Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Umowa użyczenia

  użyczenia zawartej na czas nie oznaczony konieczne jest jej wypowiedzenie, przy czym terminy wypowiedzenia powinny uwzględniać interesy i sytuację obu stron. Gdy przedmiotem użyczenia jest lokal (...)

 • Wypowiedzenie umowy użyczenia

  napisane wprost, ale z okoliczności wynika, że umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, (...)

 • Umowa użyczenia

  - architektonicznej.   umowa użyczenia, roboty budowlane, sposób używania rzeczy, dysponowanie nieruchomością, cele budowlane

 • Porada prawna na temat użyczenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat użyczenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Oddanie przedmiotu użyczenia osobie trzeciej

  zawieranie umów użyczenia dóbr nie zawęża jednocześnie kręgu podmiotów, którym te dobra mogą być użyczane. Istotą umowy użyczenia jest zobowiązanie się użyczającego do zezwolenia (...)

 • Użyczenie rzeczy leasingowanej bez zgody

  odpowiedniej czynności niezbędnej do przywrócenia posiadania, tu wydania przedmiotu użyczenia. Kwestia odpowiedzialności wobec leasingodawcy jest osobnym problemem. Należy tu jedynie nadmienić, (...)

 • Opłacanie podatku przez korzystającego z gruntu

  najbardziej dopuszczalny. Tym niemniej klauzule takie wywołują skutek wyłącznie między stronami umowy użyczenia (dotyczy to zresztą nie tylko umów użyczenia, ale i takich umów jak umowa (...)

 • Zwrot przedmiotu umowy użyczenia

  Osoba A użycza osobie B piwnice do adaptacji na mieszkanie. Umowa użyczenia zawarta ustnie. Czas trwania umowy użyczenia do śmierci osoby B. Osoba B robi remont w piwnicy i adaptuje pomieszczenie (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  ;jt, korzystając z uprawnień nadanych mu w art 30 ustawy o samorządzie gminnym, może zawrzeć umowę użyczenia na okresy dłuższe niż 3 lata. W szczególności nie narusza samym wyłącznych (...)

 • Umowa na wynajem lokalu między komandytariuszem

  użyczenia lokalu jako miejsce siedziby firmy może być zawarta z właścicielem zarówno w formie umowy pisemnej, pisemnego upoważnienia, jak i ustnie wyrażonej zgody. W przypadku ustnego użyczenia (...)

 • Użyczenie a sprzedaż bezprzetargowa

  inną osobę umowa użyczenia wygasa. Jeżeli użyczający sprzedał przedmiot nie wypowiadając wcześniej w odpowiednim terminie umowy użyczenia, biorący w użyczenie ma prawo wystąpić z roszczeniem (...)

 • Wynajem a umowa użyczenia

  u córki? Umowa użyczenia uregulowana jest przepisami art. 710 Kodeksu cywilnego. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, (...)

 • Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

  , energię elektryczną, gaz, to organ podatkowy nie może przyjąć, że uzyskuje ona przychód z nieodpłatnego świadczenia. W takim przypadku może wchodzić w grę świadczenie odpłatne. umowa użyczenia, (...)

 • Przedmiot umowy użyczenia

  , użyczenie samochodu, umowa użyczenia

 • Umowa użyczenia na czas nieokreślony

  okolicznościach, użyczający zachowa prawo odmowy przyjęcia rzeczy. umowa użyczenia, czas oznaczony, czas nieoznaczony, użyczenie, umowa, zawarcie umowy

 • Prawo do dysponowania nieruchomością

  posiadam na podstawie umowy użyczenia? Ojciec jest współwłaścicielem terenu na podstawie wypisu z księgi wieczystej. Czy posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynikające (...)

 • Termin opuszczenia użyczonego lokalu komunalnego

  niezgłoszenie faktu użyczenia Panu części lokalu mieszkalnego, przez głównego najemcę nie powoduje nieważności umowy użyczenia, a jednie podstawę do wypowiedzenia najmu głównemu najemcy. Główny najemca

 • Umowa użyczenia

  Jestem właścicielem mieszkania, które chciałbym użyczyć osobie należacej do mojej rodziny i zawrzeć z tą osobą umowę użyczenia. Czy zawarcie umowy użyczenia należy zgłosić w urzędzie (...)

 • Umowa użyczenia - definicja

  Jak należy definiować umowę użyczenia? Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w (...)

 • Strony umowy użyczenia

  . Kodeks posługuje się pojęciem "rzeczy", zatem obejmuje zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości. Z powyższego wynika, że może Pani zawrzeć umowę użyczenia mieszkania z osobą niespokrewnioną (...)

 • Umowa użyczenia mieszkania

  osobie spoza rodziny, to z punktu widzenia podatkowego takie użyczenie będzie potraktowane jak najem i będzie naliczany podatek po stronie użyczającego.   umowa użyczenia, lokal, mieszkanie, (...)

 • Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu

  , iż Pańska teściowa jest właścicielem domu nie powoduje, iż może dowolnie decydować o Państwa wyprowadzce, właśnie z uwagi na treść umowy użyczenia. Umowa użyczenia zawarta na czas (...)

 • Użyczenie lokalu stowarzyszeniu

  oddanej mu w tym celu rzeczy. Dotyczy to również nieruchomości. Umowa użyczenia stanowi tytuł prawy do posiadania rzeczy. Jest on wystarczający by uzyskać wymagany przez urząd NIP. Co do zasady, (...)

 • Tytuł prawny do lokalu

  zakładamy) ich lokalu, to należy przyjąć, że korzysta Pan z lokalu na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowy użyczenia lub najmu. Tym samym tytułem uprawniającym Pana do korzystania w określonym (...)

 • Żądanie opuszczenia lokalu przez byłą żonę i dziecko

  zastosowania. Skoro (jak to wynika z powyższych uwag) jest Pan właścicielem tego lokalu, to może Pan (po tym jak ubiegnie termin wypowiedzenia umowy użyczenia) nakazać opuszczenie lokalu przez osoby (...)

 • Umowa użyczenia

  osób fizycznych, nieodpłatne udostępnienie nieruchomości (w drodze użyczenia) nie podlega również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. użyczenie, umowa użyczenia

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Dziedziczenie w konkubinacie.

  Dzień dobry. Moja konkubina zmarła 2 miesiące temu. Tworzyliśmy związek przez 20 lat i zamieszkaliśmy w mieszkaniu konkubiny. Przez cały okres trwania (...)

 • podatek od umowy najmu

  w 2006r moja znajoma wynajęła mi niodpłatnie mieszkanie. w treści umowy zpisane jest że właściciel wynajmuje mieszkanie wzamian za opiekę nad nim, (...)

 • Odebranie tytułu prawnego głównemu najemcy i przydzielenie tegoz tytułu mi...

  Bardzo proszę o pomoc! Problem dotyczy lokalu komunalnego (nie spółdzieleczego). Mieszkam w lokalu komunalnym wraz z dwojką małoletnich dzieci w wieku (...)

 • Dodatek mieszkaniowy

  Mieszkam u Ojca z którym podpisałem umowę użyczenia i to ja płacę za czynsz i koszty eksploatacyjne.I na to mieszkanie chcę otrzymać dodatek mieszkaniowy.Lecz (...)

 • Podatek od wynajmu mieszkania ?

  Witam! Mam następujący problem: wynajmuje mieszkanie, wpłaciłem za nie kaucje na wypadek zniszczeń (1400pln). Co miesiąc place właścicielce 900pln (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane