Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  jakiej wypłacono zasiłek macierzyński drugiemu z rodziców dziecka, zawierające imię, nazwisko i PESEL drugiego z rodziców dziecka albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

 • Jak potwierdzić tożsamość smartfonem?

  mDokumenty. Potwierdzaj tożsamość smartfonem (wersja BETA) Jeśli chcesz sprawdzić tożsamość innej osoby lub potwierdzić swoją, to możesz to zrobić za pomocą darmowej aplikacji mObywatel (...)

 • Kodeks wyborczy

  obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, zgłoszenie powinno zawierać numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania. Zgłoszenia (...)

 • Porada prawna na temat tożsamość

  Nie szukaj dłużej informacji na temat tożsamość, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

  potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie (...)

 • Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

  przedsiębiorcą: imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,jeśli jest osobą fizyczną będąca przedsiębiorcą: numer PESEL, oznaczenie, (...)

 • Wykazanie tożsamości przed notariuszem

  cytowanym artykułem, potwierdzić tożsamość osoby, np. poprzez wskazanie innych dokumentów ze zdjęciem, czy ewentualnie poprzez świadków, pod warunkiem, że tożsamość ta zostanie wykazana (...)

 • Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

  : dokument, który potwierdza tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymację, numer PESEL, dokumenty, które potwierdzają, że jest się osobą dotkniętą przemocą (...)

 • Jak uzyskać kartę parkingową?

  potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty. Kartę (...)

 • Co jeśli sprawca wypadku nie ma polisy OC?

  osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub nazwę, adres siedziby i numer REGON osoby poszkodowanej; 2) datę zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego; 3) datę i wysokość (...)

 • Dowód osobisty - czyli co?

  ), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 876). dokument, dowód osobisty, tożsamość

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  dokumentu potwierdzającego tożsamość;  stopień niepełnosprawności;  symbol przyczyny niepełnosprawności;  datę lub okres powstania niepełnosprawności;  okres, na jaki wydano (...)

 • Przedmiotowe granice powagi rzeczy osądzonej wyrokiem cywilnym

  odgrywa tożsamość nie tylko podstawy faktycznej żądania, ale i jego podstawy prawnej (orz. SN z 22 kwietnia 1967 r., I CR 570/66, LexPolonica nr 325449, OSPiKA 1967, nr 7-8, poz. 158, z glosą W. Berutowicza

 • Co reguluje RODO?

  ; RODO; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1). RODO, dane osobowe, tożsamość, informacje, prywatność, przetwarzanie danych, administrator, unijne rozporządzenie, Ogólne

 • Przygotuj się na wakacje

  tożsamość, ale również obywatelstwo, wskazując tym samym, że przysługuje nam swoboda podróżowania bez konieczności posiadania innych dokumentów, np. wizy. PAMIĘTAJ: Podróżując

 • Jak skorzystać z refundacji leków?

  dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzającego Twoją tożsamość. Wzory oświadczeń wraz z instrukcją ich wypełnienia znajdziesz na tej stronie

 • Jak potwierdzić prawa do świadczeń opieki zdrowotnej?

  Potwierdź swoją tożsamość Jeżeli chcesz dostać się do lekarza w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, to musisz potwierdzić swoją tożsamość. Możesz to zrobić, okazując jeden z następujących

 • Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

  podmiot zawiadamiający. Co ważne, jego tożsamość może być ujawniona jako tożsamość przedsiębiorcy poszkodowanego, nie zaś zawiadamiającego. Jak będą chronione dane zawiadamiającego (...)

 • Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

  tożsamości. Tożsamość osoby i jej obywatelstwo polskie potwierdzają dowód osobisty (w stosunku do osób zamieszkałych w Polsce) oraz paszport polski (w stosunku do osób zamieszkałych (...)

 • Obowiązek meldunkowy

  Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej (...)

 • Termin ważności pełnomocnictwa

  \") pełnomocnitwa na skutek utraty ważności dokumentu, na podstawie którego ustalana była tożsamość osób biorących udział w ustanawianiu pełnomocnika. Z powyższego wynika - zakładając, (...)

 • Zbieg egzekucji sądowej z administracyjną

  tego samego rachunku, po umorzeniu nie będzie zachodzić tożsamość przedmiotowa (nie będzie miał więc miejsce zbieg egzekucji i postępowanie z ruchomości będzie mogło dalej się toczyć). Jednakże (...)

 • Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce

  użytkownikowi. Jest więc zapisywaną w pliku tekstowym porcją danych i stanowi rodzaj gwarancji przy wymianie informacji w niezabezpieczonej sieci (jaką jest np. Internet). Potwierdza tożsamość osoby (...)

 • Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

  Europejska, UE, tożsamość narodowa, dzieci, dziecko, adopcja, rodzice

 • E-dowody już niedługo

  oraz do składania elektronicznego podpisu. e-dowody, dowód osobisty z warstwą elektroniczną, administracja, tożsamość, dokument, forma elektroniczna, podpis elektroniczny, dokument elektroniczny

 • Paszport wyrobimy bez zbędnych dokumentów

  tożsamości czy obywatelstwa. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl paszport, paszport tymczasowy, dokumenty, opłaty, zdjęcie, fotografia, zdjecie paszportowe, obywatelstwo, stan cywilny, tożsamość, dowód (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane