Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Niestawiennictwo uczestnika postępowania

  przedstawionym stanie faktycznym uczestnik postępowania ma wszelkie prawo przedkładania dowodów w formie bilingów telefonicznych, które jednak powinien zdobyć samodzielnie. W sytuacji gdy uczestnik (...)

 • Odwołanie w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  na rozprawę z tłumaczem przysięgłym. Jeżeli uczestnik postępowania przedstawia dokumenty w języku obcym, pociąga to dla niego dodatkowe obowiązki. Otóż w takiej sytuacji uczestnik postępowania

 • Pułapka Pracowniczych Planów Kapitałowych

  wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75% zostanie wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat). Uczestnik programu, po osiągnięciu 60 roku życia, będzie mógł także wnioskować (...)

 • Porada prawna na temat uczestnik

  Nie szukaj dłużej informacji na temat uczestnik, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  placówkom karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie wydawania karty właściwym placówkom.Art. 8a. (uchylony)Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani

 • Kodeks cywilny

  należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać (...)

 • Pracownicze programy emerytalne, czyli jak najlepiej oszczędzać na własną emeryturę

  (możliwe tylko, gdy umowa zakładowa tego nie zakazuje), wysokość składki dodatkowej uczestnik określa w deklaracji, która to (wysokość) może zostać zmieniona, bądź też uczestnik (...)

 • Czy jako pieszy mogłem zostać ukarany mandatem za powodowanie niebezpieczeństwa na drodze?

  ruchu”. Przesądzająca wydaje się być w tym wypadku normatywna treść art. 3 ruch dr., który stanowi, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody. Art. 70[5]. § 1. Organizator oraz uczestnik aukcji (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  ;§ 1. Uczestnik postępowania może żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, jednakże wznowienie postępowania nie jest dopuszczalne

 • Koszty w postępowaniu nieprocesowym

  przyczyną tego pytania) uczestnik zażądał ekspertyzy biegłego drogownictwa. Ja nie potrzebuję budować drogi, tylko przedostać się przez czyjąś łąkę na swoją łąkę. Czy w mojej sytuacji uczestnik (...)

 • Apelacja od postanowienia co do podziału majątku

  fizyczny podział zabudowanej nieruchomości. Uczestnik chce złożyć apelację od postanowienia. Czy uczestnik w tej sytuacji może żądać zmiany postanowienia sądu I instancji w taki sposób, (...)

 • Uzasadnienie postanowienia

  wnosi się do sądu, który wydał to postanowienie w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli uczestnik nie był obecny podczas ogłoszenia, w terminie tygodniowym od doręczenia

 • Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

  , uczestnik

 • Zniesienie współwłasności - ustalenie wartości

  art. 520 § 1 kpc każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Jeżeli uczestnicy postępowania są jednakowo zainteresowani rozstrzygnięciem sprawy oraz, (...)

 • Postępowanie spadkowe a śmierć uczestnika

  należy wnioskować o wydanie odpisu zupełnego z akt stanu cywilnego. Może to zrobić sam wnioskujący. Zakładamy, że uczestnik postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku złożył wniosek (...)

 • Opłaty sądowe a postępowanie adopcyjne

  z dojazdem do sądu. Zasadniczo każdy uczestnik postępowania nieprocesowego (a takim jest postępowanie w sprawie adopcji) sam ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. zwolnienie

 • Właściwe doręczenie zawiadomienia

  . doręczenia, adresat, uczestnik postępowania, adres doręczenia, postępowanie, postępowanie cywilne

 • Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

  źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r., Nr 107, poz. 726, ze zm.) Źródło: www.mps.gov.pl status bezrobotnego, uczestnik zajęć, centrum integracji społecznej, bezrobotny, ośrodki pomocy

 • Przesłuchanie w ramach pomocy sądowej

  sądowa, uczestnik postępowania, świadek, zaświadczenie lekarskie, usprawiedliwienie, sąd, rozprawa, stawiennictwo, obowiązkowe, grzywna, nałożenie

 • Koszty przejazdu w postępowaniu nieprocesowym

  należy opłacić – należna opłata wynosi 50 zł. spadek, nabycie, stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie, sąd, koszty, dojazd, przejazd, uczestnik, spadkobierca, zwrot

 • Zakres pełnomocnictwa procesowego

  , zakres, pełnomocnik, mocodawca, sąd, reprezentacja, strona, uczestnik, koszty, egzekucja, odbiór, pozwany, ugoda, wniosek, komornik, wezwanie, adwokat, radca prawny

 • Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

  czasie egzaminu uczestnik może korzystać z przepisów prawa opublikowanych w dziennikach promulgacyjnych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy oraz z urządzeń ułatwiających

 • Opłata od apelacji w sprawie podziału majątku

  zostało przesłane jednak radcy reprezentującemu uczestnika w pierwszej instancji. W jakiej wysokości opłatę musi uiścić uczestnik, w jakiej formie (znaczki, przelew) i czy jest do tego wyznaczony (...)

 • Koszt opinii biegłego w post. nieprocesowym

  została dokonana w jego interesie. Stąd uczestnik domagający się przeprowadzenia przez sąd dowodu z kosztownej opinii biegłego sądowego winien uiścić na ten cel koszty. postępowanie cywilne, postępowanie

 • Apelacja od wpisu do księgi wieczystej

  do jej wniesienia wynosi dwa tygodnie od doręczenia zawiadomienia o wpisie (lub od dokonania wpisu, jeżeli uczestnik zrzekł się zawiadomienia). Sąd rejonowy powinien doręczyć apelację pozostałym

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • pit 8c - rozliczenie przez organizatora promocji

  Witam, Jako firma, chciałbym zorganizować promocję dla osób fizycznych. Wiem, że uczestnik promocji, który zdobędzie nagrodę (będą one wypłacane (...)

 • pobicie z \"utwardzeniem dłoni\"...

  Wczoraj w pubie koło domu wdałem się w bójkę przy piwie mozna by powiedzieć. Kilka łysych małolatów(takokoło 20-22 lata) zaczepiało kumpla przy (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • postanowienie

  Witam! Nie jestem prawnikiem i stąd moje może niezbyt mądre pytanko. Sąd cywilny. 7-miu uczestników postępowania. Rozprawa. Uczestnik postępowania, (...)

 • Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora

  Prokurator umorzył postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy wypadku, w którym zginęły dwie osoby: kierowca i pasażer. Zgodnie z pouczeniem złożono (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane