Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks spółek handlowych

  wszystkich wspólników. Uchwałę wszystkich wspólników zastępuje wówczas uchwała tych wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki. Art. 41. § 1. Ustanowienie (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały (...)

 • Podział majątku spółki cywilnej w przypadku wystąpienia wspólnika – opinia prawna

  Stan faktycznyZ istniejącej spółki cywilnej występuje jeden ze wspólników. W związku z tym zostaje podjęta uchwała o podziale majątku spółki. Jednakże podział ten (...)

 • Porada prawna na temat uchwała wspólników spółki cywilnej wzór

  Nie szukaj dłużej informacji na temat uchwała wspólników spółki cywilnej wzór, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

  spółki mało czytelną - jak sporządzić i wprowadzić w życie jednolity tekst umowy spółki dla pozostałych dwóch wspólników. Umowa spółki cywilnej powinna dokładnie (...)

 • Działalność konkurencyjna udziałowca

  ),   uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,   ogłoszenie (...)

 • Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

  zarówno jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, jak i wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika (wystąpienie jednego ze wspólników ze spółki) powodują ten sam (...)

 • Pełnomocnictwo w spółce cywilnej

  ? Każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Jednakże uchwała wspólników (zgoda wspólników) wymagana jest w (...)

 • Cesja domeny przez wspólnika spółki na siebie

  Dwuosobowa spółka cywilna posiadała domeny internetowe. Wspólnicy w umowie spółki mieli zapis o reprezentowaniu jednoosobowym spółki do kwoty1 mln zł. Jeden ze wspólników wysłał (...)

 • Zawarcie umowy ze spółką cywilną

  ;kto może się pod umową podpisać decyduje przede wszystkim umowa spółki lub uchwała jej wspólników. Jeśli umowa spółki przesądza, który wspólnik ma uprawnienia do reprezentowania (...)

 • Jak zrezygnować z rozpoczętego przekształcenia spółki cywilnej w sp. z o.o. na rzecz przekształcenia w spółkę jawną - opinia prawna

  zatem wspólnicy spółki cywilnej nie zawarli umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego (nie podjęli uchwały o przekształceniu w formie notarialnej, a jedynie przyjęli plan przekształcenia (...)

 • Rozwiązanie spółki jawnej

  spółki (do spółki cywilnej została wniesiona jako wkład, a z mocy ustawy, niejako automatycznie znalazła się w spółce jawnej). Po wykreśleniu spółki jawnej z KRS powinniśmy (...)

 • Obowiązki związane z likwidacją spółki cywilnej

  o likwidacji (rozwiązaniu) spółki. Uchwała może wywrzeć skutek natychmiast albo wywołać skutek odroczony w czasie w zależności od woli wspólników. Wreszcie umowa spółki (...)

 • Dopłaty w spółce cywilnej

  odmiennych unormować umownych, każdy ze wspólników spółki cywilnej partycypuje w zyskach i stratach spółki w równych częściach. W umowie spółki wspólnicy mogą inaczej (...)

 • Wyjście ze spółki cywilnej

  Cztery lata temu wszedłem do spółki cywilnej, która już wcześniej istniała. Obecnie mam tam 40 % udziałów. Z powodu straty zaufania do wspólników postanowiłem odejść ze spółki. (...)

 • Zmiany w ksh - łączenie, podział i przekształcenia spółek

  wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółki powstałe przed dniem połączenia, stanowiąc, że wspólnicy łączącej się spółki osobowej odpowiadają za te zobowiązania (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  udział podatnika;  2) nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka;  3) nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej wspólników (...)

 • Zmiana danych KRS

  , iż skoro zgromadzenie ma podjąć m.in. uchwałę o zmianie umowy spółki (zmiana siedziby), to protokół takiego zgromadzenia musi zostać spisany przez notariusza (art. 255 par. 3 k.s.h.). ZMIANA WSPÓLNIKÓW

 • Podział zysków w spółce cywilnej

  przestaje uczęszczać systematycznie do pracy. Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą podjąć uchwałę o wyeliminowaniu jednego ze wspólników z udziału w zyskach za dany rok kalendarzowy (...)

 • Ustne ustalenia wspólników spółki cywilnej

  uchwały wspólników prowadzić sprawy należące do zwykłych czynności spółki. W przypadku spraw przekraczających zakres zakres zwykłych czynności spółki konieczna będzie jednomyślna (...)

 • Rejestracja samochodu w spółce cywilnej

  wspólników. Przyniosłam więc umowę spółki oraz wpisy do ewidencji, ale nadal jest to problem. Gdzie jest zapis o konieczności wpisu 2 wspólnika spółki cywilnej w dowód rejestracyjny? (...)

 • Postępowanie nakazowe a upominawcze

  stron i jak to będzie wyglądało w przypadku faktury VAT poświadczonej przez notariusza? Jak wygląda kompletny pozew z załącznikami przeciwko spółce cywilnej? Dłużnikami są wspólnicy spółki (...)

 • Uchwała wspólników spółki cywilnej

  spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Każdy wspólnik (...)

 • Umowa o pracę między wspólnikiem spółki cywilnej a spółką

  Najwyższy stwierdził, że wspólnik spółki cywilnej nie może zawrzeć ze wspólnikami tej spółki umowy o pracę, której przedmiotem byłoby prowadzenie lub reprezentowanie spraw spółki. (...)

 • Rozwiązanie spółki cywilnej a kwestie podatkowe

  jakich formularzach? Co ze środkami trwałymi zamortyzowanymi i nie zamortyzowanymi? W przypadku wystąpienia jednego ze wspólników z dwuosobowej spółki cywilnej spółka ta ulega z mocy (...)

 • Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  wszystkim wspólników odpowiadających całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki (z wyjątkiem komandytariuszy), a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zmiana zarządu spółki.

  Witam, Mam spółkę z o.o. i chciałbym zmienić w niej prezesa zarządu. Nigdy tego nie robiłem więc nie wiem dokładnie jakie formularze powinienem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane