Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  40 KB) Test z odpowiedziami - 19.05.2016 r. (skan dokumentu) (PDF 4 MB) Opis pliku dla osób z niepełnosprawnościami (RTF 40 KB) Test z odpowiedziami - (...)

 • Mienie PKP

  procesowych, Państwo i Prawo z 2004 r., z. 2, s. 37; A. Skoczylas: Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2004, s. 118). Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, (...)

 • Czym jest informacja publiczna?

  Apelacyjnego o sygn. II SA/Gd 897/05). "Należy także pamiętać, że wyłączenia ochrony wynikające z art. 4 pr. aut. z 1994 r. nie mogą być  utożsamiane z pozostawieniem całkowitej (...)

 • Porada prawna na temat testy z prawa administracyjnego z odpowiedziami u kijowskiego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat testy z prawa administracyjnego z odpowiedziami u kijowskiego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

  administracyjnego, stwierdzać ma w sentencji swego rozstrzygnięcia, czy decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, czy też nie została wydana z rażącym naruszeniem (...)

 • Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  . Prawo administracyjne, obok  prawa konstytucyjnego i prawa karnego, wchodzi w zakres prawa publicznego przeciwstawianego prawu prywatnemu. W prawie publicznym decyzja o jego zastosowaniu (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  załatwiania spraw spornych. Wynika to z cech postępowania administracyjnego, które dotyczy spraw indywidualnych. rozpatrywanych z reguły z zachowaniem jawności jego czynności (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  składającą się z elementów powszechnie znanych udziela się prawa z rejestracji tylko w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementów jest oryginalna.   Art. 199. Nie udziela (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.). Dotyczy to również kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  uzyskania tego prawa. Art. 165. 1. Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić:   1) z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem (...)

 • Informacja o egzaminach na aplikacje - testy z kluczami odpowiedzi!

  zawodu notariusza i etyki tego zawodu.Egzamin konkursowy dla kandydatów na aplikantów komorniczych polega na sprawdzeniu wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, (...)

 • Prawo bankowe

  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, nie stosuje się.6. Komisja (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  na obszar celny Wspólnoty lub jego wyprowadzenie z tego obszaru powoduje z mocy prawa powstanie obowiązków i uprawnień przewidzianych w przepisach prawa celnego, jeżeli (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)

  88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770),  2) ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

  nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm. );  5) ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  . Nr 169, poz. 1387; Dz. U. 2003 r. Nr 130, poz. 1188;Dz. U. 2003 r. Nr 170, poz. 1660; Dz. U. 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U. (...)

 • I - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Przepisy ogólne

  prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Art. 36. § 1. (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  twórczej przy opracowywaniu wzoru. Art. 105.  1. Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. 2. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  . Przepis art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. ) stosuje się odpowiednio. Różnice między wartością (...)

 • Jak zdobyć pracę w Straży Granicznej?

  kwalifikacyjnego przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Obejmuje ona testy sprawności fizycznej, testy ze znajomości wiedzy ogólnej (...)

 • Zmiany w samorządach prawniczych

  aplikantów wprowadzony zostanie jednak przepis, że kara wydalenia z aplikacji pociąga za sobą skreślenie z listy aplikantów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.Prawo własności przemysłowej Tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 49, poz. 508; tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117; Dz. U.2002 r. Nr 15, (...)

 • O projekcie ustawy Przepisy Ogólne Prawa Administracyjnego

  będzie projekt ustawy „Przepisy ogólne prawa administracyjnego" - 9 września 2008 r. - Wystąpienie RPO do Marszałka Senatu RP z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  nieruchomościami.3. Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością.  4. Sposó

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!!

  Szanowni Państwo, zauważyłem, że stale przewija się przez to forum ten sam temat. Ponieważ jestem ojcem dwojga dzieci, które niezmiernie kocham (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane