Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

  w zakresie objętym ugodą. Zgodnie z art. 777 K.p.c., ugoda sądowa stanowi tytuł egzekucyjny. Ugoda sądowa staje się jednak tytułem egzekucyjnym z chwilą uprawomocnienia (...)

 • Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

  sądowa, ugoda pozasądowa, ugoda cywilnoprawna, koszty sądowe, umorzenie postępowania, cofnięcie pozwu, postępowanie upominawcze

 • Ugoda sądowa a ugoda pozasądowa

  jest dla strony niedogodna w razie, gdy zobowiązany z ugody jej nie wypełnia. Ugoda zaś sądowa daje podstawę po zaopatrzeniu ją w klauzulę wykonalności do prowadzenia w oparciu o nią postępowania

 • Porada prawna na temat ugoda sądowa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ugoda sądowa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ugoda cywilna

  rozwiązywanie sporów Ugoda sądowa może zostać zawarta do momentu uprawomocnienia się orzeczenia, wyroku. Odnośnie ugody cywilnej – jej celem jest m.in. zapewnienie wykonania zobowiązania. (...)

 • Ugoda a reprezentacja w spółce cywilnej

  oznaczać skutecznego odwołania danego wspólnikowi umocowania w umowie spółki. Z uwagi na powyższe ugodę należy uznać za ważną. ugoda, spółka cywilna, zobowiązanie, reprezentacja, umowa, ugoda (...)

 • Ugoda z dzieckiem w sprawie alimentów

  alimentacyjnego syn może zwrócić się do sądu o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności, a następnie skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. alimenty, ugoda, sądowa, dziecko, (...)

 • Ważność zawartej ugody sądowej

  ? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym przypadku dążyć do ich ugodowego załatwienia. Ugoda sądowa jest równoznaczna (...)

 • Przedawnienie roszczeń z ugody sądowej

  ugodzie zawarte jest postanowienie o odsetkach, można będzie także ich dochodzić na podstawie tejże ugody zaopatrzonej w klauzulę wykonalności. ugoda sądowa, przedawnienie, roszczenie, egzekucja, (...)

 • Ugoda sądowa

  , pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.  odpis, koszty, wniosek, ugoda

 • Realizacja ugody sądowej

  zabezpieczenie w ramach postępowania zabezpieczającego. były pracodawca, zaległe wynagrodzenie, ugoda sądowa, zabezpieczenie, roszczenie, upadłość, zajęcie, egzekucja

 • Ugoda sądowa w postępowaniu cywilnym

  się roszczenia - aż do wydania wyroku. Na tej podstawie możliwe jest zrzeczenie się roszczenia bez zgody pozwanego aż do momentu wyrokowania przez sąd. postępowanie cywilne, ugoda sądowa, (...)

 • Służebność gruntowa

  uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. księgi wieczyste, służebność, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, właściciel, ugoda sądowa

 • Podstawa prawna do wystawienia korekty faktury

  sprzedaży). ugoda sądowa, faktura VAT, faktura korygująca, obrót, rabat

 • Można zakończyć spory w wyniku mediacji...

  ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Przykładowo ugoda zawarta (...)

 • Ugoda w sprawach z zakresu prawa pracy

  prawem przez sąd). ugoda sądowa, ugoda, sąd, spór, ugoda przedsądowa, zawarcie ugody

 • Ugoda pozasądowa

  uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać". A zatem ugoda sądowa jest umową, która (...)

 • Ugoda sądowa a powaga rzeczy osądzonej

  powstać (art. 918 kodeksu cywilnego). Ugoda sądowa poza skutkami materialnymi ma ponadto skutki procesowe (sąd umarza postępowanie). Do ugód sądowych nie stosuje się art. 365 § 1 kpc, zgodnie (...)

 • Ugoda sądowa jako tytuł egzekucyjny

  Czy ugoda zawarte przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny? Tak. Ugoda zawarta przed sądem w sprawie cywilnej, karnej stanowi tytuł egzekucyjny jeżeli została spisana w protokole rozprawy, obejmuje

 • Wspólnota mieszkaniowa - ugoda sądowa

  podpisana ugoda jest nie zaskarżalna, natomiast w ciągu 7 dni od podpisania ugody może być wniesione zażalenie na fakt umorzenie pierwotnego postępowania o zniesienie współwłasności i proporcjonalny (...)

 • Ugoda - wzajemne zniesienie kosztów

  na zasadach ogólnych. postępowanie cywilne, ugoda, koszty procesu, wzajemne zniesienie

 • Ugoda z państwowym zakładem budżetowym

  , przedawnienie, nakaz zapłaty, ugoda sądowa, dyscyplina finansów publicznych, finanse publiczne

 • Zaskarżenie ugody do sądu wyższej instancji

  Czy można zaskarżyć ugodę do sądu wyższej instancji? Ugodę sądową regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z artykułem 158 ugoda sądowa uznana została za czynność procesową (...)

 • Ugoda sądowa jako podstawa wszczęcia postępowania egzekucyjnego

  Czy ugoda zawarta przed sądem może stanowić podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego? Ugoda zawarta przed sądem podlegawykonaniu na takich samych zasadach jak wyrok sądu (art. 777 k.p.c

 • Ugoda a wyrok zasądzający alimenty

  zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego. Ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny, równorzędny wyrokowi sądowemu, dlatego może być podstawą prowadzenia egzekucji przez komornika. (...)

 • Hipoteka umowna przed sądem

  hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa). Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Ugoda sądowa zaopatrzona w klauzulę (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane