Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Termin sporządzenia uzasadnienia

  Wnioskowałem o przesłanie uzasadnienia wyroku z sprawy cywilnej, w której byłem powodem. Ile czasu ma sąd na przesłanie uzasadnienia wyroku? Jakie przepisy regulują terminy odpowiedzi sądu (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  decyzji lub postanowienia.   Terminy Rozdział 10 Postępowanie DZIAŁ II Art. 61. § 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.§ 2. Organ administracji

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego doręczenia. Art. 165. § 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. § 2. Oddanie pisma (...)

 • Porada prawna na temat terminy odpowiedzi

  Nie szukaj dłużej informacji na temat terminy odpowiedzi, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks cywilny

  w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.Art. 69.  Jeżeli według ustalonego w danych

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  odpowiedzi na pytanie – nie ma punktów cząstkowych. Za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi nie otrzyma punktów – nie ma także punktów ujemnych. Egzamin kandydat

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  ;łudział w przestępstwie objętym postępowaniem.  Art. 183. § 1. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę (...)

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

  ;w higienicznych i biurowych. O te materiały powinien zadbać organ prowadzący. Gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania o szkołę dziecka? Informacje o funkcjonowaniu szkoły swojego dziecka rodzic

 • Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

  jakiegoś dzieła (np. w postaci dokumentacji), za którego usterki Pan odpowiada. Od odpowiedzi na to pytanie zależy, które przepisy szczegółowe będą miały zastosowanie do zawartej (...)

 • Zatory płatnicze do likwidacji

  ;rym dłużnicy zalegają z należnymi im płatnościami, jak również firm, które same, płacąc w terminie, są paradoksalnie w gorszej sytuacji rynkowej niż ich konkurenci wydłużający terminy

 • Termin odpowiedzi na apelację

  . Termin ten nie może zostać przedłużony ani przywrócony. Należy jednak wskazać, iż brak odpowiedzi na pozew nie powoduje dla Pani żadnych negatywnych skutków. Wszelkie zarzuty co do treści apelacji (...)

 • Z przejęciem lokalu wierzyciel może się spóźnić

  uprawnienia. Dla dochodzenia uprawnień składających się na określone prawo podmiotowe przewidziane są terminy materialnoprawne, natomiast dla uprawnień (obowiązków) procesowych - terminy (...)

 • Terminy załatwienia sprawy administracyjnej

  cechy sprawy cywilnej, a zatem - mając na uwadze powyższe - nie można zastosować do niej przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Na brak więc odpowiedzi w takim zakresie (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  oświadczenia w formie pisemnej nie jest oświadczeniem woli o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, gdyż takie zostało już złożone ustnie. Natomiast od tego momentu biegną terminy do odwołania (...)

 • Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

  następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, usługę tę należy uznać za usługę rozliczaną w okresach rozliczeniowych. Jak zostało wyjaśnione w części objaśniającej zasady fakturowania (...)

 • Czas realizacji spraw w banku

  banku jest regulowane postanowieniami regulaminów bankowych. regulamin bankowy, ogólne warunki umów, postępowanie reklamacyjne, terminy załatwiania spraw, termin wykonania zobowiązania, termin spełnienia

 • Skutki doręczenia pism

  terminy związane z określonym postępowaniem i treścią pisma, np. termin do złożenia środka odwoławczego, termin do wniesienia odpowiedzi na pismo itp.). Innymi słowy, bieg terminu rozpoczyna (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  podatkowego (objaśnieniach podatkowych) MF przedstawiło najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług (...)

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe otrzymał ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, brak odpowiedzi w terminie 14 dni poczytuje się za (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty. Art. 69. Jeżeli według ustalonego w danych stosunkach zwyczaju lub według treści oferty dojście do składającego (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  , topografie układów scalonych, pełnomocnik, terminy, strona, środki zaskarżenia, dokumenty, ogłoszenia, rejestracja

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  ;szczegółowe warunki i zasady gry lub zakładu, w tym określenie wygranych, terminy oraz miejsca gry lub zakładu;  2) prawa i obowiązki uczestników gry lub zakładu;  3) nazwę

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  trzecim i następnych latach trwania umowy. Ustawowe terminy wypowiedzenia nie mogą być skracane. § 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia mogą zostać umownie przedłużone, z tym że termin ustalony (...)

 • Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

  pozwu pozwanemu (tak aby ten wiedział kto i jakie rości sobie do niego pretensje). Poza tym przewodniczący z zasady  wzywa stronę do złożenia odpowiedzi na pozew lub - stosownie do okoliczności

 • Arbitraż przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

  pozwany nie określi w odpowiedzi na pozew zarzutów, albo w ogóle nie złoży odpowiedzi, arbiter wydaje orzeczenie po wszechstronnym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności sprawy. Kto (...)

 • Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu

  prawa nie przewidują możliwości przesunięcia terminy składania ofert na wniosek oferenta, w tym przypadku. Zamawiający również (w przypadku niedopełnienia w/w obowiązku) nie ma obowiązku

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • e-Sądy a terminy odpowiedzi n pisma sądowe

  Witam, Pytanie dotyczy kwestii formalnych: dzięki zdobyczom techniki uzyskałem dostęp do akt swojej sprawy przez internet. Przeglądając te akta dostrzegłem (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Rozwód kościelny - PILNE!!!

  Czy może mi ktoś pomóc w sprawie unieważnienia małżeństwa kościelnego? Jeszcze mam jedno pytanie: Czy jeżeli rozwód cywilny miałam 3 lata temu, (...)

 • Odpowiedź na pismo wystosowane do spółdzielni - ile czasu?

  Witam, Chciałabym dowiedzieć się, ile czasu ma spółdzielnia mieszkaniowa na przedstawienie odpowiedzi na pismo wystosowane do niej przez "przeciętnego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane