Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

  związania ofertą. Może to mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, zaś przedłużony termin nie może być dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu jest skuteczne względem tych wykonawców, (...)

 • Termin płatności faktury - Jakie obowiązują terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

  ustawowe – możliwość naliczenia przez wierzyciela, gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni W przypadku gdy strony przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  , sposób prowadzenia tych rejestrów, uwzględniając termin wpisu zastawu skarbowego do rejestru oraz termin przekazywania informacji z rejestrów do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych;  2) (...)

 • Porada prawna na temat termin

  Nie szukaj dłużej informacji na temat termin, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks cywilny

  . Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca.§ 2. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy, i jednocześnie dokona czynności, dla której termin został wyznaczony.  5. Jeżeli termin dokonania zgłoszenia w celu zachowania (...)

 • Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  umowy i oznaczeniem termin, w ciągu którego będzie oczekiwał odpowiedzi. Osoba, która złożyła ofertę jest nią związana aż do upływu oznaczonego terminu, a jeżeli ten termin (...)

 • Jak przywrócić termin w postępowaniu podatkowym?

  ten jest nieprzywracalny). Termin do wniesienia podania o przywrócenie terminu jest terminem prekluzyjnym, tzn. że czynność dokonana po jego upływie jest bezskuteczna, a termin nie może (...)

 • Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

  podatkowy powstaje z chwilą „upływu terminu płatności”. Z pewnością upływ terminu płatności jest czym innym, niż okres, w którym ten termin przypada. Okres, w jakim przypada (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. § 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania, 8) termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  , płatny za okazaniem, nie może być przedstawiony do zapłaty przed oznaczonym dniem. W tym przypadku termin do przedstawienia biegnie od owego dnia.Art. 35.  Termin płatności wekslu, (...)

 • Jaki jest termin spełnienia świadczenia, gdy nie określa go umowa - opinia prawna

  kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, tom 1: „Termin „niezwłocznie” oznacza termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu. Nie można go utożsamiać (...)

 • Przetarg ograniczony

  równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania ofert, z tym że termin ten nie może (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  śmierci pracodawcy, chyba że strony uzgodnią wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Jeżeli termin rozwiązania umowy o pracę na czas określony przypada po upływie 30 dni od dnia śmierci (...)

 • Obliczanie początku i końca biegu przedawnienia

  . Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Przedawnienie nastąpiło więc z upływem 22 stycznia 2005 r. (czyli (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  ; 1, a przed jego upływem, jeżeli choć jedna ze stron oświadczy, że nie wyraża zgody na mediację.Art. 183[11]. Mediator niezwłocznie ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Wyznaczenie

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia (...)

 • Przedłużenie terminu ustawowego

  braków formalnych pisma procesowego (w tym zażalenia) nie podlega przedłużeniu, lecz może być przez sąd przywrócony, po spełnieniu przez stronę warunków określonych w art. 168 k.p.c. termin, (...)

 • Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

  znaczenie dla tego przedawnienia ma bowiem termin upływu płatności. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin (...)

 • Spłata długu przez spadkobierców

  - roszczenie się przedawniło i możecie się Państwo na tę okoliczność powoływać, jeśli natomiast termin płatności rat był dłuższy, odpowiadacie Państwo wyłącznie za te raty, których (...)

 • Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

  nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania, termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem. Art. 189. § 1. Organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu. § 2. Termin (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  dopełnić czynności, dla której określony był termin.§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.Art. 59. § 1. O przywróceniu terminu postanawia właściwy (...)

 • Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

  oddania dzieła po wykonaniu poprawek przez przyjmującego zamówienie, a jeśli to nie nastąpiło - od upływu terminu do poprawienia, wyznaczonego przez zamawiającego. Ww. termin przedawnienia (...)

 • Nieodebranie wezwania zapłaty zaległości a najem

  ponownie mając na uwadze, iż termin awizowania może wynieść 14 dni (chyba, że adresat podejmie przesyłkę, o czym zostanie Pan powiadomiony). Zatem przykładowo, jeżeli nadałby Pan wypowiedzenie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Termin

  Witam serdecznie, Dostalam wezwanie do sądu jakos swiadek w sprawie o pobicie, niestety, nie bylo mnie w domu, odebralam je po 10 dniach, czy moge miec (...)

 • Termin płatności w fakturze

  Czy termin płatności w fakturze może przypadać na niedzielę czy inny dzień wolny od pracy?Jeśli firma wystawiająca fakturę nie pracuje w soboty, (...)

 • ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

  Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze (...)

 • EPU (e-Sąd) - jak okreslic termin wymagalności roszczenia?

  Poprosze o informacje, jak okreslic termin wymagalności roszczenia (obowiazkowy do wpisania w nowej wersji EPU). Termin platnosci faktury będącej przemiotem (...)

 • firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

  ta cała cyfra+ to wyzyskiwacze... Nie dosyć że miałam umowe na rok, a przedłuzałam ją aż do 2 lat i po kilka miesięcy temu rozwiazałam umowe (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane