Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

  wszystkie przepisy ogólne odnoszące się do oświadczeń woli. Także ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta (...)

 • Zawarcie ugody administracyjnej

  sprawie. Ugoda administracyjna zastępuje decyzje administracyjną w danej sprawie. Ugoda ta staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało sie ostateczne. (...)

 • Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

  jednakże lepszym zabezpieczeniem, bowiem w przypadku jej niewykonania można wystąpić z wnioskiem o nadanie jej klauzuli wykonalności oraz dochodzić jej wykonania na drodze postępowania egzekucyjnego. ugoda

 • Porada prawna na temat ugoda

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ugoda, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ugoda cywilna

  treścią takiej ugody byłoby odpowiednie zabezpieczenie roszczenia, a druga strona zgodziłaby się na wstrzymanie komorniczej egzekucji, możliwym by było jej uniknięcie. ugoda sądowa, ugoda (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda administracyjna). § 2. Organ administracji publicznej, przed

 • Ugoda sądowa a ugoda pozasądowa

  jest dla strony niedogodna w razie, gdy zobowiązany z ugody jej nie wypełnia. Ugoda zaś sądowa daje podstawę po zaopatrzeniu ją w klauzulę wykonalności do prowadzenia w oparciu o nią postępowania

 • Można zakończyć spory w wyniku mediacji...

  ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Przykładowo ugoda zawarta (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  . 121. Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego. Art. 122. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale do ugody i postanowienia w

 • Ugoda w sprawach z zakresu prawa pracy

  ograniczenie korzystania z postępowania pojednawczego występuje jedynie w sprawach z ubezpieczeń społecznych, w których wyłączona jest w ogóle możliwość zawarcia ugody. Z powyższego wynika, iż ugoda (...)

 • Planowane zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego

  ugoda, ugodę tę podpisują obie strony. Ugoda zawarta przed mediatorem dla swej skuteczności podlegać będzie zatwierdzeniu przez sąd. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji (...)

 • Ugoda pozasądowa

  niewywiązywania się z jej postanowień przez jedną ze stron, druga strona będzie musiała wystąpić na drogę sądową, celem egzekucji swojego prawa. ugoda pozasądowa, ustępstwa, orzeczenie, umowa, (...)

 • Ugoda a reprezentacja w spółce cywilnej

  roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Z kolei ugoda sądowa ma charakter czynności procesowej podjętej przez strony (...)

 • Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

  , pracodawca, pracownik, spór, ugoda

 • Zmniejszenie ugodą alimentów

  jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. egzekucja, ugoda, alimenty, egzekucja alimentów, (...)

 • Ugoda między wierzycielem a dłużnikiem

  ;dztwa. Ugoda, umowa, windykacja należności, zawarcie ugody, wierzyciel, dłużnik

 • Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeń - opinia prawna

  leżącego u podstaw uszczerbku majątkowego, wynikającego z ograniczenia w następstwie wypadku zdolności do wykonywania pracy zarobkowej”. szkoda, ugoda, pozew, odszkodowanie, wypadek, ubezpieczenie

 • Roszczenia firmy windykacyjnej

  wykrycia błędu. wady oświadczenia woli, błąd, oświadczenie woli, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, ugoda, zmiana umowy, cesja wierzytelności

 • Uchylenie się od skutków ugody

  dotyczącego stanu faktycznego, a więc od uzyskania wiedzy, że prawdziwy stan rzeczy jest inny od uznanego w ugodzie. ugoda, błąd, uchylenie się

 • Ugoda przed sądem

  nadaniu ugodzie klauzuli wykonalności zapewnić jej wykonanie. Zatwierdzenie przez Sąd ugody w tym kontekście zastępuje wyrok   postępowanie cywilne, ugoda

 • Ugoda - wzajemne zniesienie kosztów

  na zasadach ogólnych. postępowanie cywilne, ugoda, koszty procesu, wzajemne zniesienie

 • Ugoda w postępowaniu egzekucyjnym

  egzekucji w przyszłości jeżeli jest ono nadal dopuszczalne. Z poważaniem Redakcja serwisu http://www.e-prawnik.pl/ ugoda, postepowanie egzekucyjne, wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

 • Ugoda sądowa a powaga rzeczy osądzonej

  przeszkody do podważania jej ważności ze względu na na wady oświadczeń woli (błąd, pozorność, przymus, niedorozwój umysłowy, choroba psychiczna lub inne zaburzenie czynności psychicznych). ugoda, (...)

 • Ugoda z państwowym zakładem budżetowym

  , przedawnienie, nakaz zapłaty, ugoda sądowa, dyscyplina finansów publicznych, finanse publiczne

 • Ugoda z dzieckiem w sprawie alimentów

  alimentacyjnego syn może zwrócić się do sądu o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności, a następnie skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. alimenty, ugoda, sądowa, dziecko, dorosłe, (...)

 • Zawarcie ugody przed sądem polubownym

  : Postępowanie polubowne sąd polubowny, arbitraż, ugoda

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Ugoda administracyjna

  Poszukuję materiałów dotyczących podanego tematu (Arni) JA TAKŻE POSZUKUJĘ MATERIAŁÓW O UGODZIE, MOGĘ PODAĆ SWÓJ INTERNETOWY ADRES TO NAWIĄŻEMY (...)

 • Ugoda

  witam Moi znajomi są w trakcie sprawy rozwodowej już przy samym końcu, kobieta zgodziła się na ugode co do podziału majątku, teraz chce się z tego (...)

 • ALIMENTY_UGODA i wielki klops ...

  Niedawno odbyła sie sprawa o alimynty, skończyło sie na ugodzie ( a skąd miałam wiedzieć , ze lepiej jest mieć zasadzone prze sąd). Mąż sie zażalił (...)

 • utrudnianie widzenia ojca z dzieckiem przez matke

  Witam. Miałem nadzieję że już tu nie zagoszczę lecz życie weryfikuje pewne sprawy.Mam juz prawie 5 letnie dziecko ze swoją byłą,gdy ona jeszcze (...)

 • Porozumienie dotyczące alimentacji dziecka

  Witam serdecznie.Potrzebuje nastepującej rady: We wrześniu 2006r. za porozumieniem stron tzn.rodziców dziacka przy udziale pracownika Sądowego (Kuratora) (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane