Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?

  o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia” – termin przedawnienia, „Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć”` - termin zawity. Poza

 • Dziecko może się wyprzeć ojczyma...

  , sytuacja, w której termin zawity jest liczony niezależnie od tego, kiedy osoba zainteresowana w ogóle uzyskała informację o tym, że nie pochodzi od męża matki, nie jest do

 • Przywrócenie terminu zawitego

  Jaka jest różnica między apelacją i odwołaniem od wyroku? Jakie zdarzenie może wydłużyć termin zawity? Czy np. choroba jeśli tak, to czy zaświadczenie może wydać każdy lekarz, czy tylko (...)

 • Porada prawna na temat termin zawity

  Nie szukaj dłużej informacji na temat termin zawity, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu

  terminie 7 dni. Termin przewidziany przez ustawodawcę jest terminem ustawowy przewidziany dla zrealizowania uprawnienia do wniesienie zażalenia (termin zawity). Termin zawity (...)

 • Przekroczenie terminu na wniesienie powództwa do sądu

  ., sygn. akt P 18/04 przekroczenie terminu, termin zawity, powództwo, sąd powszechny

 • Uzupełnienie świadectwa pracy po terminie

  sprostowania w sądzie. uzupełnienie, świadectwo pracy, termin, zawity, sprostowanie, roszczenie, emerytura

 • Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi

  , wygasają po upływie roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Jest to termin zawity, po upływie którego wygasają objęte nim roszczenia. Roczny termin zawity (...)

 • Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

  wymagana przez ten przepis przesłanka istnienia umowy najmu między gminą, a osobą, która na gruncie należącym do gminy wybudowała garaż ze środków własnych.  Termin zawity (...)

 • Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

  termin zawity w artykule "Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?" ) 90 dni od uzyskania możliwości ubiegania się o premię gwarancyjną, o których (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem. Art. 189. § 1. Organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu. § 2. Termin (...)

 • Zabużanie mogą wnosić o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków

  jako termin procesowy, gdyż uznanie go za termin zawity mogłoby wywierać tak negatywne skutki dla uprawnionego, że w istocie stanowiłoby to naruszenie przepisów art. 64 ust. 2 i (...)

 • Z przejęciem lokalu wierzyciel może się spóźnić

  należy - podobnie jak terminy przewidziane w art. 841 i 842 k.p.c.) - jako termin zawity prawa materialnego.SN podkreślił, że o charakterze terminu nie może też decydować jego długość. 

 • Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

  stronom umowy. Należy pamiętać, że powodztwo wytaczamy w ciągu roku od zawarcia umowy. Jest to termin zawity.   A kiedy można wystąpić ze skargą pauliańską? Konstrukcja ta znajduje (...)

 • Procedury budowlane

  budowę wymagają zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy (...)

 • Bezpodstawne postępowanie egzekucyjne

  termin? Nie jestem niczyim dłużnikiem, wiec nie będę chodził do komornika "składać wyjaśnienia" - jako dłużnik. Zgodnie z art. 761 kpc organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania (...)

 • Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

  góry, to organ administracji publicznej prowadzący postępowanie jest zobowiązany do wezwania do uiszczenia należnej opłaty, wyznaczając termin do dokonania zapłaty. Termin nie może (...)

 • Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka?

  urodzeniem się dziecka. Jak wynika z powołanego przepisu, wiąże Pana termin 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tym, że nie jest Pan ojcem dziecka. Jest to tzw. termin zawity powodujący, (...)

 • Termin ostateczny (zawity) w pozwie wzajemnym

  (prekluzja - termin zawity) polega na nałożeniu na strony ciężaru przedstawienia sądowi wszystkich znanych im faktów, dowodów i zarzutów w określonym terminie pod rygorem utraty możliwości (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 oraz Nr 160, poz.1083; Dz.U.1999 r. Nr 83, poz.931; Dz.U.2000 r. Nr 60, poz.701 i Nr 120,poz.1268; Dz.U.2001r. Nr 111, poz.1194, (...)

 • Odrzucenie spadku - Kiedy można i jak odrzucić spadek?

  wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie poźniej niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku. Jest to termin zawity (jego upływ pociąga za sobą definitywne wygaśnięcie uprawnienia wierzyciela). Czy

 • Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

  zgłosili sprzeciwu uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału. Sprzeciw wniesiony przez wierzycieli po w/w terminie trzymiesięcznym nie zostanie uwzględniony, albowiem jest to termin zawity

 • Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

  , pojawiają się również wątpliwości interpretacyjne. Przede wszystkim dotyczą one charakteru tego terminu. W orzecznictwie można spotkać się z poglądem, że jest to termin zawity (wyrok (...)

 • Prawo odkupu

  ) zastrzeżenia o prawie odkupu. Jest to termin zawity.   Taka regulacja ma na celu zachowanie pewności obrotu oraz nieprzedłużanie stanu niestabilności nabytego przez kupującego prawa, w (...)

 • Termin dla zaprzeczenia ojcostwa

  oraz matce. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Jest to tzw. termin (...)

 • Doręczenie uzasadnienia wyroku karnego

  , termin zawity, postępowanie karne

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Co oznacza termin zawity?

  Czy ktoś mógłby wytłumaczyć, co to znaczy termin zawity? I jak się go liczy? Czy np. święta i dni wolne się w ten termin wliczają czy jak? Termin (...)

 • podwyższone alimenty a odwołanie

  Witam mam pytanie czy zobowiązany jestem płacić podwyższone alimenty przed odwołaniem się od wyroku.Złożyłem pismo o uzasadnienie wyroku do sądu (...)

 • Ile lat po śmierci spadkodawcy można domagać sie zachowku?

  Jeżeli jedyny majątek mojej babci stanowiło mieszkanie,które przekazała za życia w formie darowizny mnie,to przez jaki czas jej dzieci(testament (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane