Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak zostać pracownikiem ochrony?

  fizycznej drugiego stopniaLicencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia upoważnia do wykonywania czynności ochrony osób i mienia realizowanej (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności. .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ II STOPNIA Zawód Pracownik ochrony (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  ; Art. 140. 1. Karami dyscyplinarnymi są:  1) upomnienie;  2) nagana;  3) nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni (...)

 • Porada prawna na temat testy na pracownika ochrony licencja 1 stopnia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat testy na pracownika ochrony licencja 1 stopnia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks pracy

  rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1 1 , pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.Art. (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac (licencja dorozumiana). Rozdział 7 Licencja przymusowa Art. 82. 1. Urząd Patentowy (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  ;Sprzedawca jest obowiązany do ujawnienia osoby trzeciej, o której mowa w ust. 1. Z obowiązku tego może się zwolnić płacąc należne wynagrodzenie.3. Twórca utworu, o którym mowa w art. 19 ust. (...)

 • Karta Nauczyciela

  przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat. 2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, zatrudniony na stanowisku, (...)

 • Wykaz chorób zawodowych

  na stanowiskach pracy, na których pracownik był zatrudniony, stosowane przez pracownika środki ochrony indywidualnej, a w przypadku narażenia pracownika na czynniki (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  przemawiającym na korzyść osoby wyznaczanej do pełnienia tej funkcji. ##baner## W jakiej formie należy zatrudnić inspektora ochrony danych? Wedle art. 37 ust. 6 RODO, inspektorem ochrony (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  oraz ust. 1 pkt 1–6, posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  zgłoszonych do programu odbywa się więc na podstawie uprzednio wyrażonej przez nich zgody, tzn. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podmioty te stają się administratorami danych osobowych (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  prowadzenia sprawy. § 2. W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia: 1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 - organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  tytułu magistra albo tytułu równorzędnego; ich ukończenie umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia;   10) studia trzeciego stopnia - studia (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  orzeka na rozprawie w wypadkach przewidzianych przez ustawę, a w innych - na posiedzeniu. Orzeczenia podejmowane na posiedzeniu mogą zapadać również na rozprawie. Art. 96. § 1. (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  ;Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1 i 3, przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora rejonowego. 2. Z czynności wymienionych w (...)

 • USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  . 3.4. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - jako zadań zleconych w rozumieniu Art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d oraz Art. 71 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  ) z:  1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  przepadku na rzecz Skarbu Państwa - chyba że umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne przewidują inny sposób postępowania. 2. O przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa orzeka, na (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. § 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie. Art. 166. § 1. W sprawach, w których prawa i obowiązki (...)

 • Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

  wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 1[1] k.p.) jest wina pracodawcy polegająca (...)

 • Kodeks wyborczy

  wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów. Przepisy ogólne Rozdział 1 Art. 10. § 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma:  1)   w wyborach do Sejmu (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  orzeczeń wydanych przed tą datą, tj. przed 1 stycznia 1998 r. (np. orzeczenie wydane zostało w dniu 1 lipca 1997 r. na 5 lat, kolejne orzeczenie z 1 lipca 2002 r. nie podlega już (...)

 • Mienie PKP

  uwagi na treść jej art. 11 ust. 1 pkt 1, gdyż w dniu 27 maja 1990 r. (i również w okresie późniejszym) nieruchomości te w całości służyły wykonywaniu zadań publicznych (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  których mowa w ust. 3, mogą być aktualizowane na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz innej osoby, na której ciąży obowiązek podatkowy, a także z urzędu, (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

  umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia, ustawodawca wskazuje na sytuację, kiedy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Ochrona sklepowa

  Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze (...)

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane