Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zaciąganie kredytów za granicą - ograniczenia dewizowe

  rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych), udzielanie przez rezydentów nierezydentom, zaliczonym do I (...)

 • Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

  umowy z NFZ na udzielanie świadczeń choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

 • Finansowanie prywatnej opieki zdrowotnej

  takie, polegające na wnoszeniu comiesięcznie, często niewielkiej opłaty, gwarantuje ubezpieczonym, w zależności od wybranego pakietu, konsultacje medyczne ze specjalistami, udzielanie podstawowych

 • Porada prawna na temat udzielanie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat udzielanie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak działają wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy?

  instytucjach rynku pracy; udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe: udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  doradzania w zakresie tych obowiązków. Specjalnego merytorycznego przygotowania wymagać będzie udzielanie administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu zaleceń co do oceny skutków (...)

 • Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych

  nierezydentami z krajów trzecich członków ich rodzin, należących do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz udzielanie przez rezydentów

 • Jak znaleźć dobrego prawnika?

  ;a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.  Podmioty te są wówczas obowiązane (...)

 • Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

  ). udzielanie ulg w spłacie, niepodatkowe należności pieniężne, cywilnoprawne, publicznoprawne, ulga

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 (tekst jednolity), Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.  Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek (...)

 • Udzielanie urlopu-przepisy przejściowe

  liczba dni, ale liczba godzin do wykorzystania zwiększa się do 224 (28x8 godz.), a udzielanie urlopu odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy pracownika (np. 5 godzin prze 4 dni w tygodniu).Podsumowując

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  udzielanie im pomocy w tym zakresie; 4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji

 • „Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

  którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

 • Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

  tych okoliczności. Zatem powyższa przesłanka rozwiązania umowy o pracę jest bezzasadna. Jeśli zatem wykaże Pan, że także i udzielanie wyższych rabatów nie naruszało poleceń pracodawcy (...)

 • Pielęgniarki i położne

  udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, edukację zdrowotną. Natomiast udzielanie świadczeń przez położną polega (...)

 • Czynności wykonywane przez banki

  rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie (...)

 • Małe i średnie firmy łatwiej dostaną pomoc publiczną

  pieniężnej stanowiącej pomoc publiczną, tak aby ułatwić jej udzielanie i zapewnić spójność obu ustaw: Prawa restrukturyzacyjnego z Kodeksem postępowania administracyjnego. Kiedy nowe przepisy (...)

 • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

  oraz wydawania odpisów i zaświadczeń,   3) w porozumieniu z Ministrem Finansów, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  środków zabezpieczających, 8) udzielanie skazanym innej stosownej pomocy. Art. 175. § 1. Stowarzyszenia, organizacje i instytucje, którym powierzono sprawowanie dozoru, obowiązane są w szczególności (...)

 • Prawo bankowe

  bankowych, 3) udzielanie kredytów, 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 6) przeprowadzanie (...)

 • Korepetycje bez rejestrowania działalności

  rejestracyjnych. działalność gospodarcza, korepetycje, nauczyciel, udzielanie, okazjonalne

 • Nakładanie kar administracyjnych

  ;udzielanie ulg następuje na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie kar za naruszenie przepisów o ochro­nie środowiska następuje na podstawie

 • Ogólne informacje o KRS

  Centralną Informację KRS mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, za czynności te oraz za udzielanie informacji, Centralna Informacja pobiera opłaty, Centralna Informacja nie ma żadnych (...)

 • Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

  zaskarżonej czynności. 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest

 • Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

  metod psychologicznych. Czym zajmują się agencje poradnictwa zawodowego?Już sama nazwa wskazuje, iż poradnictwo zawodowe to przede wszystkim udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca

 • Udzielenie pożyczki przez nierezydenta z kraju trzeciego - opinia prawna

  mieć na uwadze ograniczenia wynikające z prawa dewizowego. Jak wskazano powyżej w obrocie dewizowym z zagranicą ograniczeniom podlega  udzielanie oraz ustanawianie przez rezydentów zabezpieczeń, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • udzielanie kredytu przez członka rodziny

  Witajcie, Mam pytanie... Czy członek rodziny (nie najbliższej ale bliskiej) może, jako pracownik instytucji finansowej poprzeć wniosek o udzielenie (...)

 • Wideokonsultacje medyczne - rozliczenia podatkowe

  Mój zespół kończy własnie wdrażanie platformy pozwalającej lekarzom/pielęgniarkom udzielanie płatnych orad poprzez wideokonsultacje. Mechanizm (...)

 • Witam

  Mam pytanie szef mojemu mężowi co miesiąc potrącał pieniądze na poczet alimentów miał je wpłacać do komornika ale niestety okazało się że (...)

 • korepetycje

  Ostatnio przeczytałam, że w związku z wyrokiem jakiegoś sądu w Łodzi w 2012 nauczyciele nie muszą już bać się donosów na udzielanie przez nich (...)

 • Umowa zlecenia-wątpliwości i nieuczciwy pracodawca.

  Witam Trafił mi się wyjątkowo felerny pracodawca. Zacznę od tego, że znalazłam ogłoszenie o pracę w internecie, gdzie pisało iż pracodawca oferuje (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane