenie zapewnia dojazd na 10.00 lub 3.00. Czy można coś z tym zrobić? Opinia prawna Niniejsza (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  przypadkach występuje kryterium niezdolności do pracy lub zdolności do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Kolejnym kryterium kwalifikującym do umiarkowanego (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy, jak i do pobytu. Stroną inicjującą pracę jest, co do zasady, pracodawca (zezwolenie na pracę, (...)

 • Kodeks wyborczy

  zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania są dopisywani, na (...)

 • Prawa mamy

  rodziny jest dziecko niepełnosprawne), przysługujezasiłek rodzinny: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia; 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Opłatę tę wnosi się na rachunek gminy, również przed wydaniem zezwolenia, w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  terytorium państwa zamieszkania), uprawnienia do zasiłku pogrzebowego ustalane są wyłącznie na podstawie ustawodawstwa państwa, na terytorium którego osoba zamieszkiwała (...)

 • Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z: pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  ) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania; 2) na drogę z pola lub na (...)

 • Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć

  zamieszkania podatnika, do wysokości 760 zł rocznie. Ustawodawca nie wprowadza żadnych dodatkowych (co do komórek) ograniczeń i nie ustanawia warunków skorzystania z tej ulgi (...)

 • Praca za granicą

  skierowania do pracy za granicą dozwolone jest pobieranie opłat z tytułu poniesionych przez agencję zatrudnienia kosztów na: dojazd i powrót osoby skierowanej do (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e i f,e) status uchodźcy,f) ochronę uzupełniającą,g) zgodę na pobyt tolerowany,h) zezwolenie na zamieszkanie (...)

 • Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

  zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego, (...)

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

  rejestrze; jeżeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem (...)

 • Krajowe podróże służbowe żołnierzy

  czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału - 100% diety za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem (...)

 • Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  przypadku prawo do złożenia wniosku przysługuje na takich samych zasadach jak w przykładzie 2.4. Podatnik D w 2005 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, którą wykonywał (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  ) 43,00 zł na pierwsze i drugie dziecko; 2) 53,00 zł na trzecie dziecko; 3) 66,00 zł na czwarte i kolejne dziecko.2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, prawo do świadczeń rodzinnych (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  intelektualnej, polegających na wprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyprowadzaniu z niego środków płatniczych pochodzących z przestępstw, a także ściganych na mocy (...)

 • Etat, czy samozatrudnienie?

  na obniżenie twojego podatku), a ich wysokość jest stała (zryczałtowana) i wynosi: przy zatrudnieniu na jednym etacie - 111,25 zł miesięcznie (w miejscu zamieszkania), 139,06 zł (poza (...)

 • Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

  inwestycyjnego otwartego - na podstawie dyspozycji uczestnika tego funduszu na wypadek jego śmierci - są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane